REIZIGERS, PAS OP: OLIFANTENRITTEN KUNNEN TOT TUBERCULOSE LEIDEN

Voor onmiddellijke publicatie:

1 augustus 2018

Contactgegevens:
Stichting PETA Nederland 0900 235 7382; [email protected]

REIZIGERS, PAS OP: OLIFANTENRITTEN KUNNEN TOT TUBERCULOSE LEIDEN

PETA adviseert toeristen om olifantenritten te mijden gezien het aantal gevallen van ziektes bij olifanten en de belastende onthullingen van gruwelijke mishandeling in India

Amsterdam – Naar aanleiding van onthullingen over de prevalentie van tuberculose (tbc) – dat zeer besmettelijk is en overgedragen kan worden van olifant op mens – onder olifanten in Amber Fort in Jaipu, India, die gedwongen worden om mensen te vervoeren, geeft PETA een reisadvies uit om toeristen op te roepen geen contact te zoeken met olifanten, weg te blijven uit het gebied, en alle olifantenritten te mijden. PETA India heeft ook een brief gestuurd (Engels) met daarin een oproep aan het Indiase ministerie van Volksgezondheid en Gezinswelzijn om de regering van Rajasthan op te dragen om de besmette olifanten in quarantaine te plaatsen, hen te voorzien van dringende diergeneeskundige zorg, en alle niet-geteste olifanten die gedwongen worden met het publiek om te gaan onmiddellijk te screenen op tbc.

Het reisadvies volgt op een rapport van het Animal Welfare Board of India (AWBI) – verkregen via de Indiase Right to Information Act uit 2005 – waaruit blijkt dat, naast dat er 10 olifanten bij Amber Fort werkten die positief bleken voor tbc, velen ouder dan 50 waren en 19 visueel gehandicapt bleken te zijn, waardoor zowel zijzelf als het publiek gevaar liepen. Alle olifanten bleken te lijden aan verschillende voetproblemen, waaronder woekerende teennagels en gekneusde voetzolen, en velen vertoonden stereotiepe gedragspatronen die psychologisch leed aantonen, zoals het herhaaldelijk heen en weer wiegen en met de kop op en neer knikken. Bovendien leken de slagtanden van 47 olifanten afgehakt te zijn, wat in strijd zou zijn met de Indian Wildlife (Protection) Act uit 1972, en zijn die waarschijnlijk in de illegale handel beland. En alle 102 werkende olifanten die geïnspecteerd werden door het AWBI werden gezien met lasten zwaarder dan het wettelijke maximum van 200 kilogram.

“De schokkende meldingen van blinde, besmettelijke olifanten die dag in dag uit gedwongen worden om slopende lasten te dragen, zijn precies de reden waarom deze ritten moeten stoppen”, zegt PETA-oprichter Ingrid Newkirk. “Het dringende reisadvies van PETA is bedoeld om zowel reizigers te beschermen als de zieke, lijdende olifanten die niet de diergeneeskundige zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben, waardoor iedereen gevaar loopt.”

PETA – wiens motto deels luidt dat “dieren niet van ons zijn om te gebruiken voor amusement noch om te mishandelen op welke manier dan ook” – merkt op dat een olifant die werd gebruikt in de Indiase toeristenindustrie vorig jaar zo hard werd geslagen (Engels) dat de poot van het dier brak. En in juni 2017 nam een groep Amerikaanse toeristen in Amber Fort (Engels) contact op met PETA US om verslag te doen van ritbegeleiders die een olifant 10 minuten lang onafgebroken sloegen.

PETA en haar internationale zusterorganisaties hebben onlangs tientallen reisorganisaties – waaronder smarTours, Responsible Travel en TripAdvisor – overtuigd om te beloven geen olifantenritten te promoten.

Ga voor meer informatie naar PETA.nl.

#

{LINK_TO_UNSUBSCRIBE}