Dierproeven voor cosmetica vinden NOG STEEDS plaats in de EU – dit moet stoppen!

Geplaatst op door Debra Wolford

Het gebruik van dieren voor het testen van cosmetica is in heel Europa verboden. Toch worden dieren nog steeds vergiftigd en gedood in dierproeven voor cosmetica-ingrediënten.

In 2013 werd de champagne ontkurkt toen het verbod op dierproeven voor cosmetica-ingrediënten en het verbod op de verkoop van cosmetica die op dieren is getest volledig van kracht ging. We voorzagen dat duizenden dieren niet langer zouden lijden voor mascara, lippenstift of oogschaduw. Maar slechts een jaar later PETA’s internationale zusterorganisaties dat cosmetica-ingrediënten nog steeds worden getest op dieren in de EU vanwege een onjuiste interpretatie van de bepalingen die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake cosmetica en chemicaliën.

Sindsdien hebben we ons vastbesloten ingespannen om deze weerzinwekkende dierproeven te stoppen. Hieronder lees je wat we tot nu toe hebben gedaan en wat je kunt doen om te helpen.

2013: EU-verboden op dierproeven voor cosmetica en de marketing van op dieren geteste cosmetica worden volledig geïmplementeerd

Het EU-verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten en -ingrediënten (de EU-verordening betreffende cosmetica) werd volledig van kracht, evenals een verbod op de verkoop in de EU van dergelijke goederen die op dieren zijn getest. Dit had ertoe moeten leiden dat consumenten er zeker van konden zijn dat nieuwe cosmeticaproducten of -ingrediënten die na 11 maart 2013 waren ontwikkeld, niet op dieren waren getest.

2014: Dierproeven voor cosmetica sluipen door de achterdeur binnen

Onder het mom van de verordening Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH) gaven de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een gezamenlijke verklaring af waarin zij aankondigden dat zij nog steeds dierproeven verplicht stellen voor chemicaliën die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt en waar medewerkers mogelijk aan worden blootgesteld tijdens productieprocessen.

Voor ingrediënten die zowel in cosmetica als in andere soorten producten worden gebruikt zijn dierproeven toegestaan ongeacht of er een dusdanig risico op blootstelling is, wat erop wijst dat de REACH-verordening prevaleert boven de EU-verordening betreffende cosmetica.

Naar onze mening is dit een onverbloemde schending van zowel REACH als de EU-verordening betreffende cosmetica.

2015: PETA start het nieuwe jaar met een cosmeticacampagne

PETA’s internationale zusterorganisaties vroegen om hulp en duizenden van jullie wezen ECHA en de Europese Commissie er schriftelijk op dat cosmetica-ingrediënten onder geen enkele voorwaarde op dieren getest mogen worden. De Commissie antwoordde met een verklaring waarin werd bevestigd dat haar standpunt niet was gewijzigd. Niet goed genoeg!

2016: PETA dient klacht in bij de Europese ombudsman

Na een reeks communicaties tussen PETA’s internationale zusterorganisaties, de Europese Commissie en ECHA hebben we onze zorgen bij de Europese Ombudsman ondergebracht.

Helaas omzeilde de Ombudsman de kwestie en droeg werden de ECHA en de Commissie niet gevraagd hun standpunt te wijzigen. Hoewel de Ombudsman geen oordeel uitbracht over de juistheid van hun gezamenlijke verklaring werd echter wel opgemerkt dat, hoewel ECHA en de Commissie een richtsnoer hadden uitgegeven, dit niet noodzakelijkerwijs betekende dat de richtsnoer juist was.

2017: Wetenschappers van PETA-zusterorganisaties helpen een wrede dierproef voor cosmetica te stoppen

Via het PETA International Science Consortium steunden wetenschappers van PETA’s internationale zusterorganisaties met succes een bedrijf in zijn beroep tegen de eis van ECHA om een cosmetica-ingrediënt op dieren te testen. De proef zou hebben geleid tot het dwangvoederen van hoge concentraties van een cosmetica-ingrediënt aan zwangere ratten of konijnen, waarna zij en hun ongeboren nakomelingen zouden worden ontleed. Deze overwinning spaarde honderden dierenlevens.

2018: Commissie van het Europees Parlement luistert naar de bezorgdheid van PETA over REACH

Meer dan 100.000 mensen ondertekenden een open brief, gecoördineerd door PETA en onze Europese zusterorganisaties, waarin wordt geëist dat de EU de formele evaluatie van REACH gebruikt om wrede dierproeven te beëindigen en geavanceerde, proefdiervrije onderzoeksmethoden te accepteren.

Nadat PETA de brief aan het Europees Parlement had voorgelegd, werd de adviseur wetenschapsbeleid van PETA UK, dr. Julia Baines, uitgenodigd om de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement toe te spreken. Ze wees de Europarlementariërs erop dat cosmetica-ingrediënten nog steeds op dieren worden getest en drong er bij hen op aan een eind te maken aan deze schandelijke praktijk. De commissie kwam overeen om verdere actie te ondernemen.

2019: Er worden nog steeds dierproeven aangevraagd en we gaan terug naar het Europees Parlement

Gedurende deze periode zijn de regelgevende autoriteiten doorgegaan met het eisen van dierproeven. Gelukkig gaan bedrijven in beroep tegen de eis om deze proeven uit te voeren, en het PETA International Science Consortium is erkend als officiële interveniërende partij voor elke kwestie.

Dr. Baines zal binnenkort de interfractiewerkgroep voor welzijn en behoud van dieren van het Europees Parlement toespreken om er bij leden van het Europees Parlement op aan te dringen de Europese Commissie en ECHA aansprakelijk te stellen voor het negeren van het verbod op dierproeven voor cosmetica.

Wat jij kunt doen voor dieren die worden gebruikt in dierproeven voor cosmetica

Help ons alstublieft de kracht van maatschappelijke weerstand tegen dierproeven voor cosmetica te laten gelden: dring er bij de Europese Commissie en ECHA op aan de wet te handhaven door nooit dierproeven voor cosmetica-ingrediënten toe te staan, ongeacht de omstandigheden.