PETA-aanhangers gekleed in beschermende pakken eisen de sluiting van Nederlandse bontfokkerijen

Geplaatst op door Debra Wolford

Naar aanleiding van berichten dat nertsen nu positief getest zijn op covid-19 op vier bontfokkerijen in Noord-Brabant zijn PETA-aanhangers in beschermende pakken neergestreken nabij het binnenhof om de minister van Landbouw, Carola Schouten, op te roepen om de termijn voor het afbouwen van de pelsdierhouderij in Nederland, die nu is vastgesteld op 2024, met spoed te vervroegen.

Bontfokkerijen zijn voedingsbodems voor ziekten

Smerige bontfokkerijen vol met zieke, gestreste en gewonde nertsen zijn broedplaatsen voor ziekten. SARS en het nieuwe coronavirus besmetten voor het eerst mensen die in nauw contact kwamen met wilde dieren in gevangenschap op markten voor levende dieren – die een vergelijkbaar risico voor de volksgezondheid vormen als bontfokkerijen.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention waarschuwt dat ongeveer 75% van de recentelijk ontstane infectieziekten die de mens treffen afkomstig zijn van andere dieren.

Markt voor levende dieren:

Pelsdierhouderij:

Jo-Anne McArthur / We Animals

Net als op vleesmarkten voor levende dieren worden op bontfokkerijen nertsen en andere dieren die voor hun huid worden gedood opgesloten in krappe draadkooien die vlak naast elkaar staan, waardoor besmettelijke ziekten zich gemakkelijk kunnen verspreiden via de uitwisseling van urine, uitwerpselen, etter en bloed. Dieren met infecties, zweren en etterende, open wonden veroorzaakt door de draadvloer waarop ze staan zijn veel voorkomende verschijnselen. Pelsdierhouders en bontverwerkers behoren tot degenen die het vaakst lijden aan de zoönotische bacteriële ziekte tularemie.

In het licht van een wereldwijde crisis als gevolg van de handel in wilde dieren moet Nederland niet nog eens vier jaar wachten met het sluiten van de nog overgebleven bontfokkerijen – er moet nu actie worden ondernomen.

© Djurrättsalliansen

Bontfokkerijen zijn wreed

Op bontfokkerijen zitten nertsen hun hele leven lang opgesloten in kale kooien. Omdat ze niet in staat zijn om zich op een natuurlijke manier te gedragen, worden ze vaak gek van de opsluiting, en sommige gaan zelfs zelf-kannibaliseren door te knagen aan hun eigen ledematen of staarten als gevolg van de voortdurende psychologische en fysieke kwelling. Ze worden op gruwelijke wijzen gedood, bijvoorbeeld door vergiftiging, vergassing, verdrinking of elektrocutie.

Wat jij kunt doen

Ga samen met PETA tegen de onmenselijke bontindustrie in door een brief te sturen aan de minister van Landbouw, Carola Schouten, met het verzoek om de termijn voor het afbouwen van de pelsdierhouderijen in Nederland te vervroegen. Je kunt de brief sturen naar:

Hare excellentie C. Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag