Jubileum verbod op cosmeticatests: waarom worden er NOG STEEDS dieren gebruikt in proeven?

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Vandaag, 11 maart 2021, is het acht jaar geleden dat het baanbrekende verbod van de EU op cosmeticatests op dieren en de verkoop van cosmetica die op dieren is getest van kracht werd. Maar PETA viert het niet.

Ondanks beloften dat dieren niet langer zouden lijden en sterven voor tandpasta of lippenstift, worden cosmetica-ingrediënten nog steeds door de strot van ratten en konijnen geduwd. EU-autoriteiten ondermijnen het verbod en eisen dat dieren worden gebruikt in wrede en vermijdbare procedures. Lees hier wat PETA hieraan doet en hoe jij kunt meedoen.

Wacht even – waarom werkt het verbod niet?

In 2013 werd de cosmeticaverordening van de EU volledig van kracht – en daarmee ook het verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten en hun ingrediënten en op de verkoop van cosmetica waarvoor nieuwe gegevens van dierproeven voor de beoordeling van de veiligheid nodig zouden zijn. Dit had moeten betekenen dat consumenten erop konden vertrouwen dat elk cosmeticaproduct of -ingrediënt dat na 11 maart 2013 werd ontwikkeld, niet op dieren zou worden getest.

Toch eist het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), gesteund door de Europese Commissie en de ECHA kamer van beroep nog steeds nieuwe dierproeven voor cosmetica-ingrediënten onder het mom van de REACH-verordening inzake chemische stoffen. Hiermee wordt het doel van de cosmeticaverordening – veilige cosmetica op de markt brengen zonder vereiste dierproeven – volledig omzeild en gaan dieren weer laboratoria in.

Tot overmaat van ramp werkt de Europese Commissie aan plannen die de cosmeticaverordening nog verder zouden kunnen verzwakken en de zwaarbevochten bescherming van dieren die zij bevat, ongedaan zouden kunnen maken. Dit zou het lijden van nog veel meer dieren in wrede, zinloze cosmeticatests tot gevolg hebben en de ontwikkeling van diervriendelijke producten en ingrediënten ernstig beperken.

Wat kunnen we eraan doen?

We strijden al sinds het begin tegen deze kwestie en zullen dat blijven doen totdat dierproeven voor cosmetica verleden tijd zijn. Onlangs hebben we onze krachten gebundeld met die van andere dierenbeschermingsgroepen om er bij de voorzitter van de Europese Commissie op aan te dringen alle verzoeken om cosmetica-ingrediënten op dieren te testen op te schorten en bedrijven toe te staan de veiligheid van ingrediënten aan te tonen door alleen dierproefvrije methoden te gebruiken.

Het testen van schoonheidsproducten op dieren is lelijk, punt uit

Medelevende beroemdheden zoals Kimberly Wyatt, Jessica-Jane Stafford (geboortenaam Clement), Stephanie Pratt,  en Dave Navarro hebben de oproep van PETA en onze zusterorganisaties om een einde te maken aan cosmeticatesten op dieren gesteund. We hadden nooit gedacht dat deze beelden vandaag de dag nog relevant zouden zijn, maar we zullen blijven werken aan het beëindigen van dierproeven.

Samen kunnen we verandering bewerkstelligen: kom nu in actie!

Draag je steentje bij door altijd producten te gebruiken die niet op dieren zijn getest, en als je twijfelt, kijk dan in de wereldwijde database van PETA US met bedrijven die wel en niet op dieren testen.

Geen enkel dier verdient het om te lijden en gedood te worden voor lippenstift of tandpasta. Laat het testen van cosmetica op dieren niet via de achterdeur binnensluipen. Laat je stem horen – kom nu in actie: