Verkiezingen 2021: Hoe staan politieke partijen tegenover dierproeven?

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Vijf jaar geleden stelde de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken de veelgeprezen ambitie vast om dierproeven voor verplichte veiligheidstesten geleidelijk af te schaffen en van Nederland een wereldleider te maken op het gebied van dierproefvrije innovatie tegen 2025. Vandaag de dag is het aantal pijnlijke en dodelijke dierproeven nog steeds hetzelfde. Dierproeven kosten levens, verspillen belastinggeld, zijn wreed en onethisch en belemmeren de vooruitgang van de wetenschap en geneeskunde.

Zal de nieuwe regering zich opnieuw verbinden aan het doel een einde te maken aan wrede en archaïsche experimenten op dieren?

In de aanloop naar de verkiezingen hebben we de programma’s en websites van alle politieke partijen doorgelezen. Dit is wat elke partij zegt over dierproeven.

Bij1

Er wordt flink geïnvesteerd in alternatieven voor medische dierproeven, zodat deze zo snel mogelijk volledig kunnen worden stopgezet. Schoonmaakmiddelen worden volledig dierproefvrij. Cosmeticamerken mogen geen ingrediënten gebruiken die voor andere producten wel op dieren worden getest. Nederland zet zich op internationaal niveau in voor het stoppen van dierproeven.

De Groenen

Voor dierproeven dienen meer alternatieven ontwikkeld te worden.

D66

We dagen de wetenschap uit om dierproeven niet meer als gouden standaard te nemen. Onderzoeksmethoden die een aanvulling of alternatief bieden voor dierproeven moeten een grotere kans krijgen. Bij de financiering van onderzoeksvoorstellen moet gecontroleerd worden of onderzoek met dieren echt nodig is. Door meer onderzoeksresultaten te delen zijn er bovendien minder dierproeven nodig.

GroenLinks

Dierproeven zijn alleen toegestaan wanneer het de enige manier is om substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken en we stimuleren de transitie naar proefdiervrij onderzoek.

Partij voor de Dieren

Experimenten op dieren moeten zo spoedig mogelijk worden gestopt. De proeven en de manier waarop de dieren hiervoor worden gehuisvest, veroorzaken ontoelaatbaar veel pijn, stress en sterfte bij dieren. Het merendeel (85%) van de gebruikte dierproeven leidt bovendien niet tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen. Daarom is het niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar ook wegens de dringende behoefte aan betere modellen, belangrijk om geen dierproeven meer te verrichten. Methoden zonder proefdieren leveren in veel gevallen betere en betrouwbaardere resultaten op. Waar proefdiervrije methoden nog niet bestaan, moeten ze ontwikkeld worden. Zo kan Nederland aanjager worden op het gebied van onderzoek zonder proefdieren. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de investering in alternatieven voor proefdieronderzoek de hoogste prioriteit krijgt.

 • Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
 • Onderzoek met primaten wordt zo snel mogelijk verboden. Er komt een plan (met tijdpad) om het apenonderzoekscentrum BPRC zo spoedig mogelijk te sluiten.
 • Er komt een einde aan het fokken en doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden.
 • Biotechnologie bij dieren – waaronder genetische manipulatie en klonen – wordt verboden.
 • Het wordt mogelijk dat een rechter de naleving van de Wet op de dierproeven kan toetsen. Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen voorgenomen dierproeven.
 • Het budget dat de overheid jaarlijks aan dierproeven besteedt wordt stapsgewijs overgeheveld naar onderzoek zonder proefdieren.

SGP

Het aantal proefdieren moet echt omlaag. De veiligheid van mensen mag daar echter niet door in gevaar komen. Daarom moet geïnvesteerd worden in alternatieven en is ook (juridisch) ruimte nodig om die alternatieven toe te passen.

VVD

Beperken van dierproeven. Deze zetten we alleen in als dit de enige manier is om een verbetering van de volksgezondheid te bewerkstelligen. Door het stimuleren van proefdiervrije onderzoeksmethoden en de komst van steeds meer innovatieve alternatieven voor dierproeven, zijn dierproeven steeds minder nodig.

De volgende partijen zeggen niets in hun programma’s of op hun websites over dierproeven:

BBB, Blanco lijst met als eerste kandidaat A.J.L.B. Zeven , CDA, CODE ORANJE, Christenunie, DE FEESTPARTIJ, DENK, Forum voor Democratie, JA21, JEZUS LEEFT, JONG, Lijst Henk Krol, LP, Modern Nederland, NIDA, NLBeter, OPRECHT, Partij van de Eenheid, Partij voor de Republiek, Piratenpartij, Partij van de Arbeid, PVV, SP, Splinter, Trots op Nederland, U-Buntu Connected Front, 50PLUS, Volt, Vrij en Sociaal Nederland, en Wij zijn Nederland.

We hebben de kandidaten gevraagd onze belofte te ondertekenen en om de steun van hun partij.

De belofte

Als ik op 17 maart 2021 tot Tweede Kamerlid word verkozen, beloof ik alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de nieuwe regering zich houdt aan de doelstelling van 2016 om dierproeven uit te faseren en van het land tegen 2025 een wereldleider te maken op het gebied van dierproefvrije innovatie.

Door deze belofte te ondertekenen, bevestig ik mijn inzet voor de uitfasering van dierproeven en de ontwikkeling van moderne, op mensen gebaseerde biomedische wetenschap die beter is voor dieren en mensen en rendabeler, onder andere door er bij de regering op aan te dringen het volgende te doen:

 • Zinvolle termijnen herstellen voor de uitfasering van het gebruik van dieren bij wettelijk verplichte veiligheidstesten op chemicaliën, voedingsingrediënten, pesticiden en (dier)geneesmiddelen en het uitbrengen van biologische middelen, zoals vaccins, zoals aanbevolen door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
 • Een duidelijke strategie ontwikkelen met mijlpalen en tijdlijnen voor de uitfasering van dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleiding
 • Een echte wereldleider worden in dierproefvrije innovatie door de financiering te verschuiven van dierproefonderzoek naar dierproefvrij onderzoek en diervrije proeven

De volgende partijen steunen onze belofte:

 • D66
 • Partij voor de Dieren
 • GroenLinks

Evenals deze kandidaten:

 • Frank Futselaar (SP)

Dit is een fantastisch begin, maar we hebben je hulp nodig om nog meer steun te krijgen voor de belofte die Nederland weer op het spoor kan zetten naar betere wetenschap en geneeskunde zonder dierenleed.

Wat jij kunt doen voor dieren in laboratoria

Onderteken alsjeblieft onze petitie waarin we er bij de nieuwe Nederlandse regering op aandringen om de oorspronkelijke doelstelling om dierproeven uit te faseren en tegen 2025 een echte wereldleider te worden op het gebied van innovatie zonder dieren opnieuw in te voeren: