Vooruitgang! Het aantal dieren dat in Nederland in dierproeven wordt gebruikt daalt

Geplaatst op door Debra Wolford

Recent gepubliceerde cijfers hebben onthuld dat het gebruik van niet-menselijke primaten in experimenten in Nederland tussen 2015 en 2016 met wel 49 procent is gedaald. Ook was er een significante afname in het gebruik van honden (van 13 procent); paarden, ezels en andere paardachtigen (van 31 procent); en geiten, schapen en koeien (van 39 procent).

De opvallende daling in het gebruik van primaten kwam nadat PETA meer dan 100.000 handtekeningen van medelevende mensen in heel Europa verzamelde en aan politici in Den Haag overhandigde. Als gevolg daarvan heeft de Nederlandse regering in maart 2016 een motie aangenomen om de experimenten in Europa’s grootste primatenfaciliteit, het Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk, geleidelijk uit te faseren.

Wetenschappers van PETA UK dienden vervolgens een uitgebreid dossier in met een strategie om het gebruik van dieren te vervangen door superieure, vriendelijkere methoden. Kort daarna, na de inbreng van vele groepen van belanghebbenden, kondigde Martijn van Dam, destijds staatssecretaris van Economische Zaken, zijn plan aan om vóór 2025 in Nederland een einde te maken aan het gebruik van dieren in toxiciteitstests voor chemicaliën, voedselingrediënten, pesticiden, diergeneesmiddelen, en vaccins.

Als dierproeven worden gestopt, duwen onderzoekers niet langer chemische stoffen door de kelen van muizen, ratten, konijnen en andere dieren of injecteren ze ze daarmee, en worden apen niet langer in kleine kooien opgesloten en met dodelijke ziekten besmet.

PETA prijst de Nederlandse regering voor de vooruitgang die het op dit vlak boekt. Maar zolang onderzoekers in Nederland in meer dan 400.000 ingrepen per jaar dieren blijven gebruiken, moeten we eraan blijven werken om een eind te maken aan deze wrede en ineffectieve tests.

Kom meer te weten

Moderne wetenschappelijke methoden – inclusief complexe proeven met menselijke cellen en weefsels, geavanceerde computermodelleringstechnieken en studies met menselijke vrijwilligers – bieden meer humane en betrouwbare alternatieven voor dierproeven: