Aeres Hogeschool verzuimt einde aan dodelijke dierenvallen te bevestigen

Aeres Hogeschool verzuimt einde aan dodelijke dierenvallen te bevestigen

PETA dient klacht in over mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming

Almere – In reactie op informatie van een klokkenluider heeft PETA onlangs dringende brieven gestuurd aan de Aeres Hogeschool en aan de stichting Landschapsbeheer Flevoland waarin de groep hen oproept het vermeende vangen van kleine dieren in dodelijke vallen, waarin velen verdrinken, te stoppen. Het vangen wordt naar verluidt gedaan door biologiestudenten en schijnt deel uit te maken van een verslag over biodiversiteit in het Koningin Beatrixpark in opdracht van de stichting. De instellingen hebben nog altijd niet bevestigd dat zij deze wrede experimenten zullen stoppen en negeren PETA’s verzoeken om informatie over het cursusmateriaal, wat PETA in staat zou stellen een humaan programma te helpen ontwerpen om biodiversiteit te bestuderen.

PETA heeft een klacht ingediend bij de Provincie Flevoland inzake deze mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming.

Een bezorgde klokkenluider heeft contact opgenomen met PETA over experimenten waarin muizen worstelen om uit vallen te ontsnappen die studenten naar verluid in het park zouden moeten opstellen. De met sop gevulde ‘bekers’ vangen zonder onderscheid insecten en kleine zoogdieren, en studenten hebben aangegeven zowel levende als dode muizen en jonge eekhoorns te hebben gevonden. Dieren die niet verdrinken worden kunnen worden vrijgelaten, maar het is onduidelijk of zij zullen kunnen overleven. De klokkenluider meldt dat verdronken ongewervelde dieren in een pot met spiritus worden gedaan om ze te conserveren.

In beeldmateriaal verstrekt door de klokkenluider zijn doorweekte muizen te zien die verwoed proberen te ontsnappen uit een val, en een bewegingloze muis lijkt in een staat van emotionele shock te verkeren na blijkbaar uit een val te zijn gehaald. Volgens de klokkenluider oefende de hogeschool druk uit op de studenten om de student die de rechten op dit beeldmateriaal bezit aan te sporen PETA ervan te weerhouden het naar buiten te brengen. Een illustratie van deze experimenten is hier beschikbaar.

“Het vangen en verdrinken van dieren hoort in het draaiboek van een seriemoordenaar thuis en zou geen deel mogen uitmaken van het repertoire van een bioloog”, zegt Ingrid Newkirk, managing director van PETA. “PETA roept Aeres Hogeschool op haar wetenschappers en studenten op te leiden om biodiversiteit respectvol te bestuderen zonder de kwetsbare dieren waarover zij zouden moeten leren te doden.”

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om op te experimenteren” en dat zich verzet tegen speciësisme, een wereldbeeld waarin de mens superieur wordt geacht – moedigt scholen en universiteiten aan om wetenschappelijk en ethisch verantwoorde diervrije methoden te onderwijzen die mensen, dieren en het milieu beter beschermen.

Bezoek voor meer informatie PETA.nl.

Contactgegevens:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#