Historisch Moment voor Dieren! Overweldigende Meerderheid van Europees Parlement Stemt voor Plan om Wrede Experimenten te Beëindigen

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Vandaag is een monumentale dag voor dieren in EU-laboratoria. Het Europees Parlement heeft zojuist gestemd voor het ontwikkelen van een actieplan om dierproeven te beëindigen. Een overweldigende meerderheid van de Europarlementariërs steunde een ontwerpresolutie om de overgang naar innovatie zonder het gebruik van dieren bij onderzoek, wettelijk voorgeschreven testen en onderwijs te versnellen. Dit betekent dat de leden van het Europees Parlement de Europese Commissie hebben opgedragen om samen te werken met wetenschappers, inclusief die van PETA, voor een toekomst die niet gepaard gaat met dierproeven!

Het Europees Parlement begrijpt dat de tijd rijp is voor dit actieplan, vanwege het werk dat wetenschappers hebben gedaan om de beperkingen van dierstudies en het potentieel van niet-dierlijke modellen beter te begrijpen. Er zijn geen excuses om het huidige niveau van afhankelijkheid van dierproeven te bestendigen. Het is duidelijk dat een ambitieus uitfaseringsplan, met duidelijke mijlpalen en haalbare doelstellingen, de volgende stap is die nodig is om het gebruik van dieren in de wetenschap aanzienlijk te verminderen”, aldus Europarlementariër Tilly Metz, voorzitter van de Animals in Science Working Group van de Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals.

 

Het is nu in de handen van de Europese Commissie om dit EU-brede actieplan op te stellen, en we verwachten dat de Commissie hier een hoge prioriteit van zal maken – want als de Commissie haar verplichtingen jegens de EU-burgers serieus neemt, moet ze nu starten met een dialoog met alle partijen om financiering, onderwijs en mijlpalen effectief te coördineren om de overgang naar diervrije wetenschap te versnellen”, voegde Europarlementariër Jytte Guteland (S&D, SE) toe.

 

Dit actieplan om dierproeven uit te faseren is een win-winsituatie voor de mens, andere dieren en het milieu. De Europese Commissie en de lidstaten moeten dringend meer inspanningen leveren om het gebruik en de mishandeling van dieren voor wetenschappelijke doeleinden te verminderen, te vervangen en te beëindigen. Dierproeven worden nog steeds gebruikt in veel verschillende aandachtsgebieden van de Commissie en daarom is een coherente aanpak essentieel om veiligheid en duurzaamheid te bereiken, zonder dierproeven. We moeten wetenschap gebruiken. Geen dieren”, besluit Europarlementariër Anja Hazekamp (The Left, NL), voorzitter van de Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals.

Vandaag Is er Geschiedenis Gemaakt

Dit is een historische stemming die een precedent schept. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om een actieplan op te stellen om een einde te maken aan alle dierproeven en om prioriteit te geven aan financiering voor diervrije methoden. Het plan moet een ambitieuze tijdlijn en een lijst met mijlpalen bevatten.

Waarom Is Dit Belangrijk?

Deze stemming houdt in dat het Europees Parlement voornemens is het gebruik van dieren voor allwetenschappelijke doeleinden actief uit te faseren.

En ze zijn niet alleen. PETA en andere dierenbeschermingsgroepen Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, de European Coalition to End Animal Experiments en Humane Society International Europe hebben campagne gevoerd voor de steun van de leden van het Europees Parlement voor deze ontwerpresolutie (een akkoord van de parlementsleden om een formeel standpunt in te nemen over een kwestie).

PETA’s Research Modernisation Deal – een uitgebreide routekaart en strategie om investeringen in op de menselijke biologie gebaseerd onderzoek naar ziekten en veiligheidsbeoordelingen te verbeteren – werd gedeeld met Europarlementariërs in de Animals in Science Working Group van de Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, die hebben gewerkt aan het ontwikkelen en aangenomen worden van de parlementaire motie. We doen nu een beroep op de Europese Commissie om dringend gevolg te geven aan de wens van het Parlement en onze Research Modernisation Deal te gebruiken om een Europa te bewerkstelligen waarin geen dieren meer worden gebruikt in experimenten.

EU-burgers willen dat dierproeven stoppen

Het is duidelijk dat het publiek verwacht dat de EU een voortrekkersrol speelt in de beweging om dierproeven te beëindigen. Binnen slechts twee weken hebben bijna 120.000 EU-burgers het nieuwe Europese burgerinitiatief – Save Cruelty-Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing gesteund.

Meer dan 100 belangrijke actoren in de wetenschappelijke gemeenschap steunden de ontwerpresolutie ook. Ze zijn van mening dat de resolutie cruciaal is voor het identificeren van gemeenschappelijke onderzoeks- en financieringsprioriteiten en uiteindelijk voor het bereiken van de overgang naar diervrije wetenschap.

Sluit Je bij Ons aan voor een Wreedheidsvrije Toekomst

We kunnen ofwel doorgaan met “business as usual” door dieren te kwellen en te doden in experimenten – waardoor verdere obstakels voor medische en wetenschappelijke vooruitgang worden gecreëerd – of we kunnen echte wetenschap omarmen.

Nederland had al de ambitie en plannen om experimenten op dieren uit te faseren maar in de praktijk komt daar nog niets van terecht; het aantal experimenten op dieren stagneert al jaren en het doel is nog lang niet in zicht. Teken onze petitie om er bij de nieuwe Nederlandse regering op aan te dringen om de oorspronkelijke doelstelling om dierproeven uit te faseren en tegen 2025 een echte wereldleider te zijn op het gebied van innovatie zonder dieren opnieuw in te voeren: