Oostvaardersplassen – het standpunt van PETA en hoe je de dieren kunt helpen

Geplaatst op door Debra Wolford

De introductie van dieren in de Oostvaardersplassen is omschreven als een ‘experiment’, en het is een experiment dat veel dieren in de steek laat.

Konikpaarden, heckrunderen en edelherten werden daar door mensen geïntroduceerd en hun aantal nam toe. Ze zijn ingesloten en in de beperkte ruimte is er niet genoeg voedsel om de populatie in de winter te onderhouden.

Er moeten deskundigen worden geraadpleegd die het erover eens zijn dat de oplossing niet ligt in het doden of laten verhongeren van de dieren en er moet een beheersplan voor de lange termijn worden opgesteld. Totdat er een langetermijnoplossing is gevonden, moeten gezaghebbenden stappen ondernemen om onmiddellijk leed te voorkomen.

Wat kun je doen?

Schrijf een brief aan Sylvo Thijsen ([email protected]), de directeur van Staatsbosbeheer, en Tjeerd van der Wal ([email protected]), de directievoorzitter van de provincie Flevoland, om hen te laten weten dat je je zorgen maakt en om hen te verzoeken om humane oplossingen voor natuurbeheer te ontwikkelen waarbij dieren niet gedood of uitgehongerd worden.