Update: Europees Parlement neemt verdere maatregelen naar aanleiding van PETA-petitie

Geplaatst op door Debra Wolford

Dankzij PETA-aanhangers groeit de politieke wil om niet-dierlijke experimenten te bevorderen.

Terwijl de Europese Commissie de REACH-verordening inzake chemische stoffen formeel evalueerde, kwamen meer dan 100.000 medelevende burgers in actie door een open brief aan de Europese Commissie en het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) te ondertekenen waarin werd geëist dat Europa wereldleider wordt op het gebied van progressieve en innovatieve wetenschap door wrede experimenten op dieren te beëindigen en geavanceerde, niet-dierlijke onderzoeksmethoden te accepteren.

We wilden er zeker van zijn dat je stem in de goede hoek werd gehoord. Daarom dienden PETA en haar Europese zusterorganisaties de brief in bij de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. Dientengevolge werd dr. Julia Baines, adviseur wetenschapsbeleid van PETA UK, uitgenodigd om de commissie toe te spreken.

Dr. Baines legde aan parlementsleden uit dat er in 2016 al ongeveer 1 miljoen dieren waren gebruikt voor pijnlijke en dodelijke tests onder REACH en dat er sindsdien nog veel meer zijn gebruikt. Toch erkennen wetenschappers en regelgevers over de hele wereld dat niet-dierlijke teststrategieën voor het voorspellen van effecten op de menselijke gezondheid meer betrouwbare en superieure resultaten kunnen opleveren vergeleken bij dierproeven.

Ze wees er ook op dat de Europese Commissie en ECHA het testen van cosmetica-ingrediënten op dieren nog steeds toestaan onder REACH en verzocht de parlementsleden om deze schandelijke praktijk te beëindigen.

Zoals Dr. Baines uitlegde: “De blauwdruk ligt er om wetenschappelijke innovatie te stimuleren, de gezondheid van de mens te verbeteren en dierenwelzijn te bevorderen. Er zijn alleen vooruitstrevende mensen zoals u voor nodig om deze kansen te grijpen.”

We zijn verheugd te kunnen melden dat de commissie unaniem heeft besloten actie te ondernemen door het verzoekschrift door te sturen naar ECHA en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement voor officiële adviezen en naar de Interfractiewerkgroep dierenwelzijn van het Europees Parlement ter overweging.

Dit is een grote stap vooruit in het aandrijven van de politieke wil om humane testtechnieken te promoten, en we hadden dit zonder jouw steun niet kunnen doen.

Wat je kunt doen

Je kunt verdere actie ondernemen om dieren in laboratoria te helpen door de Europese Commissie en het Europees Parlement op te roepen een moratorium op alle dierproeven te steunen: