Een levende nachtmerrie: apen opgesloten, vergiftigd en gedood in laboratoria

In het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Nederland worden ongeveer 1.500 niet-menselijke primaten gebruikt voor het fokprogramma of voor experimenten. Ze worden mogelijk geschoren, op ruwe wijze worden getatoeëerd, geïmmobiliseerd in kooien en geïnfecteerd met slopende ziektes. Soms zijn deze intelligente, emotioneel complexe dieren nog bij bewustzijn na te zijn verdoofd en moeten ze zo angstaanjagende procedures doormaken, zoals die waarbij tuberculosebacteriën rechtstreeks in hun oogleden worden geïnjecteerd. Ze zijn niet in staat om te ontsnappen en kunnen zich onmogelijk verdedigen tegen de pijn.

Apen worden gekooid, vergiftigd en vermoord

Het BPRC houdt momenteel resusapen, java-apen en penseelaapjes gevangen die in kooien kunnen worden opgesloten en worden besmet met slopende ziekten waaronder malaria, tuberculose en SIV – het equivalent van HIV, het virus dat aids veroorzaakt, voor niet-menselijke primaten. In de versufte toestand waarin ze achterblijven nadat ze zijn gedrogeerd en gebruikt in proeven kunnen ze verwondingen oplopen door van hoge oppervlakken te vallen of zelfs te springen.

Hoewel het centrum verklaart dat het er elke dag naar streeft om de apen een zo goed mogelijk leven te geven, zingen laboratoriummedewerkers luid en maken ze grappen, wat blijk geeft van gebrek aan respect voor de dieren, die gevoelig zijn voor geluid. Veel apen lijden aan wonden en aandoeningen zoals rectale verzakking, veroorzaakt door de stress die zelfs een routinematige gezondheidscontrole bij hen kan veroorzaken.

Na een traumatisch leven worden deze hulpeloze dieren genadeloos gedood

Vorig jaar werd bij het BPRC op 315 apen geëxperimenteerd. Als ze niet langer nuttig worden bevonden voor experimentele doeleinden worden ze vaak gedood en worden hun ontleedde lichamen weggegooid. Soms gebeurt dit in het volle zicht van hun metgezellen.

Resultaten van experimenten op apen zijn niet altijd relevant voor mensen

Er is steeds meer bewijs dat gegevens die voortkomen uit studies met apen niet zomaar op mensen kunnen worden toegepast. Er zijn belangrijke biologische verschillen tussen mensen en niet-menselijke primaten, en het toepassen van bevindingen bij apen op mensen in onderzoeksgebieden die uiteenlopen van de ziektes van Alzheimer en Parkinson, beroertes en HIV is problematisch. Experimenteren op apen is verkwistend, inefficiënt en onbetrouwbaar en het moet nu stoppen.

Steeds meer alternatieven voor dierproeven op apen

De markt voor in-vitro-technologie, die voor de mens relevant is en wordt gebruikt in biomedisch onderzoek en proeven, groeit snel. Door dierproeven uit te faseren en over te stappen op superieure, dierproefvrije wetenschappelijke methoden kan Nederland een internationale leider worden in dierproefvrij onderzoek en de weg banen voor radicaal nieuwe en verbeterde wetenschap. PETA beveelt aan dat de Nederlandse overheid veel meer investeert in de ontwikkeling van dierproefvrije methoden dan de € 1 miljoen per jaar die wordt beraamd voor 2018 tot 2020, en we hebben in het verleden de specifieke stappen beschreven die de overheid moet zetten om haar doel te bereiken om een wereldwijde pionier te worden op dit gebied.

Apen zijn intelligente, gevoelige dieren die vrijheid verdienen

De apen die zijn opgesloten in het BPRC lijden duidelijk, zowel fysiek als psychologisch. Het zijn emotioneel intelligente dieren die thuishoren in hun natuurlijke leefgebieden op graslanden, in de bossen of in de bergen, waar ze met andere apen kunnen omgaan, hun jongen kunnen grootbrengen en naar voedsel kunnen zoeken. Resusapen vertonen een verscheidenheid aan complexe cognitieve vaardigheden – ze tonen zelfbewustzijn, kunnen hun eigen mentale toestand in de gaten houden en eenvoudige regels begrijpen. Java-apen leven graag in grote sociale groepen en hebben hiërarchische regels om de vrede te bewaren – vergelijkbaar met penseelaapjes, die zeer actief zijn en al snel last hebben van stress wanneer hun voldoende stimulatie wordt ontzegd.

Opgesloten worden in een kunstmatige omgeving zoals het BPRC is een levende nachtmerrie voor apen.

Wat je kunt doen

Help alstublieft deze gevoelige, intelligente primaten immens leed te besparen door de Nederlandse overheid op te roepen om het gebruik van apen in dierproeven te beëindigen. De regering kan dit doel bereiken door het BPRC te ondersteunen bij het ontwikkelen van een plan om de dieren in de faciliteit zo snel mogelijk over te dragen aan gerenommeerde opvangcentra: