Eva Mendes Onthult Ontdeugende Nieuwe PETA-Advertentie:

Voor Directe Publicatie:  
5 juni 2007

Contact: 
Andrew Butler +31 (0)646 498 419
Will Wright +44 (0)207 357 9229, toestel 232

Zuid Afrika, Namibi‰, Botswana, Malawi en Zimbabwe ?Hebben het Bloed van Olifanten aan Hun Handen? zeggen de protestanten.

Den Haag ? Een groep protestvoerders, ieder met een t-shirt aan waar voorop de naam van een van deze landen staat en met ?bloed? dat van hun handen druipt zal buiten bij het CITES ?Conference of the Parties 14 (CoP14) protesteren. Daar zullen Zuid Afrika, Namibi‰, Botswana, Malawi en Zimbabwe voorstellen ondersteunen om hun ivoor-voorraad te verkopen om daarna elk jaar weer 13.000 olifanten te doden om de daaruit voortkomende 80 ton ivoor te verkopen (de voorstellen 4 & 5).

Waar: Congresgebouw, Johan de Wittlaan, Den Haag
Wanneer: Dinsdag 5 juni, aanvang 12:00 uur

De protestvoerders van Animal Rights Africa (ARA) en People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) roepen  andere landen op om tegen de voorstellen te stemmen. Als deze voorstellen doorgang vinden, zou dit in feite de start betekenen van de wereldwijde ivoorhandel en leiden tot toename van het stropen en duizenden olifanten in levensgevaar brengen.

Kenya en Mali hebben een voorstel ingediend dat daar pal tegenin gaat (voorstel 6). Hierin wordt voorgesteld het moratorium van de ivoorhandel met nog 20 jaar te verlengen; dit voorstel heeft al van meer dan 20 andere Afrikaanse landen de steun gekregen.

Michele Pickover, oprichtster van ARA, zegt ?We hebben gezien dat olifantenfamilies uit elkaar werden gescheurd door ?wildlife? organisaties en regeringen die van de verkoop van dieren, dood of levend, wilden profiteren. Wij beloven een totale toeristen boycot te starten tegen elk land dat in ivoor handelt en zijn wilde dieren uit eigen winstbejag zo behandelt.?

Wat betreft het beheer van de olifantenpopulatie, zegt Debbie Leahy, directeur van PETA: ?Biologen die zich met wilde dieren bezig houden, veroordelen het slachten van Afrikaanse olifanten en vinden het wetenschappelijk incorrect. Mocht het ooit in de toekomst nodig zijn om de olifantenpopulatie te beheersen in bepaalde gebieden, dan hebben experts enkele niet-dodelijke strategie‰n voorgesteld waaronder het vergroten van de habitat door introductie van migratie doorgangen.? Leahy voegt daar aan toe ?Het toestaan van de handel in ivoor zal alleen maar de illegale handel aanwakkeren en leiden tot toename van stropen, iets dat reeds lang hoogtij viert en niet gecontroleerd wordt in vele delen van Afrika.?

Voor meer informatie over PETA ga naar www.AnimalRightsAfrica.org of www.PETA.nl 

Meer informatie en beelden rondom het doden van olifanten en de ivoorhandel zijn op te vragen bij Andrew Butler +31 (0)646 498 419 of per email [email protected]