Uw privacy

Voor het laatst bijgewerkt op 06.09.2023

Introductie

PETA gelooft sterk in het beschermen van de integriteit en de privacy van de persoonlijke gegevens die we van onze leden en donateurs evenals van bezoekers van onze websites verzamelen. Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele daaropvolgende Nederlandse wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke Stichting PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Nederland.

Dit beleid beschrijft waarom we persoonlijke gegevens verzamelen van personen en hoe we deze gebruiken. Het verklaart ook de juridische basis hiervoor en de rechten die u heeft met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we dit op de website adverteren of rechtstreeks contact met u opnemen met de informatie. Controleer deze pagina af en toe om zeker te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als u vragen heeft over dit beleid of met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de medewerker gegevensbescherming via [email protected] of per post:

Gegevensbescherming
Stichting PETA Nederland
Postbus 2570
1000 CN Amsterdam

Uitsluiting van externe inhoud en websites van dit beleid
Dit beleid is niet van toepassing op externe sites die gekoppeld zijn aan de inhoud van onze websites of externe inhoud die is ingevoegd op onze website. Wij raden u aan om uzelf inzicht te verschaffen in het dataprivacybeleid van de desbetreffende bedrijven en websites, waaronder het gebruik van ‘cookies’.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt PETA?
Het type en de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de reden waarom u deze aan ons verstrekt.

Onder de persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u een vraag indient, kunnen uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer vallen.

Als u een aanhanger bent (bijvoorbeeld door te doneren, vrijwilligerswerk te doen, u te registreren voor fondsenwerving of u aan te melden voor een evenement), kunnen we, naast dat we vragen naar uw naam, geslacht en contactgegevens (uw volledige postadres, e-mailadres en telefoonnummer), ook om aanvullende informatie over uzelf vragen, zoals uw redenen om ons werk te ondersteunen; uw persoonlijke mening over zaken die van invloed zijn op dieren; informatie over uw achtergrond, zoals uw opleidingsachtergrond; uw leeftijd; en uw persoonlijke omstandigheden. Als u aan ons doneert en uw creditcard- of bankgegevens verstrekt, worden deze versleuteld met SSL-technologie. We slaan deze gegevens niet op op onze servers, maar maken gebruik van creditcardverwerkingsdiensten van derden.

U heeft altijd controle over de aanvullende persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en kunt weigeren dergelijke gegevens te verstrekken.

Als u sollicitant bent, worden de persoonlijke gegevens die u moet opgeven uiteengezet in het solliciatieproces en zijn deze noodzakelijk voor onze beoordeling van de sollicitatie.

Als de contactgegevens voor poststukken die u ons verstrekt onvolledig zijn of fouten bevatten, kunnen we diensten zoals die van PostNL gebruiken om uw adresgegevens te corrigeren zodat wij u informatie kunnen sturen over ons werk en over manieren waarop u ons kunt ondersteunen.

We kunnen ook alle persoonlijke gegevens verzamelen die door u zijn verstrekt of die betrekking hebben op elke communicatie die u ons stuurt, hetzij via e-mail, telefoon of post, als dat nodig is zodat wij in de toekomst beter met u kunnen communiceren en om de communicatievoorkeuren op te slaan die u ons meedeelt.

U mag ons alleen persoonlijke gegevens verstrekken van uzelf of van een kind waarvan u de ouder of wettelijke voogd bent, niet van iemand anders.

Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen
We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u contact met ons opneemt of op enige wijze bij ons betrokken bent, bijvoorbeeld wanneer u een van de volgende dingen doet:

 • Onze website bezoekt (zie ons cookie-beleid )
 • Aan ons doneert of fondsenwerving voor ons doet
 • Een vraag stelt over onze activiteiten of diensten
 • Zich aanmeldt om nieuws over onze activiteiten te ontvangen
 • Gepersonaliseerde brieven of e-mailberichten stuurt wanneer u deelneemt aan campagnes
 • Een profiel aanmaakt of bijwerkt
 • Inhoud op onze website of sociale mediasites plaatst
 • Vrijwilligerswerk voor ons doet
 • Een afspraak met ons heeft en ons informatie geeft
 • Deelneemt aan onze evenementen
 • Deelneemt aan wedstrijden, weggeefacties, enquêtes of petities
 • Contact met ons opneemt op welke manier dan ook, waaronder online of via e-mail, telefoon, sms of sociale media of per post

Waar we persoonlijke gegevens van verzamelen
We verzamelen in de volgende gevallen persoonlijke gegevens:

 • U verstrekt ze direct aan ons. U kunt persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u ons om informatie vraagt, doneert, vrijwilliger bent, onze evenementen bijwoont of om een ​​andere reden contact met ons opneemt. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld door een organisatie waarmee wij samenwerken (zoals een professioneel fondsenwervingsbureau), maar wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor de gegevens.
 • U verstrekt ze indirect aan ons. Uw persoonlijke gegevens kunnen door andere partijen met ons worden gedeeld, bijvoorbeeld door fondsenwervingssites zoals JustGiving of Virgin Money, als u geld voor ons inzamelt. Bekijk het privacybeleid en de andere vormen van gegevensbeleid van de desbetreffende organisatie als u vragen heeft over de manier waarop deze persoonlijke gegevens verwerkt.
 • U heeft andere organisaties toestemming gegeven om ze te delen. Uw persoonlijke gegevens kunnen door andere organisaties aan ons worden verstrekt als u hun toestemming heeft gegeven om dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld een goed doel zijn dat met ons samenwerkt of kan gebeuren wanneer u en product of dienst koopt van een derde. Welke persoonlijke gegevens we van andere organisaties ontvangen, is afhankelijk van uw instellingen of de optieantwoorden die u aan hen heeft gegeven.
 • U gebruikt onze website. Wanneer u onze website gebruikt, worden persoonlijke gegevens over u opgeslagen en bewaard. Zie de informatie over het gebruik van ‘cookies’ in de sectie hieronder.
 • Ze zijn beschikbaar op sociale media. Afhankelijk van uw instellingen of het privacybeleid van de sociale media en berichtenservices die u gebruikt (zoals Facebook, Instagram of Twitter), geeft u ons mogelijk toestemming om toegang te verkrijgen tot persoonlijke gegevens van die accounts of diensten.
 • Ze zijn bij andere openbare bronnen beschikbaar en we hebben een rechtmatig belang bij het verzamelen ervan.

Hoe gebruiken we de persoonlijke gegevens die we verzamelen?
We zullen uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren gebruiken, die de rechtsgrondslag weergeven die van toepassing is op de verwerking van uw gegevens. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • U voorzien van de informatie of diensten waar u om heeft gevraagd
 • Het verwerken van donaties die u doet
 • Voorspellen of u geïnteresseerd zou zijn en contact met u opnemen over het doneren van een bepaald bedrag aan ons op basis van eerdere bijdragen die u hebt overgemaakt
 • Voorspellen of u geïnteresseerd zou zijn en contact met u opnemen over een bepaald campagne van ons te steunen omdat u een petitie hebt ondertekend of een andere actie hebt ondernomen met betrekking tot die campagne
 • Het organiseren van vrijwilligersactiviteiten waarvan u ons heeft verteld dat u eraan wilt meedoen, zoals fondsenwerving
 • Het verzenden van berichten aan u – met uw toestemming – die van belang kunnen zijn, inclusief marketinginformatie over onze diensten, activiteiten en campagnes; oproepen om donaties; en informatie over andere fondsenwervende activiteiten en acties waarvoor we steun zoeken
 • Indien nodig voor het uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst tussen ons
 • Uw mening vragen over onze diensten of activiteiten, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen
 • Het bijhouden van de administratie van de organisatie en ervoor zorgen dat we weten hoe u bij voorkeur wordt gecontacteerd
 • Het analyseren van de werking van onze website en van uw gebruik van onze website om de website en het nut ervan te verbeteren
 • Het verwerken van sollicitaties
 • Profilering en analyse: We kunnen af en toe, voor onze legitieme belangen, uw persoonlijke gegevens gebruiken om profilering uit te voeren van onze supporters of potentiële supporters. Dit zal ons helpen de communicatie te richten op een meer gefocuste, efficiënte en kosteneffectieve manier, waardoor we de kans verkleinen dat (potentiële) supporters ongepaste of irrelevante communicatie ontvangen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens voor profilering door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit Privacybeleid.
  Onze profilerings- en analyseactiviteiten kunnen worden verdeeld in vijf categorieën:
   1. Gegevenskoppeling
    We kunnen de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt combineren met gegevens die zijn verkregen van externe bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, om uw waarschijnlijke sociale, demografische en financiële kenmerken af te leiden, zodat we onze communicatie en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoeften of de behoeften van anderen zoals u op basis van het inzicht dat we verkrijgen uit het profiel dat we opbouwen.
   2. Segmenteren
    We voeren een analyse uit van supporters per groep, postcode of bepaald gebied waar supporters gevestigd kunnen zijn. Dit is om ervoor te zorgen dat campagnes of mailings worden verzonden naar die personen die het meest geïnteresseerd zijn of waarschijnlijk zullen reageren. Segmentering is niet gericht op het identificeren van specifieke individuen om te targeten, maar eerder op veel individuen die binnen een bepaald segment van supporters kunnen vallen.
   3. Analyse van de belangrijkste donoren
    We kunnen onderzoek doen om te bepalen of een persoon een potentiële belangrijke donateur zou kunnen zijn. We kunnen openbaar beschikbare informatie gebruiken die online is gevonden en van externe bronnen zoals de Kamer van Koophandel, gepubliceerde biografieën en openbaar beschikbare LinkedIn-profielen. Het type gegevens dat we verzamelen, kan het volgende omvatten:

    • Loopbaanoverzicht
    • Vermogen om te geven
    • Interessegebieden
    • Geschiedenis van geven aan PETA en anderen
    • Hoe het individu verbonden is met PETA en anderen
    • Openbare informatie over filantropische activiteiten
   4. Hoogwaardige evenementenplanning
    We kunnen profilering ook gebruiken om korte biografieën te maken van mensen die een ontmoeting hebben met ons leiderschap of een evenement bijwonen dat we mogelijk organiseren.
    Dit helpt onze werknemers om meer te weten te komen over degenen met wie we omgaan, evenals hun interesses en band met ons.
   5. Ethische screening en risicobeperking
    Als geregistreerde liefdadigheidsinstelling zijn we onderworpen aan een aantal wettelijke en reglementaire verplichtingen en normen. Het publiek verwacht natuurlijk van liefdadigheidsinstellingen dat ze op een ethische manier werken, en dit is een integraal onderdeel van het ontwikkelen van een groot publiek vertrouwen en het aantonen van onze integriteit.
    We zouden dienovereenkomstig passende due diligence van donateurs kunnen uitvoeren, donaties controleren en robuuste financiële controles implementeren om de liefdadigheidsinstelling te helpen beschermen tegen mishandeling, fraude en/of het witwassen van geld.
    We kunnen antecedentenonderzoek en due diligence uitvoeren bij potentiële donateurs of iedereen die van plan is een aanzienlijke donatie of gift te doen voordat we deze kunnen accepteren.

Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens
Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden is wettig omdat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

 • Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt om informatie te vragen of zodat wij een ​​dienst voor u uit kunnen voeren, gaan we ervan uit dat u ons toestemming heeft gegeven om de gegevens voor dat doel te gebruiken, op basis van de manier waarop u de gegevens aan ons heeft gegeven. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Dit is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voordat uw intrekking van de toestemming is ontvangen en verwerkt.
 • Het is noodzakelijk dat we uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken zodat we onze verplichtingen uit hoofde van een met u aangegane overeenkomst kunnen nakomen of stappen kunnen ondernemen die u van ons verzoekt ​​voordat u een overeenkomst sluit.
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verwerking op grond van een Nederlandse wet of een gerechtelijk bevel.
 • Als het doel van onze verwerking het verstrekken van informatie of diensten aan u is, kunnen we er ook op vertrouwen dat het voor uw rechtmatige belangen noodzakelijk is dat wij de gevraagde informatie of dienst verstrekken, en gezien het feit dat u het verzoek heeft gedaan, veronderstellen dat er geen sprake is van enig nadeel voor u bij de uitvoering van uw verzoek.
 • We hebben vastgesteld dat we een ander rechtmatig belang hebben bij het gebruik van de persoonlijke gegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen over uw marketingvoorkeuren, stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel 0900-235 7382.

Hoe lang zal PETA de persoonlijke gegevens bewaren die ze heeft verzameld?
We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de betreffende activiteit. Raadpleeg ons beleid inzake gegevensbewaring hier.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens veilig houden
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens correct en veilig worden behandeld en in overeenstemming met de AVG en andere gerelateerde wetgeving. We zijn ook toegewijd aan de zes gegevensbeschermingsbeginselen uiteengezet in de AVG en zorgen ervoor dat iedereen die zich bezighoudt met persoonlijke gegevens zich te allen tijde bewust is van de rechten van een persoon volgens de wet. Ter bevordering van deze toezeggingen zullen we het volgende doen:

 • Mensen informeren over het doel van het verzamelen van hun gegevens wanneer we erom vragen
 • Persoonlijke gegevens verwerken en openbaar maken in overeenstemming met de AVG en andere gerelateerde wetgeving
 • Verantwoordelijk zijn voor het controleren van de kwaliteit en juistheid van de informatie
 • Regelmatig de vastgelegde gegevens controleren om ervoor te zorgen dat informatie niet langer wordt bewaard dan nodig is en dat deze wordt bewaard in overeenstemming met het beleid voor gegevensbewaring
 • Ervoor zorgen dat wanneer informatie is goedgekeurd voor verwijdering, dit op de juiste manier wordt gedaan
 • Voor passende beveiligingsmaatregelen zorgen om persoonlijke gegevens veilig te stellen, of deze nu op papier of op ons computernetwerk wordt bewaard, en te allen tijde de relevante vereisten van het beveiligingsbeleid volgen
 • Persoonlijke gegevens alleen met anderen delen wanneer het noodzakelijk en wettelijk gezien gepast is om dit te doen
 • Heldere procedures bepalen voor het reageren op verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens, ook wel bekend als subject access requests
 • Eventuele schendingen van de AVG melden in overeenstemming met de AVG

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat ons team en externe verwerkers alleen toegang hebben tot persoonlijke gegevens wanneer dit nodig is om hun taken uit te voeren. Ons team en externe partijen worden op de hoogte gebracht van hun taken onder de AVG. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij nemen redelijke en passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke beveiligings- en risicobeheersmaatregelen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, beschadiging, verlies of wijziging, ongeautoriseerde of onwettige toegang, openbaarmaking of misbruik, en alle andere onwettige vormen van verwerking van de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

Het beveiligen van persoonlijke gegevens is een belangrijk aspect van de bescherming van privacy. We passen beleid, standaarden en ondersteunende beveiligingsmaatregelen toe op het niveau dat past bij het risiconiveau en de geleverde diensten. Bovendien worden passende veiligheidscontroles doorgegeven aan relevant personeel binnen de organisatie om een veilige werkomgeving te ondersteunen.

We besteden specifiek aandacht aan de bescherming van persoonlijke gegevens en de risico’s die aan de verwerking van deze gegevens zijn verbonden.

Deze maatregelen omvatten het volgende:

 • Fysieke veiligheidsmaatregelen: we vergrendelen deuren en archiefkasten, beheren de toegang tot onze faciliteit en passen beveiligde vernietiging toe op media die uw persoonlijke gegevens bevatten.
 • Technologische veiligheidscontroles: we gebruiken technologieën voor netwerk- en informatiebeveiliging, zoals antivirus- en eindpuntbeschermingssoftware, inbraakdetectie en preventie van gegevensverlies, en we controleren onze systemen en contractanten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ons beveiligingsbeleid.
 • Veiligheidsgaranties voor de organisatie: we houden regelmatig algemene, maar ook rolspecifieke en gerichte trainings- en bewustmakingsprogramma’s op het gebied van beveiliging en privacy om ervoor te zorgen dat onze werknemers en contractanten begrijpen hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens te beschermen en zodat zij de nodige kennis en vaardigheden opdoen en onderhouden om ze in de praktijk te beschermen. Ons organisatiebeleid en onze richtlijnen zijn ook leidend bij de omgang met uw persoonlijke gegevens. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de veiligheid en privacy van financiële informatie en vertrouwelijke persoonlijke gegevens. Toegang tot persoonlijke gegevens wordt strikt gecontroleerd en wordt alleen verstrekt aan die werknemers en contractanten wiens specifieke functieplichten toegang vereisen tot de gegevens – en alleen voor zover vereist. De toegang wordt gecontroleerd door middel van een aantal gebruikersidentificatie en -authenticatiemethoden, zowel intern als via externe toegang.

Inbreuken op persoonsgegevens
We nemen redelijke maatregelen om inbreuken op persoonsgegevens te voorkomen. In het geval dat deze plaatsvinden, hebben we een proces om snel actie te ondernemen binnen onze verantwoordelijkheden. Deze acties zullen consistent zijn met de rol die we hebben met betrekking tot de diensten of processen die door de inbreuk worden beïnvloed. In alle gevallen zullen we samenwerken met de betrokken partijen om de gevolgen minimaal te houden, alle meldingen en bekendmakingen doen die vereist zijn door toepasselijke wetgeving of anderszins gerechtvaardigd zijn, en actie ondernemen om toekomstige inbreuken te voorkomen. Onze systemen met persoonlijke gegevens worden 24 uur per dag, 7 dagen per week gemonitord op onze IT-platformen om ervoor te zorgen dat elk incident dat gevolgen kan hebben voor de IT-infrastructuur en/of persoonlijke gegevens tijdig wordt verholpen. Systeemmonitoring omvat (maar is niet beperkt tot) verlies van stroom of connectiviteit, capaciteits- of prestatieproblemen en inbraakpogingen. De systeemmonitoring-instrumenten waarschuwen IT-personeel via e-mail en/of SMS, en IT-personeel onderzoekt het incident om de ernst ervan te bepalen en te beginnen met het oplossen van het probleem.

Opslag van uw persoonlijke gegevens
De gegevens die we van u verzamelen kunnen, met daarop toegepast risicogewaarde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, worden opgeslagen op interne servers en servers van externe partijen.

Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de door u verstrekte gegevens niet garanderen en verstrekt u deze op eigen risico.

Wie heeft er toegang tot uw persoonlijke gegevens?
De volgende partijen hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens:

 • Derde partijen die diensten aan of voor ons leveren – bijvoorbeeld het verzenden van mailings, het verwerken van donaties of het verzamelen, opslaan of verwerken van gegevens – hebben mogelijk toegang. We selecteren onze externe serviceproviders zorgvuldig. We verstrekken hen de informatie die nodig is om de relevante dienst te bieden, en we hebben een overeenkomst met iedere provider die vereist dat ze met dezelfde zorg werken met betrekking tot gegevensbescherming als wij.
 • Derden hebben mogelijk toegang als we samen met hen een evenement organiseren. We laten u weten hoe uw gegevens worden gebruikt wanneer u zich aanmeldt voor een evenement.
 • Analytics en zoekmachines die ons helpen onze website en het gebruik ervan te verbeteren, hebben mogelijk toegang.
 • PETA’s zusterorganisaties hebben mogelijk toegang als we er een rechtmatig belang bij hebben om deze informatie met hen te delen.

Uit financiële of technische overwegingen kunnen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die niet onderworpen zijn aan dezelfde voorschriften omtrent gegevensbescherming die in Nederland gelden. We kunnen dit doen met het oog op opslag binnen onze klantrelatiebeheersoftware of andere software of ten behoeve van gegevensanalyse. We voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG door ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens op vergelijkbare wijze beschermd worden als gegevens die in de EER worden bewaard. We doen dit door ervoor te zorgen dat derden die uw gegevens buiten de EER verwerken, een adequaatheidsbepaling voor AVG-doeleinden hebben of, indien nodig, door een Gegevensverwerkingsovereenkomst met de derde partij aan te gaan die passende waarborgen biedt met standaardclausules voor de Europese Unie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn en kunnen externe gegevens gebruiken voor fraudepreventie en risicoverlaging bij kredietverstrekking, of wanneer dit gebruik uw rechten niet schendt maar noodzakelijk en in het algemeen belang is.

Behalve in deze omstandigheden zullen we uw persoonlijke gegevens niet delen met andere organisaties zonder uw toestemming.

Op onze website kun je inhoud delen op Facebook, Twitter en Pinterest met behulp van de tools van die platforms, maar ook op andere manieren en naar andere platforms met behulp van de AddThis-tool:


Wanneer je inhoud deelt met behulp van deze tools, verlaat je onze website en verstrek je gegevens, inclusief inloggegevens, aan een derde. Lees en zorg ervoor dat je akkoord gaat met het privacybeleid van de derde partij voordat je dit doet.

Uw persoonlijke gegevens up-to-date houden
We zouden het erg op prijs stellen als u ons kunt laten weten wanneer uw contactgegevens of andere persoonlijke gegevens veranderen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via [email protected] of door te schrijven naar gegevensbeschermingsagent, Stichting PETA Nederland, Postbus 2570, 1000 CN Amsterdam.

Gebruiken we cookies op onze websites?
PETA gebruikt cookies en pixels op sommige webpagina’s. Een cookie is een klein stukje data dat op de harde schijf van een bezoeker wordt opgeslagen, maar bevat zelf geen persoonlijke informatie. Cookies verbeteren de ervaring van een bezoeker door te voorkomen dat de bezoeker elke keer dat hij of zij een webpagina opnieuw bezoekt moet inloggen of informatie moet verstrekken en door inhoud aan te passen op basis van de interesses van een bezoeker. Pixels, die vaak samen met cookies worden gebruikt, zijn blokjes code op webpagina’s die functies uitvoeren zoals een andere server toestaan om kijkstatistieken voor een webpagina te meten. Bezoekers kunnen hun browsers configureren om cookies te weigeren of om te worden gewaarschuwd wanneer een site een cookie probeert te verzenden, hoewel sommige pagina’s niet correct functioneren als cookies niet worden geaccepteerd.

PETA en externe bedrijven, waaronder Google en Facebook, gebruiken cookies en pixels om websitebezoekers advertenties te tonen op basis van hun eerdere bezoeken aan de website en om directe cookies (zoals de cookies van Google Analytics) en cookies van derden (zoals de Facebook-pixel) samen te gebruiken om te rapporteren hoe advertentievertoningen, ander gebruik van advertentiediensten en interacties ermee overeenkomen met bezoeken aan onze website. PETA maakt ook gebruik van demografische informatie die is verzameld via Google Analytics Demographics and Interests-rapporten om een dieper inzicht in de bezoekers van onze website te krijgen, zodat we de inhoud daarop kunnen afstemmen en tegelijkertijd ons succes bij het bereiken van nieuwe groepen mensen kunnen bijhouden. Bezoekers die zich willen afmelden voor deze vormen van cookiegebruik door Google kunnen dat doen door naar de Google-opt-outpagina voor advertenties te gaan.

Afhankelijk van uw instellingen en het privacybeleid van sociale mediasites zoals Facebook, Instagram en Twitter kunt u ons toegang verlenen tot informatie over u vanuit uw accounts op die sites. We kunnen persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, verstrekken om onze advertenties aan u weer te geven op die sociale mediaplatforms en andere websites en om ons te helpen andere doelgroepen te identificeren die op u lijken. We maken ook gebruik van de Aangepaste doelgroepen-functie van Facebook, waarmee we advertenties kunnen weergeven aan bestaande of potentiële medestanders via Facebook. We kunnen Facebook ook voorzien van persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, waarmee het bedrijf kan bepalen of u wel of geen account heeft. Onze advertenties kunnen dan verschijnen op uw Facebookfeed. Als u deze advertenties niet wilt zien, kunt u uw privacy-instellingen beheren op uw sociale media-accounts. Lees voor meer informatie de Facebook-bedrijfspagina over Aangepaste doelgroepen en het gegevensbeleid van Facebook.

Andere opties voor het beheer van het gebruik van cookies en pixels van derden zijn beschikbaar via YourAdChoices en het Network Advertising Initiative. PETA maakt ook gebruik van cookies om onze websites te beheren, bezoekersverkeer bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen voor algemeen gebruik.

PETA gebruikt YouTube API Services om video’s op onze website weer te geven. Door gebruik te maken van een YouTube-videospeler op deze website, ga je akkoord met de Servicevoorwaarden van YouTube en het Privacy beleid van Google.

Uw rechten
U heeft het recht om details over de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op te vragen door een verzoek om toegang te doen. Dergelijke verzoeken moeten schriftelijk worden gedaan. Neem voor een aanvraag contact met ons op via [email protected] of door te schrijven naar:

Gegevensbescherming
Stichting PETA Nederland
Postbus 2570
1000 CN Amsterdam
Nederland

U heeft ook de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Het recht om rectificatie te verzoeken van gegevens die onjuist of verouderd zijn
 • Het recht om uw gegevens te laten wissen (bekend als het “recht om te worden vergeten”)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die nodig is voor de doeleinden van rechtmatige belangen die door ons worden nagestreefd
 • Het recht om de manier waarop we met uw gegevens omgaan te beperken
 • Het recht om te verzoeken dat uw gegevens aan u worden verstrekt in een indeling die veilig is en geschikt is voor hergebruik (bekend als het “recht op overdraagbaarheid”)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inclusief profilering voor marketingdoeleinden
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Al deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde voorzorgsmaatregelen en limieten of vrijstellingen. Meer details hierover zijn te vinden in ons gegevensbeschermingsbeleid. Om een van deze rechten uit te oefenen, dient u op het bovenstaande adres contact met ons op te nemen. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken en, indien van toepassing, volledig reageren binnen een maand na ontvangst van het verzoek. We kunnen u om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen en het verzoek te verwerken voordat het verzoek volledig is verwerkt. Verzoeken worden geweigerd in gevallen waarin een vrijstelling in de AVG of een andere wet van toepassing is.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt of behandeld, kunt u een klacht indienen bij de commissaris voor de Informatiemaatschappij. Meer informatie over het melden van een probleem vindt u hier.

Wijzigingen aan dit privacybeleid
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we dit op onze website adverteren of rechtstreeks contact met u opnemen om de informatie met u te delen.

Controleer dit beleid telkens wanneer u overweegt uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, het gebruik van deze site of uw interactie met onze website, neem dan alstublieft contact op met de medewerker gegevensbescherming via [email protected] of door te schrijven naar:

Gegevensbescherming
Stichting PETA Nederland
Postbus 2570
1000 CN Amsterdam
Nederland