Wedstrijdvoorwaarden

 1. Om in aanmerking te komen moeten deelnemers zich inschrijven zoals vereist in de actievoorwaarden. Inzendingen die ontvangen worden na de deadline, zoals die beschreven staat in de wedstrijdaankondiging, worden ongeldig verklaard. PETA neemt geen verantwoordelijkheid voor- en zal geen onvolledige of onjuiste inzendingen overwegen. PETA is niet verantwoordelijk voor inzendingen die zijn verzonden, maar om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.
 2. Alle winnaars zullen op de hoogte worden gebracht via de manier/methode die ze PETA hebben aangeleverd toen ze in eerste instantie meededen aan de wedstrijd. Als iemand meedeed aan de wedstrijd via een formulier of via e-mail, dan zal de winnaar gemaild of gebeld worden. Indien niet anders van te voren is aangegeven, moet de winnaar reageren op de aankondiging binnen a) de (5) werkdagen voor wedstrijden via een formulier, e-mail of brief, of b) binnen (24) uur voor wedstrijden via sociale media, anders wordt er een andere winnaar gekozen. Niet reageren binnen de gestelde termijn betekent dat de winnaar zijn kans op de prijs heeft verloren.
 3. Er is slechts een inzending per e-mailadres toegestaan, tenzij meerdere inzendingen specifiek worden toegestaan in de omschrijving van de actie.
 4. Alle foto’s, tekeningen, teksten en iedere andere vorm van inhoudelijke content of informatie (gezamenlijke en individuele, “materialen”) ingezonden door u aan PETA, zullen het volledige en exclusieve eigendom van PETA worden. PETA is niet verplicht om inhoudelijk materiaal te behouden, terug te sturen of aan u of derden beschikbaar te stellen.
 5. PETA is gemachtigd om inhoudelijk materiaal wereldwijd te reproduceren, te bewerken, weer te geven, door te sturen, af te leiden, wijzigen, publiceren en op enige andere manier te gebruiken in alle mediavormen, ongeacht dit van te voren of achteraf bekend gemaakt wordt en zonder enige vorm van compensatie aan u.
 6. Door het inzenden van inhoudelijk materiaal aan PETA garandeert u dat het inhoudelijk materiaal geen enkele inbreuk maakt op mogelijke auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten, de privacy rechten or publiciteitsrechten van een persoon of enige andere rechten van derden en dat u de volledige toestemming en het onbeperkte recht heeft om inhoudelijk materiaal over te dragen aan PETA, gratis en vrij van alle mogelijke claims en lasten.
 7. U erkent en stemt er mee in dat PETA niet verplicht is om inhoudelijk materiaal dat door u ingezonden wordt, te versturen, weer te geven of op enige andere manier openbaar te maken.
 8. U erkent en stemt er mee in dat het door u ingezonden inhoudelijke materiaal door PETA openbaar gemaakt mag worden aan het publiek ter aanschouwing, beoordeling, waardering en kritiek. U stemt toe dat beoordelingen, waar u het niet mee eens bent of ontevreden over bent, gepubliceerd of op enige andere manier geassocieerd mogen worden met het door u ingezonden inhoudelijke materiaal aan PETA. Door het inzenden van inhoudelijk materiaal aan PETA doet u afstand van alle privacy verwachtingen die u zou kunnen hebben met betrekking tot het inhoudelijk materiaal dat u bij PETA ingediend heeft.
 9. U gaat akkoord met het vrijwaren van PETA en al haar functionarissen, directeuren, werknemers, agentschappen, opvolgers en freelancers – en neemt hiermee afstand van al het recht tot vervolging – van alle claims in elke vorm die tot stand kunnen komen in connectie van het gebruik door PETA van het door u ingezonden inhoudelijke materiaal aan PETA en heeft om wat voor reden dan ook het absolute vertrouwen van PETA.
 10. Wedstrijden waarbij het door u ingezonden inhoudelijk materiaal geëvalueerd wordt als onderdeel van de wedstrijd zullen geheel discreet door PETA beoordeeld worden. Genomen beslissingen door PETA zijn definitief.
 11. Alle deelnemers en winnaars moeten ten minste 18 jaar oud zijn, tenzij anders vermeld of geplaatst.
 12. Winnaar mogen niet vragen naar een plaatsvervangende prijs. Alle winnaars zijn zelf aansprakelijk voor alle extra belastingen en/of kosten die mogelijk kunnen ontstaan.
 13. Noch PETA noch haar sponsors, bestuurders, directeuren, medewerkers, vrijwilligers, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele garantie, kosten, schade, letsel of andere claims die het gevolg zijn van het gebruik van een prijs door een winnaar. PETA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met een wedstrijd die gepromoot wordt door PETA
 14. In het geval de betreffende prijs niet langer beschikbaar is kan PETA deze ter discretie vervangen met een prijs van dezelfde soort en waarde.
 15. Wedstrijden zijn ongeldig op alle rechtsgebieden wanneer deze in strijd zijn met de wet.
 16. PETA behoudt zelf het recht om in absolute discretie elk soort wedstrijd te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
 17. PETA behoudt zelf het recht om in absolute discretie iedere wedstrijdregel te allen tijde aan te passen.
 18. U wordt geacht, door deelname aan een wedstrijd, ingestemd te hebben om u aan deze wedstrijdregels, voorwaarden en bepalingen te houden evenals alle regels die specifiek verbonden zijn aan dergelijke wedstrijden. Dit is een onherroepelijke voorwaarde voor deelname.
 19. De volgende criteria zijn van toepassing:
  1. In wedstrijden waarvan de winnaars willekeurig geselecteerd worden, hangt de kans om te winnen af van het aantal ontvangen inzendingen en kan niet vooraf bepaald worden.
  2. In wedstrijden waarbij de winnaars geselecteerd worden op basis van vaardigheden of prestaties, worden de winnaars in absolute discretie geselecteerd door PETA op basis van hun individuele resultaten.
  3. In wedstrijden waarvan de winnaars geselecteerd worden op basis van het zijnde de zoveelste persoon om een opgegeven opdracht te voltooien, zal PETA zelf en in absolute discretie deze specifieke persoon als winnaar uitroepen, wanneer hij of zij de opdracht volledige en juist afgesloten heeft.
  4. In wedstrijden en polls waarin PETA-stemmen van het publiek werft bij het bepalen van de winnaar, worden dergelijke resultaten hiervan overwogen maar uiteindelijk behoudt PETA de eindverantwoordelijkheid in de keuze.
 20. Er is geen enkele vorm van betaling of vergoeding nodig voor deelname.
 21. Behalve in het geval van wedstrijden waarbij de winnaars worden gekozen zoals beschreven in paragraaf 19 (3), zal elke wedstrijd voorzien worden van een deadline voor de inschrijvingsdatum en de datum vermelden waarop de winnaar (s) zal worden aangekondigd. Winnaars van wedstrijden die in overeenstemming met artikel 19 (3) zijn worden aangekondigd op de dag wanneer de actie afloopt. Een lijst van de winnaars (s) kan mogelijk worden verkregen door het sturen van een aanvraag met daarbij een aan uzelf geadresseerde, gestempelde (eerste klasse verzendkosten) envelop naar PETA.
 22. PETA behoudt het recht voor de toekenning van prijzen aan de winnaars op het uitgeven van een persbericht.
 23. Ondanks dit gereserveerde recht, wordt toegang gevraagd aan de deelnemer om de naam van deze deelnemer te mogen gebruiken (zonder vergoeding aan de deelnemer) indien de deelnemer wint, om de wedstrijd te publiceren etc, zoals bepaald door PETA, tenzij dit bij wet verboden is.
 24. PETA behoudt het recht om de winnaar te verplichten een verklaring van geschiktheid te verstrekken als beëdigd document en het verstrekken van ander vormen van bewijs van geschiktheid als voorwaarde voor de ontvangst van de prijs of onderscheiding.