Zal de Europese Commissie effectief actie ondernemen om proeven op primaten te beëindigen?

Geplaatst op door PETA Nederland

Ieder jaar worden ongeveer 10.000 niet-menselijke primaten worden gebruikt in experimenten in de Europese Unie. Deze proeven zijn beangstigend en vaak pijnlijk voor de dieren – maar staan ze op het punt te worden uitgefaseerd?

De Europese Commissie heeft een update verzocht rondom de wetenschappelijke mening of het echt ‘nodig’ is primaten te gebruiken voor biomedische onderzoek zowel als de productie en het testen van producten en materialen.

monkey sitting in cage, looking out

Het meeste recente standpunt betreffend dit onderwerp van de Scientific Committee on Health and Environmental Risks, voorgedragen in 2009, plaatste restricties op het type procedure dat kan worden uitgevoerd op primaten. Nu, als onderdeel van de wettelijke eis om het gebruik van dieren in experimenten te herzien, bekijkt de Europese Commissie deze aanbevelingen opnieuw. Deze keer sporen wij hen aan nog een stapje verder te gaan en zich toe te leggen op de beëindiging van wrede experimenten in zijn geheel.

Eerder dit jaar ging de regering in Nederland akkoord met een motie die voorschrijft dat dierproeven op primaten moeten worden uitgefaseerd en dat in plaats daarvan focus geplaatst moet worden op humane, testmethoden die geen dieren gebruiken. Er is geen reden waarom de rest van de EU niet hetzelfde zou kunnen doen.

Experimenten op gevoelige, intelligente dieren zoals niet-menselijke primaten zijn niet te verantwoorden, zowel op moreel als wetenschappelijk vlak. Deze dieren kunnen geboren zijn in laboratoria of gefokt worden in smerige fokkerijen in landen als Cambodia, China en Indonesië, waar dieren uit het wild worden gevangen en worden doorgefokt. Ze kunnen jaren van hun leven opgesloten doorbrengen in steriele laboratoria-kooien, ver weg van hun natuurlijke leefomgeving en alles dat natuurlijk en belangrijk voor hen is. Ze worden vaak gescheiden van hun familie of andere soortgenoten en kunnen vervolgens worden gebruikt voor schrikbarende en akelige procedures waarbij ze gedwongen worden medicijnen te nemen, ze worden geïnfecteerd met dodelijke ziekten of er gaten in hun schedel worden geboord.

Mother and baby monkeys held by NIH for experimentation.

Desondanks heeft onderzoek aangetoond dat dieren zelden als goede voorbeelden gelden voor het menselijk lichaam. Een recente studie zegt dat “data van apen niet goed gebruikt kan worden in klinische toepassing op mensen.”

Er is geen wetenschappelijke verantwoording voor huidige regulaties die bijvoorbeeld voorschrijven dat nieuwe medicijnen getest moeten worden op grote zoogdieren. In een ontnuchterende illustratie, TGN1412 – een nieuw medicijn dat als veilig was getest op makaken, die een doses kregen die 500 keer hoger was dan bij mensen – leed tot meervoudig orgaanfalen en verminkende verwondingen bij zes mensen die meededen aan klinische tests. Dit is slechts een van de vele gevallen waarbij experimenten op apen onbetrouwbaare of misleidende resultaten hebben opgeleverd.

Er zijn andere, betere manieren om nieuwe medicijnen en behandelingen te ontwikkelen, zoals epidemiologische studies, research gebaseerd op menselijk weefsel en cellen, kadavers, geavanceerde menselijke patiënt simulators met betrouwbare en computer modellen. Deze zijn vaak effectiever en preciezer dan testen op dieren en daarnaast ethischer verantwoord. Europese wetenschappers zouden hun pijlen hierop moeten richten – niet op de ouderwetse en wrede experimenten op primaten.

U kunt helpen

Deze herziening kan een kans voor ons zijn om de Europese Commissie te laten zien dat meelevende Europeanen willen dat de wrede proeven op primaten worden beëindigd. Maak deel uit van onze campagne!