Onzin uit nieuwsgierigheid: octopussen in kooien opgesloten en gedrogeerd voor ‘wetenschap’

Geplaatst op door Debra Wolford

Onderzoekers in de Verenigde Staten die octopussen de drug MDMA (ecstasy) hebben gegeven, beweren verontrustend genoeg dat hun bizarre studie de basis legt voor meer tests van psychiatrische medicijnen op deze intelligente, mysterieuze zeedieren – ondanks dat de resultaten van dierproeven onbetrouwbaar zijn en niet van toepassing zijn op mensen.

Een inktvis van de soort Octopus bimaculoides was voor haar eieren in de oceaan aan het zorgen toen ze gevangen werd genomen en meer dan 3000 kilometer werd vervoerd naar de Verenigde Staten zodat onderzoekers haar nakomelingen konden gebruiken. Na het uitkomen van de eieren werden zeven jonge octopussen twee tot drie weken lang gehuisvest in bassins met honderden andere dieren, waarna ze zeven maanden sociaal geïsoleerd in kleine bassins werden gehouden. Vervolgens werden ze nog eens 725 kilometer naar de Johns Hopkins University in Baltimore vervoerd, waar ze in emmers met kunstmatig zeewater werden gehouden.

Na deze ellendige levensstart werden vier van de octopussen blootgesteld aan MDMA door te worden ondergedompeld in een beker met een vloeibare versie van het medicijn, die ze via hun kieuwen absorbeerden. Alle zeven octopussen werden vervolgens in een watertank geplaatst van waaruit ze twee aangrenzende ruimtes konden bereiken – met in de ene een plastic actiefiguur in een kooi en de andere een onbekende octopus in een kooi – en werden 30 minuten lang geobserveerd.

De octopussen die waren blootgesteld aan MDMA brachten meer tijd door in de kamer met de onbekende octopus dan de octopussen die niet gedrogeerd waren, en de onderzoekers suggereren dat dit wijst op een evolutionaire link tussen het sociale gedrag van de achtarmige koppotigen en dat van mensen. Deze speculatie is volkomen absurd – octopussen zijn complete individuen, geen onderontwikkelde mensen.

De onderzoekers gaven ook aan dat ze de effecten van psychiatrische geneesmiddelentherapieën op mensen konden bestuderen door ze toe te dienen aan diersoorten die ver verwant zijn aan ons, zoals octopussen. Deze dieren zijn echter zo ver van mensen verwijderd in de evolutionaire stamboom dat het onnauwkeurig en belachelijk is om ongenuanceerde uitspraken te doen over de ontwikkeling van medische behandelingen voor stoornissen bij de mens op basis van resultaten bij deze andere diersoorten. Onderzoekers moeten stoppen met het bedenken van nieuwe manieren om dieren te kwellen om financiering te krijgen en zich in plaats daarvan wijden aan innovatieve, proefdiervrije wetenschap die mensen daadwerkelijk helpt.

Octopussen zijn zeer intelligente dieren die in staat zijn tot complexe denkprocessen. Ze kunnen gereedschap gebruiken en zijn bijzonder gevoelig voor pijn, omdat ze door hun hele lichaam zenuwreceptoren hebben. Ze hebben ook goed ontwikkelde cognitieve vaardigheden en een indrukwekkend geheugen en zijn in staat om puzzels op te lossen en te leven in veelzijdige omgevingen. Het is volledig inhumaan en onethisch om ze weg te rukken uit hun natuurlijke leefgebied in de oceaan en ze te onderwerpen aan de felle lichten van laboratoriumbassins voor door nieuwsgierigheid gedreven, onzinnige experimenten.

Dieren zijn geen vroegere vormen van mensen, en experimenten op andere dieren voor de ontwikkeling van behandelingen voor psychische stoornissen en andere aandoeningen bij mensen zijn compleet mislukt. De beste manier om ziekten bij de mens te begrijpen en te behandelen, is door de slimme, ethische stap te zetten naar geavanceerde, niet-dierlijke onderzoeksmethoden.


Wat je kunt doen

Momenteel herzien Europese wetgevers de wet die is bedoeld om dieren te beschermen die in experimenten worden gebruikt. Onderteken daarom alsjeblieft onze dringende brief waarin de Europese Commissie en het Europees Parlement worden opgeroepen om een moratorium op alle dierproeven in acht te nemen en deze systematisch te herzien om hun waarde opnieuw te beoordelen.


Help alsjeblieft ook dieren die in laboratoria lijden.