Ontmaskerd: Undercoverbeelden onthullen de waarheid over Nederlandse zuivel

Zuivelreclames laten graag koeien zien die in weelderige groene weiden ronddartelen, maar zoals nieuwe beelden onthullen, is de werkelijkheid voor de meeste koeien heel anders.

De Nederlandse organisatie Animal Rights ging een aantal weken undercover op een melkveebedrijf dat verbonden is aan een van de grootste leveranciers van schoolmelk. Dit is wat ze aantroffen:

Op de beelden van Animal Rights is te zien hoe een kalf onmiddellijk na de geboorte bij de moederkoe wordt weggehaald. Ook hebben zij het melkproces opgenomen. Op het betrokken bedrijf worden de koeien gedwongen om meerdere keren per dag in een carrousel te staan zodat ze door een machine kunnen worden gemolken. Te zien was dat sommige koeien wonden hadden en dat anderen kreupel waren.

“Het beeld van de tevreden koe in de wei, dat de zuivelindustrie aan de consument voorschotelt, komt niet overeen met de realiteit. Op de beelden zien we kreupele en gewonde melkkoeien. Onwillige dieren worden – soms met geweld – naar de melkmachine gedwongen.” – Animal Rights

Wat is er mis met zuivel?

Net als mensen en andere dieren houden moederkoeien zielsveel van hun baby’s. In de natuur blijven kalveren bijna een jaar bij hun moeder. Maar in de zuivelindustrie worden kalfjes kort na de geboorte bij hun moeder weggehaald – en dat allemaal om de melk die voor hen bedoeld is te kunnen verkopen en consumeren.

Koeien produceren melk om hun baby’s te voeden, en van elkaar worden gescheiden veroorzaakt verdriet en angst bij zowel moeder als kalf. Radeloze moederkoeien huilen vaak dagenlang om hun verloren baby’s.Koeien die in de zuivelindustrie worden gebruikt, worden kunstmatig geïnsemineerd – veehouders steken hun arm met geweld in het rectum van de koe en een metalen staaf in haar vagina – en hun kalveren worden kort na de geboorte bij hen weggehaald zodat hun melk kan worden verkocht en door mensen kan worden geconsumeerd.

Stiertjes, die door de zuivelindustrie als ‘bijproduct’ worden beschouwd, worden soms kort na de geboorte door de kop geschoten of veroordeeld tot een kort, ellendig leven voordat zij worden gedood en tot kalfsvlees worden versneden.

De meeste vrouwelijke kalveren wacht hetzelfde lot als hun moeders: ze worden gebruikt als melkmachines totdat hun lichaam het begeeft en ze worden geslacht voor goedkoop vlees. Zuivelvrije melk is beter voor dieren en bevat niet het vet en cholesterol van koemelk dat de slagaderen verstopt.

© Animal Rights Nederland

Geen zuivellobby in de klas!

De beelden worden vrijgegeven als onderdeel van de nieuwe campagne die oproept om een einde te maken aan het door de overheid gesubsidieerde schoolmelkprogramma dat gratis koemelk aanbiedt op basisscholen.

Animal Rights en Bite Back roepen meelevende consumenten op om schooldirecteuren aan te schrijven en te vragen om wreed verkregen zuivelproducten te weigeren en vegan alternatieven aan te bieden.

Stuur een brief

© Animal Rights Nederland

Koeien zijn gevoelige dieren die vreugde, pijn en angst voelen, net als mensen, en moederkoeien zijn toegewijd aan hun jongen. Draag niet bij aan hun ellende – stap vandaag nog over op heerlijke vegan melk!