OVERWINNING: Honderden dieren gered nadat beroepsuitspraak overeenstemt met het PETA International Science Consortium

Geplaatst op door Debra Wolford

In de test zouden zwangere ratten of konijnen gedwongen worden hoge concentraties van een cosmetica-ingrediënt in te nemen.

Een van de vele manieren waarop PETA-wetenschappers, via het PETA International Science Consortium Ltd., werken om testmethoden zonder dierproeven te bevorderen, is door bedrijven te steunen als ze in beroep gaan tegen verzoeken van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om dierproeven uit te voeren – en we hebben weer een succes gehad!

We zijn verheugd dat de raad van beroep van ECHA een besluit van ECHA heeft verworpen waarbij BASF Personal Care and Nutrition GmbH werd verplicht een chemische test uit te voeren met behulp van honderden dieren. De test zou hebben geleid tot het gedwongen toedienen van hoge concentraties van een cosmetica-ingrediënt aan zwangere ratten of konijnen waarna ze samen met hun ongeboren nakomelingen ontleed zouden worden. Het Science Consortium beargumenteerde met succes dat ECHA geen rekening hield met de gevolgen van de EU-verordening betreffende cosmetica, die voorkomt dat bedrijven op dierproevengegevens vertrouwen om de veiligheid van cosmetica aan te tonen.

Het Science Consortium speelde een essentiële rol bij de ondersteuning van BASF in het beroep, en dr. Julia Baines, PETA’s wetenschapsbeleid adviseur en adviseur van het Science Consortium van PETA, sprak zich uit voor dieren in de beroepshoorzitting, en verklaarde dat de redenering van ECHA voor de gevraagde test niet ethisch noch juridisch sluitend was.

De raad was het eens met het Science Consortium en erkende correct dat ECHA de plicht heeft om rekening te houden met de implicaties van de cosmeticaverordening bij het beheer van de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Zoals opgemerkt door de raad zou het nalaten hiervan kunnen resulteren in omstandigheden waarin “het testen geen nut zou hebben gehad, de gegenereerde kosten onnodig zouden zijn geweest en dieren onnodig zouden zijn opgeofferd“.

Bedenk echter dat veel chemicaliën die worden gebruikt in cosmetica, schoonmaakproducten en andere huishoudelijke artikelen worden getest op dieren. U kunt ervoor zorgen dat de producten die u koopt wreedheidvrij zijn door de PETA US-database te bekijken: