Britse overheid legt Charles River lab sancties op na klacht van PETA UK

Voor onmiddellijke publicatie:

24 februari 2020

Contactgegevens:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

BRITSE OVERHEID LEGT CHARLES RIVER LAB SANCTIES OP NA KLACHT VAN PETA UK

Ratten werden geplet en kregen de verkeerde dosis toegediend bij Schots laboratorium; PETA UK roept Britse overheid op om de vergunning in te trekken

Amsterdam – Het is een enorme doorbaak voor dieren dat de Britse vergunningverlenende autoriteit, het Home Office, na het indienen van een klacht door People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) UK een formele inspectie heeft uitgevoerd van Charles River Laboratories – dat ook een vestiging met dieren in Nederland heeft – en het bedrijf sancties heeft opgelegd voor overtredingen van de regels op het gebied van dierenwelzijn. PETA UK ontdekte schokkende aantijgingen omtrent het extreme leed en de dood van ratten bij de vestiging van het bedrijf in Elphinstone, in de buurt van Edinburgh, nadat een klokkenluider die bij het bedrijf had gewerkt contact opnam met de groep.

De incidenten die in Schotland zijn gerapporteerd zijn zo ernstig dat PETA UK het Home Office oproept om de vergunning van Charles Rivers Laboratories om op dieren te testen in te trekken.

Volgens de klokkenluider plette het bedrijf zogezegd ongeveer 100 tot 120 levende ratten – waaronder drachtige vrouwtjes – in een vuilnispers en diende het de verkeerde dosis van een stof toe aan ratten die werden gebruikt bij een kankerexperiment. Het dwong naar verluidt andere ratten om een zeer giftige stof in te ademen in doses boven het afgesproken maximum – met tot gevolg dat een vrouwtjesrat een hele teen afknaagde. Meer informatie over de beschreven welzijnsovertredingen is hier te vinden.

“Er kan blijkbaar niet op worden vertrouwd dat Charles River Laboratories de minimale wetgeving die dieren in laboratoria beschermt naleeft, en de straf moet evenredig zijn aan het vergrijp”, zegt Dr Julia Baines, science policy adviser bij PETA UK. “PETA UK roept het Home Office op om onmiddellijk de vergunning in te trekken die het bedrijf in staat stelt pijn en ellende toe te brengen aan dieren en ze te doden en pleit ervoor om geld te investeren in een nieuwe richting binnen de wetenschap – een die effectief is, relevant voor de mens en dierproefvrij.”

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om op te experimenteren” – vermeldt dat het bedrijf, dat erom bekend staat in verschillende landen dierenwelzijnsregels te hebben overtreden, een vestiging heeft in Den Bosch, waar dieren mogelijk worden gedwongen gifstoffen in te ademen of in te slikken. Weinig experimenten – hoe pijnlijk of irrelevant ook – zijn bij wet verboden, en bijna alle dieren die in proeven worden gebruikt worden later gedood.

PETA steunt het gebruik van wetenschappelijk en ethisch verantwoorde methoden die meer bescherming bieden voor de mens, voor dieren en voor het milieu. Bezoek voor meer informatie PETA.nl.

#