Privacybeleid

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Nederland gelooft sterk in het beschermen van de integriteit en de privacy van persoonlijke gegevens die we van onze donateurs en bezoekers van onze websites verzamelen. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. We hebben daarom dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen wat onze toepassingen zijn betreffende de verzameling en verspreiding van persoonlijke gegevens die verbonden zijn met een specifiek individu, zoals een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere soorten van informatie die onze donateurs en bezoekers van onze website ons verstrekken.

Deze gedragslijnen zijn niet van toepassing op externe sites die gekoppeld zijn aan de inhoud van onze websites of op andere niet-PETA.nl websites. Wij raden u aan om uzelf inzicht te verschaffen in het data privacybeleid van de desbetreffende bedrijven en websites, waaronder het gebruik van ‘cookies’.

Waarom vraagt PETA mijn gegevens?

Om aan bepaalde activiteiten mee te kunnen doen, kunt u gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het kan gaan om één van de volgende gevallen of een combinatie ervan:

 • Online doneren of het overmaken van uw donateursbijdrage
 • Versturen van persoonlijke faxen of e-mailberichten naar aanleiding van een actieoproep
 • Inschrijving voor het Vrijwilligers Netwerk van PETA Engeland
 • Deelname aan wedstrijden, onderzoeken, petities, aanvragen voor informatiepakketten en prijsvragen.
 • Aanmelding voor PETA E-Nieuws

Welke gegevens verzamelt PETA?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens van bezoekers die vrijwillig aan ons zijn verstrekt.

Hoe gebruikt PETA de gegevens die via bovenstaande bronnen worden verzameld?

We gebruiken uw gegevens om u informatie te sturen over onze campagnes, evenementen en activiteiten, lokale mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, actieoproepen, en voor verzoeken om uw donateursbijdrage over te maken.

PETA gebruikt eveneens informatie dat verzameld wordt via onze website, om onze campagnes op het web te verbeteren. PETA voert statistische analyses van het algemene gedrag en de kenmerken van de gebruiker uit, zodat we de interesse in en het gebruik van verschillende secties op onze website kunnen meten. Dergelijke gegevens worden gebruikt om u via onze website nog beter en persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

Hoe gebruikt PETA de materialen die ik beschikbaar stel?

 • Alle door u aan PETA beschikbaar gestelde afbeeldingen, teksten en andere materialen of informatie worden eigendom van PETA. PETA is niet verplicht om de ter beschikking gestelde afbeeldingen of informatie te bewaren, terug te geven of anderszins aan u of aan andere mensen beschikbaar te stellen.
 • U gaat ermee akkoord dat PETA eigenaar wordt van alle afbeeldingen, tekst en andere materialen of informatie die door u beschikbaar is gesteld. PETA en haar functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers en aangewezenen mogen de ter beschikking gestelde afbeeldingen, teksten en andere materialen of informatie gebruiken, reproduceren, bewerken, vertonen, overdragen, er afgeleiden van maken, wijzigen, publiceren en op andere manieren wereldwijd gebruiken voor allerlei media – zowel op dit moment bekend als op een later tijdstip ontstaan – en voor ieder doel zonder enige compensatie voor u.
 • Door een afbeelding, tekst of andere materialen of informatie aan PETA beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat geen auteursrechten, handelsmerken, rechten van privacy of publiciteit van een persoon of rechten van derden zich verzetten tegen deze beschikbaarstelling aan PETA. U geeft hiermee te kennen en garandeert dat u het recht hebt de afbeelding, tekst en andere materialen of informatie gratis en vrij van claims of lasten aan PETA over te dragen.
 • U erkent en aanvaardt dat PETA niet verplicht is om de door u beschikbaar gestelde afbeelding, tekst, materialen of andere informatie te plaatsen, vertonen of anderszins publiekelijk te maken.
 • U begrijpt en bedoelt ook dat elke door u aan PETA ter beschikking gestelde afbeelding, tekst en andere materialen of informatie door het publiek bezichtigd, gewaardeerd, beoordeeld en bekritiseerd kan worden. U begrijpt dat commentaar of waardering waar u het niet mee eens bent of ontevreden over bent, gepubliceerd of anderzijds geassocieerd kan worden met een afbeelding, tekst en andere materialen of informatie die u aan PETA hebt gegeven. Door een afbeelding, tekst en andere materialen of informatie aan PETA beschikbaar te stellen, doet u afstand van alle verwachtingen van privacy die u mocht hebben met betrekking tot een dergelijke afbeelding, tekst en andere materialen of informatie die u aan PETA beschikbaar hebt gesteld.
 • U verklaart hierbij dat u PETA en haar functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers en aangewezenen vrijwaart van en tegen – en hierdoor afziet van het recht op vervolging – alle mogelijke claims, die ontstaan doordat PETA gebruik maakt van de door u aan PETA ter beschikking gestelde afbeelding, tekst en andere materialen of informatie, en wordt gebruikt op welke manier dan ook met exclusief en volledig goeddunken van PETA.

Gebruikt PETA cookies op haar websites?

PETA maakt op sommige webpagina’s gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein stukje data dat op de harde schijf van de bezoeker wordt opgeslagen, maar het bevat zelf geen enkele persoonlijke informatie. Cookies bevorderen de ervaring van de bezoeker en besparen tijd omdat men niet hoeft in te loggen of doordat iedere keer informatie wordt verschaft als hij of zij naar een PETA webpagina terugkeert. Cookies passen eveneens de inhoud aan gebaseerd op de interesses van de bezoeker. Bezoekers kunnen hun browsers zo instellen dat ze een waarschuwing krijgen wanneer een website probeert een cookie te versturen. Ze kunnen dan beslissen om de cookies te weigeren, hoewel sommige PETA e-commerce pagina’s niet naar behoren functioneren zonder de acceptatie van cookies.

PETA maakt eveneens gebruik van cookies om de website te beheren, om te controleren waar gebruikers op de site naartoe gaan en om demografische gegevens te verzamelen voor algemeen gebruik.

Hoe worden gegevens in PETA E-nieuws gebruikt?

U ontvangt alleen e-mail nieuwsbrieven (e-nieuws) van ons als u uzelf uitdrukkelijk hebt aangemeld voor e-nieuws van een PETA website. De gegevens die we verzamelen via aanmeldingen voor onze e-nieuws lijsten (onder meer e-mailadressen) worden niet gedeeld met organisaties en bedrijven die niet bij PETA zijn aangesloten. Soms kunnen we een e-mailbericht versturen waarin informatie te vinden is over deze verwante organisaties en bedrijven, maar we verschaffen ze geen toegang tot de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Als u buiten Nederland woont en ons uw contactgegevens verstrekt, kan het zijn dat we deze gegevens delen met de internationale zusterorganisaties van PETA. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen in uw deel van de wereld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan internationale zusterorganisaties van PETA worden gegeven, laat het ons dan weten via [email protected].

Om u van dienst te zijn met betere en meer relevante informatie, verzamelen we gegevens over e-mail reactie en het gebruik van de website. Deze gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen over hoe de website wordt gebruikt en wat voor soort inhoud en informatie uw ervaring op een PETA website kan bevorderen.

Alle e-mailberichten die verstuurd worden naar mensen die zich hebben aangemeld voor e-nieuws, bevatten een link waarmee men zich kan afmelden of waarmee het persoonlijke profiel kan worden aangepast. U kunt zich op ieder moment aanmelden of afmelden voor het e-nieuws of voor communicatie via e-mail.

Mocht u vragen hebben over PETA e-nieuws, stuur dan alstublieft een e-mail naar [email protected].

Hoe beschermt PETA mijn gegevens?

PETA is erg beschermend over de gegevens die we verzamelen via donaties en via de website. Onze website heeft veiligheidsmaatregelen die beschermen tegen verlies, misbruik of verandering van de gegevens in ons bezit. Onze webserver bevindt zich op een vergrendelde, veilige plek.
Als u online aan PETA doneert, gebruiken we een veilige server en code om uw financiële en overige persoonlijke gegevens tijdens de transmissie te beschermen.

Verhuurt, verkoopt of verhandelt PETA mijn gegevens?

PETA stelt de namen en contactgegevens van donateurs soms ter beschikking aan achtenswaardige verdedigers, goede doelen en commerciële bedrijven.

Als u wilt dat PETA Engeland en andere PETA-zusterorganisaties contact met u opnemen, door gebruik te maken van de door dit formulier verstrekte gegevens, zodat u op de hoogte kunt blijven van onze campagnes en toekomstige activiteiten, klik dan hier om uw verkozen contactgegevens naar ons te e-mailen.

De makkelijkste manier om andere gegevens met betrekking tot uw bijdragen te corrigeren en/of veranderen is door hier te klikken.

Indien u geen donateur van PETA bent en u hebt door middel van bovenstaande methodes uw persoonlijke contactgegevens verstrekt via onze website, dan worden uw gegevens niet uitgewisseld met organisaties die niet bij PETA zijn aangesloten. Als u buiten Nederland woont, dan kan het zijn dat we u contactgegevens delen met internationale zusterorganisaties van PETA. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft van dierenbeschermingsactiviteiten in uw deel van de wereld. Stuur alstublieft een e-mail naar [email protected] als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier gedeeld worden.

Andere vragen?

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, over de gegevens die we online van u hebben verzameld, het gebruik van deze site of uw interactie met onze website, klik dan hier om ons een e-mail te sturen.

U kunt ook contact met ons opnemen door een brief te schrijven naar:

Stichting PETA Nederland
Postbus 2570
1000 CN Amsterdam