GEWELDIG NIEUWS: Nertsenfokkerij voor bont nu VERBODEN in Nederland

Geplaatst op door Debra Wolford

Het is ons gelukt! De Nederlandse regering heeft nu met onmiddellijke ingang het fokken van nertsen voor bont verboden. Het verbod komt onder druk van PETA, lokale groepen en de Partij voor de Dieren.

Na te hebben vernomen dat nertsen op vier bontfokkerijen in Noord-Brabant positief waren getest op het coronavirus, grepen PETA-aanhangers de gelegenheid aan om op te roepen tot de onmiddellijke sluiting van nertsenfokkerijen, die in eerste instantie voor 2024 was gepland. Gekleed in hazmatpakken stonden de demonstranten in de buurt van het kantoor van Carola Shouten, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. PETA schreef ook aan de minister en eiste dat ze actie zou ondernemen en onmiddellijk de resterende nertsenfokkerijen in het land zou sluiten. Dank aan iedereen die zich bij ons heeft aangesloten door rechtstreeks contact met haar op te nemen.

Wij juichen het toe dat de Nederlandse overheid de ethische keuze heeft gemaakt om de pelsdierhouderij in Nederland te beëindigen. Met dit verbod zijn de nertsen nog eens vier jaar van kwelling bespaard, waarbij deze arme dieren vaak tot waanzin worden gedreven door hun opsluiting, voordat ze op gruwelijke wijze worden gedood, onder andere door vergassing of elektrocutie. We oefenen nu druk uit op andere landen om deze verachtelijke industrie te verbieden, om het licht te zien, het voorbeeld van Nederland te volgen en wrede pelsdierfokkerijen te sluiten of het risico te lopen de bron van de volgende pandemie te worden.

Je kunt verder een standpunt innemen tegen de wrede bontindustrie door vandaag te beloven om nooit bont te dragen.

Deel het nieuws van deze grote overwinning alsjeblieft op sociale media!