Illegale Landbouw In De Eu: Meer Dan 300.000 Europeanen Eisen Actie

Voor directe publicatie:
3 maart 2015

Contact:
PETA Nederland; 0900-235 7382; [email protected]

Foie gras is het doelwit van een coalitie van organisaties die petities aan Commissie overhandigen

Amsterdam – Meer dan 300.000 Europeanen, waaronder vele duizenden Nederlanders, hebben de Europese Commissie verzocht om te stoppen met de ongecontroleerde aanpak van de foie gras productie.

Leden van het Europees Parlement – waaronder Anja Hazekamp, David Martin, Stefan Eck en Anneliese Dodds – verzamelden zich buiten bij de EU Commissie met leden van The Albert Schweitzer Foundation for Our Contemporaries, Compassion in World Farming, L214 en PETA UK om de president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, op te roepen om snelle en betekenisvolle actie te ondernemen tegen de productie van foie gras in België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije en Spanje.

De wet is simpel: dwangvoederen, waarvan wetenschappelijk bewijs aantoont dat het onnodig leed en verwonding veroorzaakt, [1] is illegaal. De richtlijnen van de Commissie zelf verbiedt “[het aanbieden] van voedsel of vloeistof op een manier … die mogelijk onnodig leed of verwondingen veroorzaakt”.[2]

“De wetenschappelijke consensus over dwangvoederen is kraakhelder: het is wreed en zou verboden moeten worden. Het Wetenschappelijk Comité voor Diergezondheid en Dierenwelzijn van de EU concludeerde dat dwangvoederen schadelijk is voor het welzijn van de vogels, maar toch lijden vogels, 16 jaar later, nog steeds”, zegt PETA oprichter Ingrid Newkirk.

Daarnaast is er bewijs overhandigd aan de Commissie dat individuele kooien, waarvan het gebruik illegaal is in de EU,[3] nog steeds gebruikt worden in Frankrijk, Hongarije en Spanje, maar de Commissie heeft geen betekenisvolle actie ondernomen om dit te stoppen.

Peter Stevens, hoofd beleidsadviseur van Compassion in World Farming zegt: “We geven de Commissie een overvloed aan wetenschappelijk bewijs, gedetailleerde beschrijvingen en formele klachten over de illegaliteit van foie gras productie. De reactie is bedroevend geweest. Genoeg is genoeg. We hebben nu actie nodig”.

“De productie van foie gras staat op de lijst van ongehoorde wreedheid tegen dieren in onze tijd, en het moet gestopt worden”, zegt Mahi Klosterhalfen, CEO en president van de Albert Schweitzer Foundation in Duitsland.

Door de petitie vandaag te overhandigen, willen de organisaties benadrukken dat de strategie van de EU voor de bescherming van dierenwelzijn de noodzaak verklaarde om “actie te ondernemen om naleving te verbeteren” als een van de doelen van de Commissie tijdens de periode van 2012 tot 2015.

De Food and Agriculture Organizations (FAO) van de Verenigde Naties schreef in 2002 dat de productie van foie gras “belangrijke dierenwelzijn problemen veroorzaakt en dat het geen praktijk is die gesteund wordt door de FAO”.

Als de EU haar groeiende reputatie wil beschermen met betrekking tot hoge dierenwelzijnseisen, moeten ze dringend om de kwestie van de productie van foie gras aan te pakken.