De Europese regulatie voor Chemicaliën is verantwoordelijk voor dodelijke dierproeven – maar jij kunt ons helpen dit te veranderen

Geplaatst op door Yvonne Lemmen

De Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH) regulering van de Europese Unie is het grootste dierenproevenprogramma in de wereld.

Sinds 2013 zijn er meer dan 800.000 dieren gebruikt voor pijnlijke en dodelijke testen – en naar schatting worden dat er miljoenen meer in de komende jaren. De regulatie is duidelijk: dierproeven moeten zo veel mogelijk worden vermeden. Maar dat gebeurt vaak niet.

Jarenlang heeft PETA zich beklaagd bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) – de organisatie die verantwoordelijk is voor het overzien van REACH – dat het zich niet voldoende inzet om te garanderen dat bedrijven dierproeven vermijden als er andere mogelijkheden zijn. Dit betekent dat duizenden dieren sterven in pijnlijke en dodelijke experimenten die wellicht niet nodig waren.

Hier volgt een tijdlijn van de vooruitgang die tot nu toe is gemaakt:

2009: PETA verzoekt om een einde aan het herhalen van proeven

Toen we erachter kwamen dat REACH herhalingen van dierproeven vereiste, besloten we om samen met andere dierenbeschermingsorganisaties een brief te sturen naar ECHA. In deze brief legden we uit hoe overbodige testen konden worden vermeden. ECHA nam het advies snel op en publiceerde richtlijnen die wellicht de levens van 4,5 miljoen dieren hebben bespaard.

2011–2014: Er wordt een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman

In 2011 kwam PETA op de hoogte van het feit dat tienduizenden dieren werden vergiftigd en gedood in experimenten die wellicht voorkomen konden worden. Wij namen meteen en herhaaldelijk contact op met ECHA over dit onredelijke gebruik van dieren, maar het agentschap bleef haar taak, om ervoor te zorgen dat dierproeven worden verminderd, verzuimen. In 2012 maakte we onze verontrusting bekend bij de Europese Ombudsman. Zij stelde eind 2014 vast dat ECHA haar gezag over het minimaliseren van dierproeven, zoals dat vereist wordt door de wet, niet volledig heeft uitgevoerd. Als de organisatie haar verantwoordelijkheid zou hebben geaccepteerd en hebben doorgevoerd naar het advies van de Ombudsman, dan zou het op zijn allerminst in staat zijn geweest om het aantal doden te verminderen.

2015: PETA verzoekt om handhaving

Nadat we erachter kwamen dat ECHA treuzelde met het invoeren van de aanbevelingen van de Ombudsman en nog steeds toestond dat dieren werden gedood in experimenten die vermeden konden worden, tekenden 24.000 supporters van PETA Frankrijk, PETA Duitsland, PETA Nederland en PETA UK een open brief die een einde verzocht aan het stijgende dodental. Dit greep de aandacht van ECHA en zorgde ervoor dat zij publiekelijk aangaven zich meer in te spannen voor het reduceren van dierproeven.

2015: Precedent scheppende zaak door de Kamer van Beroep toont aan dat ECHA de prioriteit gaf aan nutteloze deadlines in plaats van dierenlevens

ECHA verzocht een bedrijf om een experiment uit te voeren voor REACH, dat zou inhouden dat een chemische stof onder dwang gevoerd zou worden aan ongeveer 1.300 dieren, die of zwanger waren of net geboren waren, voordat ze gedood en ontleed zouden worden. Door een zelfopgelegde deadline, weigerde ECHA op schandalige wijze om nieuwe informatie in te zien die aantoonde dat deze dodelijke experimenten vermeden konden worden.  Het PETA International Science Consortium Ltd steunde het beroep van dit bedrijf en de vereiste werd teruggedraaid. Daarnaast werd van ECHA verzocht dat het de overdreven, strikte, administratieve processen veranderde om ervoor te zorgen dat informatie geëvalueerd wordt voordat dierproeven worden uitgevoerd.

2016: Ombudsman lanceert onderzoek naar dierproeven voor cosmetica

De Europese Commissie en ECHA besloten, onder het mom van REACH, het gebruik van dierproeven toe te staan in speciale omstandigheden voor de stoffen die worden gebruikt in cosmetica. Dit schandelijke besluit was in strijd met zowel het verbod op dierproeven voor cosmetica als REACH zelf. PETA diende nogmaals een klacht in en de Ombudsman lanceerde een onderzoek naar de bewering dat de Commissie en ECHA proberen het verbod op dierproeven voor de ingrediënten van cosmetica te verzachten. Deze zaak loopt nog.

2016: ECHA belooft zich te richten op de alternatieven voor dierproeven

In navolging van de doorgaande inspanningen van PETA, onze zusterorganisaties en het PETA International Science Consortium Ltd, heeft ECHA eindelijk testmethoden die geen dieren gebruiken in de spotlight gezet en zegt daarover dat de promotie van methoden zonder dieren de prioriteit heeft. Maar we moeten er zeker van zijn dat ze daad bij woord voegen.

2017: Tijd voor Europa om de weg te leiden in diervrije proeven

Met de formele evaluatie van REACH, die zal worden uitgevoerd door de Europese Commissie en plaats moeten vinden voor oktober 2017, is PETA’s brief die inmiddels door honderdduizenden meelevende mensen is ondertekend, verstuurd. Wij bedanken iedereen die in actie is gekomen en de EU heeft verzocht de wereld te leiden met betrekking tot progressieve, innovatieve wetenschap door een einde te maken aan deze wrede experimenten en in plaats daarvan geavanceerde onderzoeksmethoden die geen leed aan dieren berokkenen, te accepteren.

U kunt helpen

PETA zet zich enorm in om de Europese Commissie te overtuigen om de herziening van REACH als kans aan te grijpen om wrede dierproeven te beëindigen en baanbrekende methoden die geen dieren gebruiken te accepteren. Meld u aan voor onze e-mail updates om het laatste nieuws te ontvangen over onze vooruitgang. Maak alstublieft ook een broodnodige donatie over om ons vooruitstrevende, levensreddende werk voor dieren te steunen.