Zwangere dieren en hun ongeboren baby’s worden vermoord in EU-laboratoria – onderneem actie!

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Wist je dat zwangere moeders op dit moment giftige chemicaliën krijgen toegediend die hun baby’s kunnen doden voordat ze zelfs maar zijn geboren – allemaal vanwege de EU-wetgeving inzake chemische stoffen en pesticiden?

Van de verf op je muur tot de verbindingen die worden gebruikt om je mobiele telefoon te maken, de voorwerpen om ons heen bevatten chemische stoffen die op dieren zijn getest. Deze testen zijn archaïsch, onbetrouwbaar en wreed.

Naar schatting zijn bij dergelijke testen al miljoenen dieren gedood, en aangezien de Europese Commissie van plan is haar regels en voorschriften voor het testen van chemische stoffen te herzien, zullen er nog veel meer sterven.

Hieronder is te lezen wat dieren wordt aangedaan in testen voor chemische stoffen en hoe jij kan helpen ze te stoppen.

Moeders en ongeboren baby’s vermoord

Rita* kreeg tijdens haar zwangerschap elke dag dwangvoeding met een teststof. De dag voordat ze zou bevallen, werden zij en haar drie ongeboren baby’s gedood en ontleed.

Om slechts één stof te testen, kunnen honderden moeders zoals Rita worden gedood. En deze testen zijn niet eens betrouwbaar.

Denk er eens over na. Ratten zoals Rita leven niet langer dan twee jaar, waarin ze worden blootgesteld aan extreem hoge doses van een chemische stof. Hoe kan zo’n test de langetermijneffecten van chemicaliën op mensen aantonen – grote dieren met een lange levensduur die worden blootgesteld aan een cocktail van lage doses chemische stoffen?

Rita hoefde niet te sterven in die wrede test. Moderne methoden waarbij menselijke cellen worden gebruikt, bieden een nauwkeurigere manier om de schade van een stof aan baby’s in ontwikkeling te meten.

Neem bijvoorbeeld de testmethode voor kanker bij knaagdieren – een test die is ontworpen om te zien of een chemische stof kanker veroorzaakt bij mensen. In slechts één test worden meer dan 400 muizen of ratten tot twee jaar lang elke dag gedwongen een chemische stof in te nemen of in te ademen en vervolgens gedood om de effecten van blootstelling aan de stof te beoordelen. Maar meer dan 50 jaar aan gegevens tonen aan dat de test onbetrouwbaar is en de effecten op mensen vaak niet goed voorspelt.

Huid van konijnen verbrand met chemische stoffen

Onderzoekers schoren een stukje vacht van Bella’s* rug en brachten een chemische stof rechtstreeks op haar gevoelige huid aan. Ze wilden de ernst van de reactie onderzoeken. Nadat deze pijnlijke test voorbij was, werd Bella vermoord.

Was die test nuttig? Niet echt. Omdat konijnenhuid aanzienlijk beter doorlaatbaar is dan menselijke huid, leidt het gebruik van konijnen in irritatie- of corrosieonderzoeken tot vertekende resultaten.

Een vergelijking van gegevens uit konijnentesten en menselijke huid-patch-testen voor 65 stoffen wees uit dat 45% van de classificaties van het potentieel voor chemische irritatie op basis van de dierproeven onjuist was.

Als de onderzoekers dierproefvrije benaderingen hadden gebruikt in plaats van Bella te martelen, hadden ze resultaten kunnen bereiken met een nauwkeurigheid tot 86% – veel hoger dan die van gegevens uit testen op konijnen.

Honden krijgen gedwongen bestrijdingsmiddelen toegediend

Er werd een buis in Barney’s* keel geplaatst zodat een chemische stof die in pesticiden wordt gebruikt rechtstreeks in zijn maag kon worden gepompt. Dit werd 90 dagen lang elke dag gedaan, waarna hij werd gedood en zijn organen werden ontleed.

Honden die bij dergelijke testen worden gebruikt, kunnen worden gedwongen om stoffen die worden gebruikt in onkruidverdelger, rattengif of insecticide in te ademen of in te nemen. Ze kunnen last krijgen van epileptische aanvallen, inwendige bloedingen of orgaanschade en kunnen zelfs overlijden tijdens het experiment. Voor alle dieren die worden gebruikt in wrede toxiciteitstesten, duurt hun kwelling een leven lang.

Meer dan 2,6 miljoen dieren gebruikt in toxiciteitstesten

Rita, Bella en Barney zijn slechts drie van de miljoenen dieren die in Europese laboratoria zijn gekweld voor toxiciteitstesten. De hervormingen van de wetgeving voor chemische stoffen, voorzien in de Chemicals Strategy for Sustainability van de Europese Commissie, zullen waarschijnlijk resulteren in nieuwe testen op nog veel meer muizen, cavia’s, vogels, vissen, kikkers en andere dieren. Er is geen rechtvaardiging voor deze testen.

Met de juiste investeringen en een zorgvuldig ontwerp zou de EU dierproefvrije methoden kunnen gebruiken om de beste bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu te bieden, zonder middelen te verspillen aan een overbelast en onbetrouwbaar systeem dat afhankelijk is van het lijden en de dood van dieren.

Er zijn betere manieren om chemische stoffen te testen

Dierproefvrije methoden kunnen effectiever en relevanter zijn voor het voorspellen van mogelijke nadelige effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.

Geavanceerde testen waarbij menselijke cellen en weefsels worden gebruikt, samen met geavanceerde computermodellering en gegevensanalyse, nemen vaak minder tijd en geld in beslag dan dierproeven.

We hebben de macht om deze testen te stoppen – onderneem actie!

Meer dan 600.000 EU-burgers hebben zich al aangesloten bij PETA’s campagne tegen dierproeven. Het Europees burgerinitiatief (EBI) heeft dringend 1 miljoen handtekeningen nodig.

Als je EU-burger bent, ongeacht waar je woont, teken dan nu het EBI:

Je hoeft het initiatief maar één keer te ondertekenen.

Als je geen EU-burger bent of al hebt getekend, kun je nog steeds je stem gebruiken voor dieren door het EBI te delen! Deel de link zoveel als je kunt en vraag anderen hetzelfde te doen. Elke handtekening is van belang voor dieren die lijden in kooien voor zinloze experimenten.

*De namen van de dieren zijn gefingeerd – in laboratoria zijn dieren alleen bekend als een nummer op een checklist.