Beleid inzake gegevensbewaring

Beleid inzake gegevensbewaring, Stichting PETA Nederland
Het doel van dit beleid is om PETA in staat te stellen onze administratie effectief en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante regelgeving te beheren. Het beleid biedt een raamwerk voor het bewaren en verwijderen van categorieën van persoonlijke gegevens. PETA hecht veel belang aan de principes van gegevensbescherming in de AVG, inclusief dat persoonlijke gegevens alleen worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

PETA slaat uw persoonlijke gegevens op om deze te verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Hoe lang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van uw relatie met PETA.

Als u nog nooit gedoneerd heeft aan PETA, maar een e-news-abonnee bent, mee heeft gedaan aan een weggeefactie of een petitie of actieoproep op onze websites heeft ondertekend, zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren (a) totdat u ons ervan op de hoogte brengt dat u niet langer dergelijke berichten wenst te ontvangen of (b) tot 12 maanden nadat u voor het laatst een e-mail van ons geopend of beantwoord heeft. PETA zal uw gegevens na deze periode alleen bewaren voor doeleinden zoals uiteengezet in de onderstaande tabel.

PETA kan informatie over uw activiteit op onze site bewaren ten behoeve van statistische analyse en rapportage. Dergelijke informatie kan niet direct, indirect of in combinatie met andere informatie worden gebruikt om u te identificeren en wordt daarom niet beschouwd als “persoonlijke gegevens” binnen het toepassingsgebied van de AVG.

Als u gedoneerd heeft of interesse heeft getoond om donateur van PETA te worden, zullen wij uw persoonlijke gegevens gedurende zes jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons bewaren voor het registreren van uw schenking, voor financiële controle, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor belastingdoeleinden, om u te verwijderen van toekomstige communicatie indien u daartoe verzoekt, en voor statistische analyse en rapportage. Hierna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter langer worden bewaard als verwerking daarvan nodig is voor een van de doeleinden in de onderstaande tabel. In dat geval worden de gegevens bewaard zolang dat nodig is met betrekking tot het voltooien van het relevante doel.

 

Categorie Reden voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens
Onderdrukking van toekomstige communicatie Onderdrukking wordt meestal op uw verzoek uitgevoerd, maar kan ook worden uitgevoerd naar goeddunken van PETA. Wij zullen ons best doen om u van deze actie op de hoogte te stellen. PETA zal uw persoonlijke gegevens moeten bewaren om u te identificeren en voor een succesvolle onderdrukking te zorgen.
Legaten Als u interesse heeft getoond om een gift aan PETA na te laten in uw testament, zullen wij een dossier bijhouden van uw donatiegeschiedenis omdat dat nodig kan zijn als bewijs in een geschil met betrekking tot uw testamentaire wensen.
Administratie PETA zal sollicitaties (inclusief cv’s en gerelateerde materialen) gedurende maximaal zes maanden na kennisgeving van de uitkomst van de sollicitatie bewaren. Vrijwilligers- en stagegegevens worden maximaal zes jaar bewaard na uw laatste correspondentie met ons.
Langetermijnprojecten Contactgegevens van derden die relevant zijn voor projecten van PETA en gegevens over correspondentie van of naar bedrijven of overheidsinstanties die mogelijk contactgegevens van vertegenwoordigers bevatten, kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om de doelstellingen van het project te behalen.

Als u meent dat uw persoonlijke gegevens die door PETA worden bewaard niet juist zijn, stuur ons dan een e-mail met de gewenste wijziging.