Laatste nieuws: is ’s werelds duurste koffie een pandemierisico?

Laatste nieuws: is ’s werelds duurste koffie een pandemierisico?

Undercoverbeelden van PETA Azië tonen loewaks in smerige kooien op koffieplantages  dit zou de volgende bron van zoönose kunnen zijn

Amsterdam – Terwijl het nieuwe coronavirus mensen over de hele wereld blijft infecteren, onthult een videoreportage van PETA  Azië  dat loewaks worden gehouden in kleine, met uitwerpselen bedekte kooien op plantages die kopi loewak produceren, een koffie die wordt gewonnen uit hun uitwerpselen, te koop is in toeristencafés in Indonesië en over de hele wereld wordt geëxporteerd. PETA wil dat ze worden gesloten omdat ze wreed zijn en ook om de menselijke gezondheid te beschermen, aangezien veehouderijen en dierenmarkten, met name die waar wilde dieren worden gehouden, hebben geleid tot tot allerlei uitbraken, van SARS tot MERS tot Spaanse griep, varkens- en vogelgriep en nu COVID-19.

PETA merkt op dat er, wanneer dieren in kooien vol met hun eigen uitwerpselen worden opgesloten en hun immuunsysteem door stress wordt onderdrukt, broedplaatsen voor zoönosen ontstaan. SARS, dat naar schatting een sterftecijfer heeft van ongeveer 15%, sprong van loewaks over op mensen. Er wordt ook vermoed dat loewaks een tussenliggende vector waren voor het nieuwe coronavirus. Loewaks die niet langer nuttig zijn voor de kopiloewakindustrie worden soms verkocht aan markten voor levende dieren – die nog steeds in heel Indonesië actief zijn – en ook daar kunnen ze ziekten overbrengen op mensen. Een loewakhouder adviseerde een onderzoeker om geen loewaks van een markt voor levende dieren aan te schaffen, omdat ze in de buurt van andere soorten dieren worden gehouden, waardoor besmetting tussen soorten en daarmee de verspreiding van ziekten in de hand wordt gewerkt.

“De wereld vecht al tegen een dodelijke door dieren overgedragen ziekte, en het laatste wat er zou moeten gebeuren is loewaks in kooien zetten zodat iemand door hun uitwerpselen kan graaien en koffie kan verkopen die gemaakt is van de bonen die erin worden gevonden”, zegt PETA-oprichter Ingrid Newkirk. “Als koffiedrinkers de wrede en gevaarlijke kopiloewakindustrie blijven steunen, lopen ze het risico aan de verkeerde kant van het verhaal te staan wanneer de volgende pandemie toeslaat.”

Ondanks dat ze volgens de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten een beschermde diersoort zijn, worden deze loewaks meestal gevangengenomen als ze ongeveer 6 maanden oud zijn, waarna ze in smerige kooien worden gehouden en een dieet met veel koffiebessen krijgen – enkel en alleen om kopi loewak te produceren. De dieren in gevangenschap vertoonden stereotiep verontrust gedrag zoals continu ijsberen. De meesten leden aan pijnlijke wonden over hun hele lichaam. De koffie wordt over de hele wereld verkocht voor tot wel € 66 per kopje.

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om te eten of te mishandelen op welke manier dan ook” – verzet zich tegen het speciësisme, een wereldbeeld waarin de mens superieur wordt geacht

Foto’s van het onderzoek zijn hier beschikbaar. Videobeelden van uitzendkwaliteit zijn hier beschikbaar. Ga voor meer informatie naar PETA.nl.

Contact:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#