Rhys Ifans Verzoekt Wto Het Europese Verbod Op Zeehondenbont Te Handhaven

Amsterdam – In opdracht van PETA UK, heeft acteur Rhys Ifans de beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangemoedigd om de beslissing van de organisatie, het handhaven van een Europese ban op zeehondenbont te onderhouden. De beroepsinstantie komt naar verwachting bijeen in Genève op 17 maart. Ifan’s brief komt slechts enkele weken voor het begin van Canada’s jaarlijkse baby zeehondenjacht in navolging van een succesvol pleidooi om het EU-verbod te handhaven van collega-acteur Jude Law aan de WTO vorig jaar.

Vanwege de wereldwijde verontwaardiging, hebben alle belangrijke markten de invoer van zeehondenbont verboden, waaronder de EU, Mexico, Taiwan, de US en zelfs Rusland, wat voorheen 95 procent van de Canadese zeehonden bont importeerde. De Canadese overheid vecht het EU-verbod aan als een laatste wanhopige poging om de handel te doen herleven; hoewel het ontbreken van afzetmarkten ervoor gezorgd heeft dat Canadese ambtenaren serieus moeten onderzoeken of de jacht beëindigd kan worden.

Ifan’s brief aan de WTO is hieronder te zien. Voor meer informatie over de jaarlijkse Canadese baby-zeehondenjacht, kunt u hier terecht.

De brief:

Geachte mevrouw Hughes,

Ik was opgelucht te horen dat de WTO had besloten om het EU-verbod op de invoer van zeehondenbont te handhaven. Dit is een enorme overwinning voor Europeanen zoals ik, die al tientallen jaren geen aandeel willen hebben in Canada’s commerciële zeehondenjacht. De hele wereld keert zeehondenproducten de rug toe – niet alleen de EU, maar ook Mexico, Taiwan, de VS en zelfs Rusland, wat voorheen 95 procent van het Canadese zeehondenbont importeerde. Naar aanleiding van Canada’s besluit om deze beslissing aan te vechten, schrijf ik op aandringen van de beroepsinstantie om het verbod te handhaven en daarbij de volgende punten in acht te nemen:

•    Na het bekijken van uitgebreide video-opnames waarin bij jonge zeehonden de schedel gewelddadig werd ingeslagen of waarbij ze werden doodgeschoten op het ijs, het analyseren van duizenden pagina’s wetenschappelijke documenten en het luisteren naar experts, vond het WTO-panel dat deze zaak bekeek dat de Canadese commerciële zeehondenjacht fundamenteel onmenselijk is. Dit was een objectieve constatering van feiten en is niet voor beroep vatbaar.

•    De beslissing van het panel om het verbod te handhaven verdedigt het recht van de WTO-leden op te treden tegen wreedheid tegen dieren, een enorme stap in de juiste richting voor het beschermen van dieren onder het internationale handelsrecht.

•    Het panel erkent dat Canada’s commerciële zeehondenjacht niets te maken heeft met de inheemse jacht in het noorden. Hoewel het panel gebreken vond in de administratie en de begripsbepaling van vrijstelling voor inboorlingen, bevestigde het dat het algemene verbod op zeehondenproducten werd gerechtvaardigd als een weerspiegeling van Europese ethische en morele bezwaren.

EU-landen hebben duidelijk gemaakt dat ze geen deel willen uitmaken van de zeehondenjacht, wat slechts een bijverdienste vormt tijdens het buitenseizoen voor de Canadese visserij en enkel 1 procent van New Foundland’s economie bedraagt. Aangezien Canada alleen het EU-verbod aanvecht naar aanleiding van politieke redenen in het land zelf, hoop ik dat de beroepsinstantie deze zal handhaven.

Dank u voor uw tijd en aandacht. PETA vertegenwoordigers zullen aanwezig zijn op de hoorzitting om hun steun te betuigen.

Met vriendelijke groet,

Rhys Ifans