Waarom gebruiken we oude, wrede technieken?

Geplaatst op door Debra Wolford

De afgelopen 30 jaar heeft de Europese Unie zich ingezet om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig is. Ze heeft zelfs een nieuwe organisatie opgericht, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), om wetenschappelijk gefundeerde meningen te vormen over zaken die uiteenlopen van de pesticiden die zouden moeten worden toegestaan en hoe de bijenpopulaties zijn aangetast tot de vraag of genetisch gemodificeerde planten even voedzaam zijn als ‘normale’ gewassen. Het PETA International Science Consortium Ltd. was aanwezig op het recente EFSA-congres 2018 om te zien wat de autoriteiten van plan zijn voor de toekomst.

Het congres werd bijgewoond door ongeveer duizend mensen met verschillende achtergronden, waaronder vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, sociale wetenschappers, statistici, chemici, psychologen en anderen. EFSA had het voornemen deze gevarieerde groep deskundigen bij elkaar te brengen om samen te werken – niet alleen op het congres maar ook in de toekomst – aan innovatieve oplossingen voor een aantal van de grootste vraagstukken van onze tijd: hoe kunnen we voedselzekerheid bereiken en behouden? Hoe zal klimaatverandering onze voedselsystemen in Europa en wereldwijd beïnvloeden? Hoe kunnen we ons aanpassen om te zorgen dat deze systemen duurzaam worden? En nog belangrijker, zijn onze huidige toxiciteitsteststrategieën de best mogelijke om de gezondheid van mens en milieu te waarborgen?

Veel aanwezige experts bepleitten een radicaal nieuw systeem. Een systeem waarin we innovatie nastreven, afstand nemen van verdere globalisering van voedsel en toewerken naar een intelligenter systeem van plaatselijk geproduceerd voedsel met minder dierlijke voedingsmiddelen, pesticiden en bewerkte voedingsmiddelen. Een systeem waarin we afstand nemen van verouderde toxiciteitstests met dieren en ons richten op nieuwe methoden zoals computermodellering en in vitro proefdiervrije benaderingen. Uitstekende lezingen brachten enkele van de wetenschappelijke en ethische kwesties omtrent het gebruik van dieren onder de aandacht en benadrukten de mate en de omvang van het probleem: er worden in Europa miljarden euro’s uitgegeven aan toxiciteitstests waarbij elk jaar 600.000 dieren worden gebruikt – en miljoenen meer dieren worden gebruikt in andere soorten experimenten. Een ander belangrijk punt van zorg is dat de meerderheid van de dierproeven waar toezichthouders momenteel op bouwen decennia geleden zijn bedacht. In welke andere wetenschappelijke stromingen is het acceptabel om afhankelijk te zijn van dergelijke archaïsche technieken?

Er zijn humane, proefdiervrije benaderingen beschikbaar voor onderzoekers die vaak goedkoper en efficiënter zijn en kwalitatief steeds beter worden. We moeten er bij de autoriteiten op aandringen om van deze methoden te profiteren, de financiering van de ontwikkeling ervan te vergroten en zich in te zetten voor een strategie om het gebruik van dieren in wetenschappelijke procedures volledig te vervangen.

Wil je deze visie werkelijkheid maken?

Onderteken alsjeblieft onze petitie ter ondersteuning van een EU-breed moratorium op experimenten met dieren: