Rapport onthult: dieren lijden nog steeds in Nederlandse laboratoria

Rapport onthult: dieren lijden nog steeds in Nederlandse laboratoria

PETA roept de regering op om haar belofte na te komen om af te stappen van experimenten met dieren

Amsterdam – Ondanks het in 2016 aangekondigde doel van de Nederlandse overheid om een voorloper te worden op het gebied van dierproefvrij onderzoek blijkt uit nieuwe cijfers dat er in 2019 448.656 ingrepen op dieren zijn uitgevoerd. Bovendien kwijnden maar liefst 329.105 dieren weg in kooien zonder te worden gebruikt voor experimenten, waarna ze uiteindelijk stierven of gedood worden.

Ondanks de almaar toenemende beschikbaarheid van mensrelevante, proefdiervrije methoden en de toezeggingen van de overheid laten deze cijfers helaas zien dat de afname van het aantal dieren dat wordt gebruikt in experimenten gestagneerd is.

In 2019 werden er 159.614 ingrepen uitgevoerd op muizen, 81.603 op ratten en 47.690 op vissen – die voornamelijk worden gebruikt omdat ze goedkoop, vervangbaar en gemakkelijk te hanteren zijn en minder ‘sentimentele waarde’ hebben in vergelijking met andere soorten. Er werden 13.298 ingrepen uitgevoerd op konijnen, 66.341 op vogels, 550 op honden, 171 op katten en 155 op primaten. Buiten het zicht van het publiek worden deze levende, voelende wezens vaak opgesloten in raamloze kamers in kooien met nauwelijks genoeg ruimte om te kunnen staan, laat staan te klimmen, graven, foerageren of spelen. Ze worden meestal gescheiden van hun familie en beroofd van alles wat natuurlijk en van belang voor hen is.

“Er zijn in Nederland geweldige initiatieven om het uitfaseren van dierproeven te versnellen in het kader van de Transitie Proefdiervrije Innovatie, waarvan we de resultaten de komende jaren verwachten te zien”, zegt Janneke Hogervorst, science adviser bij PETA UK. “De huidige stagnatie in de overgang naar dierproefvrije wetenschap kan echter alleen worden doorbroken met een dramatische paradigmaverschuiving door de wetenschappelijke gemeenschap. PETA dringt er bij de regering op aan om financieringsinitiatieven te versnellen, dierproeven waarvan al is bewezen dat ze weinig translationele waarde hebben onmiddellijk stop te zetten en samen te werken met alle Nederlandse wetenschappers om betrouwbare, voor de mens relevante dierproefvrije methoden te omarmen en verder te ontwikkelen.”

PETA heeft eerder geschreven om de regering aan te sporen de Research Modernisation Deal van de groep aan te nemen, een stappenplan voor het moderniseren van onderzoek en het beëindigen van experimenten met dieren, en zich ertoe te verbinden alle experimenten met dieren te beëindigen en middelen te heroriënteren naar innovatieve, mensrelevante methoden.

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om op te experimenteren” – verzet zich tegen het speciësisme, een wereldbeeld waarin de mens superieur wordt geacht, en ondersteunt het gebruik van wetenschappelijk en ethisch verantwoorde dierproefvrije methoden, die ook mensen en het milieu beter beschermen. Voor meer informatie kunt u terecht op PETA.nl.

Contact:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#