De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigt het verbod op dierproeven voor cosmetica

Geplaatst op door Esther DeJong

22 november 2023: uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigt het verbod op dierproeven voor cosmetica

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een uitspraak gedaan tegen de fabrikant van cosmetica-ingrediënten Symrise AG, die een besluit ongedaan wilde laten maken dat het bedrijf verplichtte cosmetische ingrediënten op duizenden dieren te testen.

Dit vernietigende vonnis heeft een lachertje gemaakt van het rechtssysteem  door het ooit baanbrekende EU-verbod op dierproeven voor cosmetica effectief te vernietigen.

Waar ging de zaak over?

Symrise AG, een Duitse fabrikant, kreeg van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)  de opdracht om twee van zijn zonnebrandingrediënten op duizenden dieren te testen. Symrise betwistte het standpunt van ECHA voor de Kamer van Beroep van ECHA, en PETA International Science Consortium Ltd kwam tussenbeide ter ondersteuning van Symrise tijdens de hoorzitting. De Kamer handhaafde het oorspronkelijke besluit, maar met de steun van het Science Consortium ging Symrise in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Lees de onderstaande blogpostupdates voor meer informatie over de zaak en de betrokkenheid van PETA.

Wat betekent de uitkomst voor dieren?

In één klap heeft de rechtbank duizenden ratten, konijnen en vissen veroordeeld tot gruwelijk lijden en een zekere dood door wrede testen, en het baanbrekende verbod op dierproeven voor cosmetica waardeloos gemaakt.

Muizen, ratten, konijnen en vissen worden nog steeds gedwangvoederd met cosmetica-ingrediënten om te voldoen aan de wettelijke vereisten onder de REACH-chemicaliënverordening.

Wij veroordelen het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het negeren van het doel van het verbod op dierproeven voor cosmetica, namelijk ervoor zorgen dat alleen superieure, niet-dierlijke methoden worden gebruikt om de veiligheid van cosmetica te beoordelen.

Wat nu?

PETA zal volharden in haar werk ter bescherming van zowel dieren als van het recht van Europese burgers om dierproefvrije cosmetica te kopen, en zal sterk blijven, ook al lijken ECHA en het Hof van Justitie van de Europese Unie onverschillig tegenover moderne normen en waarden.

Jij kunt helpen druk uit te oefenen op besluitvormers. Stuur een bericht naar de Europese Commissaris voor Milieu en vertel hem wat je vindt van de praktijk van het vergiftigen en doden van dieren in wrede en onbetrouwbare testen:

Kom in actie tegen cosmeticatests op dieren

 

Update (22 november 2022): Op 22 november werd het EU-verbod op het testen van cosmetica op dieren verdedigd voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, toen Symrise AG haar zaak naar voren bracht tegen de eis van het Europees Agentschap voor chemische stoffen dat twee ingrediënten, veel gebruikt in zonnebrandcrème, worden getest op 5500 dieren.

PETA wetenschapsbeleidsmanager dr. Julia Baines was aanwezig om juridische experts in de zaak bij te staan. Door naar de rechter te stappen, roepen we de EU op om het verbod op wrede en ineffectieve dierproeven te handhaven.

De uitkomst van de precedentscheppende zaak zal niet alleen van invloed zijn op de dierproefvereisten voor 2-ethylhexylsalicylaat en homosalaat, maar zal ook duidelijkheid verschaffen over hoe de regelgeving van Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH) zal worden geïnterpreteerd voor alle cosmetische ingrediënten.

Het handhaven van het verbod op dierproeven voor cosmetica zou betekenen dat REACH niet kan worden gebruikt om het te ondermijnen, dat dierproefvrije bedrijven hun producten niet hoeven te herformuleren of op zoek hoeven te gaan naar alternatieve leveranciers. Het zou betekenen dat Groot-Brittannië, Australië en andere landen met een beleid gebaseerd op de EU verbod een krachtige boodschap ontvangen tegen het gebruik van mazen in de wet.

Het publiek verwerpt op overweldigend wijze de wreedheid van dierproeven: meer dan 1,2 miljoen EU-burgers steunden een Europees Burgerinitiatief waarin de Europese Commissie werd opgeroepen het verbod op het testen van cosmetica op dieren te beschermen en te versterken.

Update (19 augustus 2021): Dierproefvrije cosmetica worden bedreigd sinds het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de Europese Commissie voor het eerst hun beleid aankondigden om dierproeven voor cosmetica-ingrediënten te eisen. PETA-entiteiten hebben dit beleid bij elke gelegenheid bestreden.

Toen Symrise AG in 2018 de eis van ECHA betwistte dat twee ingrediënten op 5500 dieren zouden worden getest, kwam PETA International Science Consortium e.V.  tussenbeide in de zaak voor de Kamer van Beroep van ECHA. Nu heeft Symrise de beslissing voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, en het Science Consortium is opnieuw geaccepteerd als tussenpartij in deze precedentscheppende zaak.

PETA is verheugd dat het beleid van de Europese Commissie en ECHA – dat het  EU-test- en marketingverbod voor cosmetica heeft ondermijnd door te eisen dat cosmetica-ingrediënten op dieren worden getest – ter discussie wordt gesteld.

Het is een schande dat de aangevraagde dierproeven voor deze twee ingrediënten slechts het topje van de ijsberg zijn. Maar PETA juicht het toe dat Symrise deze zaak voor de rechtbank heeft gebracht.

Origineel bericht:

Twee onlangs gepubliceerde besluiten van de Kamer van Beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) oordeelden dat ingrediënten die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt, op dieren mogen worden getest onder de verordening Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH). Testen op dieren voor cosmetische ingrediënten zijn in de EU sinds 2013 verboden op grond van de Cosmeticaverordening, maar deze besluiten – een grove verkeerde interpretatie van de wet – zullen fabrikanten en regelgevende instanties feitelijk in staat stellen het verbod te negeren.

Dit is wat er is gebeurd, wat het voor dieren zal betekenen en wat er kan worden gedaan om hen te helpen.

Wie lijdt hieronder?

Als direct gevolg van deze beslissingen moeten er meer dan 5.500 ratten, konijnen en vissen worden gebruikt in nieuwe test, van wie sommigen tijdens de zwangerschap dwangvoeding met een cosmetisch ingrediënt zullen krijgen voordat zij en hun ongeboren nakomelingen worden gedood en ontleed.

Deze besluiten openen ook de deur naar meer dierproeven in het kader van REACH. Elk jaar bevatten honderden cosmeticaproducten ingrediënten die nieuw zijn op de markt, waarvoor in de toekomst mogelijk testen in het kader van REACH geëist gaan worden, wat ten koste gaat van duizenden extra dierenlevens.

Wat zijn de ingrediënten?

De cosmetica-ingrediënten die centraal staan in dit hoger beroep – 2-ethylhexylsalicylaat en homosalaat – worden gebruikt in zonnebrandmiddelen en andere cosmetica om ultraviolette B (UVB)-stralen van de zon te absorberen.

Veel fabrikanten en merken zullen waarschijnlijk door deze beslissingen worden getroffen, dus het is van cruciaal belang dat consumenten de doorzoekbare, online en wereldwijde “Beauty Without Bunnies”-database van PETA US gebruiken van bedrijven die weigeren toe te staan dat hun producten waar dan ook ter wereld op dieren worden getest om welke reden dan ook.

Bedrijven die door PETA US als dierproefvrij zijn gecertificeerd, voeren geen dierproeven uit voor ingrediënten, formuleringen of eindproducten en beloven dit in de toekomst ook niet te zullen doen.

Koop dierproefvrij

 

Moeten deze ingrediënten echt op dieren worden getest?

ECHA stelt dat de testen nodig zijn om de veiligheid aan te tonen voor werknemers die de stof vervaardigen of hanteren, maar het testen van deze cosmetische ingrediënten op duizenden dieren zal de werknemers niet helpen beschermen. Fundamentele biologische verschillen tussen mensen en andere dieren zorgen ervoor dat de resultaten van dierproeven niet op betrouwbare wijze voorspellen wat er bij mensen zal gebeuren.

Is het testen van cosmetica niet verboden in Europa?

Sinds 2013 zijn dierproeven voor cosmetische ingrediënten in de EU verboden op grond van de Cosmeticaverordening. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2016 verder verduidelijkt dat de verkoop van cosmetische producten die afhankelijk zijn van de resultaten van nieuw gegenereerde dierproeven voor veiligheidsbeoordelingsdoeleinden binnen de EU verboden is. Toch hebben ECHA, de Europese Commissie en nu de Kamer van Beroep van ECHA de wet verkeerd geïnterpreteerd en de verboden ondermijnd, waardoor dieren opnieuw in laboratoria worden gebruikt voor zinloze en wrede cosmeticatesten.

De Cosmeticaverordening is van grote politieke betekenis en weerspiegelt de wil van het publiek en het Europees Parlement. Het monumentale verbod op het testen van cosmetica op dieren en het verkopen van cosmetica die afhankelijk zijn van dierproefgegevens in de EU tonen aan dat mensen het leven van een dier belangrijker vinden dan een tube tandpasta of zonnebrandcrème.

Door op grond van REACH dierproeven toe te staan voor ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt, wordt de Cosmeticaverordening feitelijk genegeerd en wordt het doel van deze verboden volledig.

Het is eenvoudig: er mag alleen op niet-dierlijke methoden worden vertrouwd om een cosmeticaproduct op de markt te brengen. Als dat niet mogelijk is, mag het ingrediënt niet worden gebruikt.

Wat doet PETA eraan?

In 2014 maakten we bekend dat ECHA en de Europese Commissie toestonden dat cosmetica-ingrediënten op dieren werden getest. Sindsdien hebben we gewerkt aan het stoppen van deze weerzinwekkende testen door druk uit te oefenen op de Europese Commissie en ECHA om de Cosmeticaverordening en het verbod op dierproeven te respecteren.

PETA International Science Consortium e. V. – waarvan PETA UK lid is – kwam tussenbeide in het beroep over deze recente testbeslissingen. Hoewel de Kamer van Beroep veel van de argumenten van het Science Consortium en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beroep tegen de testbeslissingen verwierp, onderzoeken PETA en het Science Consortium alle opties om het probleem op te lossen.

PETA-entiteiten dringen er bij bedrijven op aan om hun steentje bij te dragen door humane, dierproefvrije testmethoden te gebruiken en de ontwikkeling van dergelijke methoden te helpen financieren. We moedigen bedrijven ook aan om ingrediënten te gebruiken waarvan bekend is dat ze veilig zijn, of om een product opnieuw te formuleren om alle cosmetische ingrediënten die op dieren zijn getest onder REACH te elimineren. Dierproefvrij zijn is voor ieder bedrijf een optie.

Hoewel deze beslissingen een enorme tegenslag zijn, zijn we vastberadener dan ooit om alle testen voor cosmetica op dieren te stoppen.

Wat kun jij doen om te helpen?

Gebruik altijd dierproefvrije producten en controleer bij twijfel de database van PETA US.

Help ons alsjeblieft de kracht van publiek verzet tegen het testen van cosmetica op dieren aan te tonen: dring er bij de Europese Commissie en ECHA op aan om de Cosmeticaverordening te respecteren en dierproeven voor cosmetische ingrediënten te verbieden, ongeacht de omstandigheden:

Spreek je uit