PETA Nederland Vraagt Burgemeester Zaanstad: “Zet Druk Op Kfc”

De poging van GroenLinks om een vergunning voor een Kentucky Fried Chicken-vestiging (KFC) in Zaanstad te blokkeren, is niet geslaagd. Maar PETA Nederland heeft vernomen dat er eerst overleg plaatsvindt tussen het college van B&W en KFC, voordat een vergunning wordt verleend. PETA Nederland schreef daarom een brief aan de burgemeester en de betrokken wethouders, waarin Zaanstad wordt verzocht om van KFC te vereisen dat eerst de dierenwelzijnsstandaarden moeten verbeteren, voordat de fastfoodketen groen licht krijgt voor de opening van een restaurant.

 

PETA Nederland wil dat de holding van KFC in ons land het voorbeeld volgt van KFC-leveranciers in Canada. Het co”rdinerende bedrijf dat alle kippen inkoopt voor alle Canadese KFC-restaurants drong aan op veranderingen en de Canadese KFC-leveranciers passen nu stapsgewijs een minder wrede slachtmethode toe, namelijk het ‘controlled atmosphere killing’ (CAK). Ook het gebruik van groeibevorderende middelen en fokmethodes die kippen kreupel maken, worden afgebouwd. Daarnaast stelt het co”rdinerende bedrijf een adviescomit‚ in voor dierenwelzijn en voegde het merendeel van de Canadese restaurants een veganistische ‘kipsnack’ aan het assortiment toe.

 

Bert Lambooij is een prominent wetenschapper van de Animal Science Group en een internationale autoriteit op het gebied van diervriendelijke slachtmethodes. Hij zegt over het leed dat kippen in Nederland tijdens de slacht ondergaan: “De methode voor [het doden van] kippen vind ik de slechtste van wat er momenteel in de praktijk gebeurt. Veel kippen raken niet verdoofd, poten raken ontwricht bij het ophangen en de slacht duurt te lang. Technisch gezien kan het zoveel beter. ”

 

Dr. Lambooij is een groot voorstander van de CAK-methode die de KFC-leveranciers in Canada gaan toepassen. “Het is veel diervriendelijker om kippen te bedwelmen met koolstofdioxide.” zegt Lambooij. “Pas als ze [de kippen] dood zijn, worden ze opgehangen en geslacht.”

 

“KFC betekent wreedheid”, zegt oprichter Ingrid E. Newkirk van PETA Nederland. “Als de leiding van KFC op dezelfde manier katten of honden zou mishandelen zoals hun leveranciers de kippen mishandelen, dan zouden ze in de gevangenis terechtkomen op beschuldiging van dierenmishandeling.”

 

Ga voor meer informatie over PETA’s Kentucky Fried Cruelty-campagne naar PETA.nl.

 

 #