5.500 ratten, konijnen en vissen ter dood veroordeeld voor zonnebrandcrème

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Twee beslissingen die onlangs zijn gepubliceerd door de raad van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) hebben bepaald dat bestandsdelen die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt op dieren kunnen worden getest in het kader van de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen). Dierproeven voor cosmetica-ingrediënten zijn in de EU sinds 2013 verboden op grond van de cosmeticaverordening, maar deze besluiten – een totaal verkeerde interpretatie van de wet – stellen fabrikanten en regelgevende instanties in feite in staat om het verbod te negeren. Dit is wat er is gebeurd, wat het betekent voor dieren en wat er gedaan kan worden om ze te helpen.

Wie zullen er lijden?

Als direct gevolg van deze beslissingen moeten er meer dan 5.500 ratten, konijnen en vissen worden gebruikt in nieuwe proeven, waarvan sommige onder dwang een cosmetica-ingrediënt toegediend zullen krijgen tijdens de zwangerschap voordat zij en hun ongeboren nakomelingen worden gedood en ontleed.

Deze beslissingen zetten ook de deur open voor meer dierproeven in het kader van REACH. Elk jaar bevatten honderden cosmeticaproducten ingrediënten die nieuw zijn op de markt. In de toekomst moeten die mogelijk worden getest in het kader van REACH, wat aan duizenden extra dieren het leven kost.

Wat zijn de ingrediënten?

De cosmetica-ingrediënten die het middelpunt van het beroep vormden – 2-ethylhexysalicylaat en homosalaat – worden gebruikt in zonnebrandcrème en andere cosmetica om ultraviolette B-stralen (UVB) van de zon te absorberen.

Veel fabrikanten en merken zullen waarschijnlijk de gevolgen van deze beslissingen ondervinden, dus het is essentieel dat consumenten de doorzoekbare, wereldwijde, online ‘Beauty Without Bunnies’-database van bedrijven die weigeren om waar dan ook ter wereld, om welke reden dan ook proeven op dieren toe te staan gebruiken. Bedrijven die door PETA US als dierproefvrij zijn gecertificeerd voeren zelf geen dierproeven uit en laten ook geen dierproeven uitvoeren voor ingrediënten, formuleringen of eindproducten en beloven dat ook in de toekomst niet te zullen doen.

Moeten deze ingrediënten echt op dieren worden getest?

ECHA stelt dat de proeven nodig zijn om de veiligheid aan te tonen voor werknemers die de stof produceren of hanteren, maar het testen van deze cosmetische ingrediënten op duizenden dieren zal werknemers niet helpen beschermen. Fundamentele biologische verschillen tussen mensen en andere dieren leiden ertoe dat de resultaten van proeven op dieren niet betrouwbaar voorspellen wat er in de mens zal gebeuren.

Zijn dierproeven voor cosmetica niet verboden in Europa?

Sinds 2013 zijn dierproeven voor cosmetica-ingrediënten in de EU verboden op grond van de cosmeticaverordening. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2016 verder verduidelijkt dat de verkoop van cosmeticaproducten die afhankelijk zijn van de resultaten van nieuw ontwikkelde dierproeven voor de veiligheidsbeoordeling binnen de EU verboden is. Toch hebben ECHA, de Europese Commissie en nu de raad van beroep van ECHA de wet verkeerd geïnterpreteerd en de verboden ondermijnd, waardoor dieren weer veroordeeld zijn om nutteloze en wrede cosmeticaproeven te ondergaan.

De cosmeticaverordening is van groot politiek belang en weerspiegelt de wil van het publiek en het Europees Parlement. De monumentale verboden in de EU op het testen van cosmetica op dieren en op de verkoop van cosmetica waarvoor buiten de EU dierproeven zijn uitgevoerd tonen aan dat mensen het leven van een dier belangrijker vinden dan een tube tandpasta of zonnebrandcrème.

Het toestaan van dierproeven onder REACH voor ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt, gaat in feite voorbij aan de cosmeticaverordening en ondermijnt het doel van de verboden volledig.

Het is eenvoudig: er moeten alleen diervrije methoden worden gebruikt om een cosmeticaproduct op de markt te brengen. Als dat niet mogelijk is, mag het ingrediënt niet worden gebruikt.

Wat doet PETA eraan?

In 2014 hebben we onthuld dat ECHA en de Europese Commissie toestonden dat cosmetica-ingrediënten op dieren worden getest. We hebben ons er sindsdien voor ingezet dat deze afschuwelijke proeven worden gestopt door druk uit te oefenen op de Europese Commissie en ECHA om de cosmeticaverordening en het verbod op dierproeven te respecteren.

Het PETA International Science Consortium Ltd. komt vaak tussenbeide in zaken van de raad van beroep van ECHA om bedrijven te ondersteunen bij het minimaliseren van dierproeven. Hoewel de raad van beroep de argumenten van het Science Consortium en het bedrijf in deze zaak heeft verworpen, onderzoeken PETA-zusterorganisaties en het Science Consortium alle mogelijkheden om de kwestie op te lossen.

PETA en haar zusterorganisaties sporen bedrijven aan hun steentje bij te dragen door humane, diervrije testmethoden te gebruiken en de ontwikkeling van dergelijke methoden te helpen financieren. We roepen bedrijven ook op om ingrediënten te gebruiken waarvan bekend is dat ze veilig zijn of om een cosmeticaproduct te ontwikkelen waarin geen enkel ingrediënt zit dat op dieren zou moeten worden getest in het kader van REACH. Dierproefvrij zijn is een optie voor elk bedrijf.

Hoewel deze beslissingen een enorme tegenslag zijn, zijn we meer dan ooit vastberaden om alle cosmeticaproeven op dieren te stoppen.

Wat kun jij doen om te helpen?

Gebruik altijd dierproefvrije producten en controleer de database van PETA US bij twijfel.

Help ons de kracht van publiek verzet tegen het testen van cosmetica op dieren te laten zien: dring er bij de Europese Commissie en ECHA op aan de cosmeticaverordening te respecteren en dierproeven voor cosmetica-ingrediënten te verbieden, ongeacht de omstandigheden: