ONTMASKERD: Brits ministerie legt Schots laboratorium sancties op na klacht van PETA UK

Geplaatst op door Lydia Smyth

Een klokkenluider van de vestiging van Charles River Laboratories in Elphinstone, in de buurt van Edinburgh, heeft in een verklaring aan PETA aantijgingen gedaan dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het dooddrukken van ratten, het toedienen van overmatige hoeveelheden chemicaliën aan ratten – waardoor ze zichzelf verminkten – en andere gruweldaden.

Nadat PETA een klacht indiende bij het Home Office, het Britse ministerie dat toezicht houdt op dierproeven, is de vestiging officieel onderzocht en zijn er sancties opgelegd.

© Doctors Against Animal Experiments

Dierproeven zijn een smerige zaak, en Charles River Laboratories behoort tot ’s werelds grootste boosdoeners wat betreft het veroorzaken van ellende en de dood. Naar verluidt levert het één op de twee dieren die in proeven gebruikt worden en is het daardoor betrokken bij de helft van alle pijn, angst en leed die dieren wereldwijd in laboratoria ondergaan.

Het bedrijf is berucht om het overtreden van dierenwelzijnsregels in de VS, waaronder door dieren niet te voorzien van toereikende pijnverlichting, het gebruik van slordige chirurgische methodes en het doden van een aap door haar kooi door een gloeiendheet wasapparaat te halen terwijl ze er nog in opgesloten zat.

Volgens de klokkenluider vonden de volgende gruwelen plaats bij de vestiging van het bedrijf in Elphinstone:

1. Ratten werden doodgedrukt in een afvalpers
Kratten waarin ongeveer 100 tot 120 levende ratten zaten, waaronder drachtige vrouwtjes, die recentelijk bij de vestiging waren afgeleverd en achteloos werden afgedankt, werden met een heftruck naar de afvalpers vervoerd en daarin geladen. De pers werd aangezet, met een catastrofaal dodental tot gevolg: tussen de 50 en 54 ratten werden doodgedrukt en medewerkers doodden de overlevende ratten later door hun nekken te breken.

2. Ratten kregen een te grote dosis toegediend in een inhalatie-experiment
Ratten werden gebruikt in een inhalatie-experiment waarin ze zes uur lang in cilinders werden gedaan en gedwongen werden een gifgas in te ademen. Het inhaleren van het gas kan misselijkheid, braken, zwakte, hoofdpijn en emotiestoringen tot gevolg hebben en in hoge concentraties kan het mentale verwarring, oogstoornissen, spiertrillingen, cyanose en stuiptrekkingen veroorzaken. Vijf ratten werden per ongeluk blootgesteld aan een dosis die boven de maximaal toegestane hoeveelheid lag. Als gevolg daarvan leden ze zo ernstig dat ze aan hun eigen ledematen knaagden – een vrouwtje was zo overstuur dat ze een teen van één van haar voorpoten afknaagde.

3. Ratten kregen de verkeerde dosis van een teststof toegediend
Proefnemers dienden ratten die gebruikt werden in een kankerexperiment de verkeerde dosis van een stof toe. De laborant die verantwoordelijk was voor het toedienen van de stof aan de ratten had zogezegd het etiket niet goed gelezen. Ondanks de fout ging de proef door en alleen de standaardwerkprocedures werden aangepast.

4. Ontsnapping van muis pas na vijf dagen geconstateerd
Er werd gemeld dat een muis uit zijn of haar kooi was ontsnapt. De muis was vijf dagen vóór de constatering dat het dier vermist was voor het laatst met zekerheid in de kooi aanwezig. De muis werd nooit gevonden. Het incident toont aan dat de gepaste dagelijkse controles niet werden uitgevoerd.

Alle voorbeelden hierboven roepen vragen op wat betreft grove onbekwaamheid, slechte normen voor zorg en weinig respect voor dierenlevens.

Dieren zijn geen stukken laboratoriumapparatuur
Geen dier verdient het om roekeloos te gedrogeerd, vergast, afgedankt of in stukken gesneden te worden voor de ‘wetenschap’. Alle dieren voelen pijn en angst, en het is hun overheersende natuurlijke instinct om vrij te zijn en hun eigen levens te beschermen, niet om in een laboratoriumkooitje opgesloten te zitten.

Het is essentieel dat de actie die wordt ondernomen tegen Charles River Laboratories in verhouding staat tot het leed dat dieren in de vestiging hebben ondergaan. PETA UK roept het Home Office op om onmiddellijk de vergunning in te trekken die het bedrijf in staat stelt pijn en ellende toe te brengen aan dieren en ze te doden en pleit ervoor om geld te investeren in een nieuwe richting binnen de wetenschap – een die effectief is, relevant voor de mens en dierproefvrij.

Wat jij kunt doen om te helpen dierproeven te beëindigen

Roep farmaciegigant Eli Lilly op om toe te zeggen de gedwongen zwemtest niet uit te voeren:

Roep Eli Lilly op de gedwongen zwemtest te verbieden

Help mee ervoor te zorgen dat dieren niet vergiftigd en gedood worden in proeven voor cosmetica-bestanddelen:

Stop dierproeven voor cosmetica

Doneer alsjeblieft aan PETA om ons werk om proeven op ratten en andere dieren te stoppen te ondersteunen:

Doneer nu