Miryanna van Reeden sluit zich aan bij de oproep van PETA aan de regering om de verbroken belofte om dierproeven te beëindigen te herstellen

Geplaatst op door Sascha Camilli

Vandaag, voorafgaand aan het parlementaire debat over dierproeven op 21 april, arriveerde actrice Miryanna van Reeden op het Binnenhof om een petitie van PETA te overhandigen, ondertekend door 68,587 mensen, waarin de regering wordt opgeroepen om de belofte van 2016 na te komen om dierproeven geleidelijk te beëindigen en in 2025 wereldleider te zijn op het gebied van dierproefvrije innovatie. Samen met een ‘aap’ die de honderdduizenden dieren symboliseert die jaarlijks in Nederlandse laboratoria lijden, drongen van Reeden en PETA er bij Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op aan om een plan te ontwikkelen om dierproeven uit te faseren.

De verbroken belofte

In 2016 sprak de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, de ambitie uit dat Nederland uiterlijk in 2025 dierproeven uitfaseert en koploper wordt op het gebied van dierproefvrije innovatie. Nederland moet een voortrekkersrol gaan vervullen en de wereld laten zien dat dierproeven in relatief korte tijd kunnen worden uitgebannen. Het zou laten zien hoe men van verkwistende, onethische en verouderde experimenten kan overstappen op moderne, mensrelevante wetenschap en geneeskunde.

Maar nu we een paar jaar verder zijn, lijkt deze belofte allang vergeten. Ongeveer een half miljoen procedures per jaar worden nog steeds op dieren uitgevoerd in Nederlandse laboratoria, en de groep die tot taak heeft dierproefvrije innovatie te versnellen – de Transitie proefdiervrije innovatie – heeft haar missieverklaring ontdaan van de deadline van 2025. Sinds 2016 – het jaar waarin het doel werd gesteld – is het aantal procedures op dieren gestagneerd. De belofte is verbroken.

Foto’s: Sandra Zeilstra

Dierproeven schaden ook mensen

Dieren zijn niet van ons om op te experimenteren. Ze voelen pijn en angst net als wij, en hun overweldigende natuurlijke instincten – net als de onze – zijn om vrij te zijn en hun eigen leven te beschermen. Dieren in laboratoria kunnen legaal worden vergiftigd, verbrand, vergast, onder dwang gevoed, geëlektrocuteerd, verlamd, blootgesteld aan irriterende stoffen voor huid en ogen, onderworpen aan psychologisch leed en hersenbeschadiging, opzettelijk geïnfecteerd met ziekteverwekkende micro-organismen en beroofd van voedsel, water en slaap – en uiteindelijk worden ze gedood.

Dierproeven zijn niet alleen wreed en onethisch, ze staan ook de wetenschappelijke en medische vooruitgang in de weg. Minder dan 10% van de veelbelovende ontdekkingen op het gebied van de biomedische wetenschappen – waarvan de meeste gepaard gaan met dierproeven – worden binnen 20 jaar routinematig klinisch toegepast. Bovendien is het mislukkingspercentage van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen die voor bepaalde ziekten met behulp van dieren zijn ontwikkeld, hoger dan 95%. We moeten dus dringend van dergelijke onbetrouwbare procedures afstappen.

De regering moet haar belofte houden

PETA roept de regering op haar belofte te vernieuwen om een einde te maken aan dierproeven; een duidelijke strategie te ontwikkelen met tijdschema’s om dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleiding geleidelijk af te schaffen; en de financiering te heroriënteren naar dierproefvrij onderzoek. Teken alsjeblieft onze petitie waarin we er bij de nieuwe Nederlandse regering op aandringen om terug te keren naar het oorspronkelijke doel om dierproeven geleidelijk uit te bannen en een echte wereldleider te worden in dierproefvrije innovatie tegen 2025.