PETA neemt deel aan mars ter ere van Wereldproefdierendag

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Afgelopen zaterdag voegde PETA zich bij de mars ter ere van Wereldproefdierendag, georganiseerd door Animal Rights. Met deze mars wilden we niet alleen solidariteit tonen aan de honderdduizenden dieren die lijden in laboratoria in Nederland en België, maar ook de aandacht vestigen op de voortdurende wreedheid die op grote schaal plaatsvindt in deze laboratoria. De mars stopte voor het Erasmus Medical Center in Rotterdam, dat nog steeds een van de grootste gebruikers van dieren in experimenten in Nederland is.

© Jeffrey Wijling

Dieren doorstaan angst en stress in krappe kooien, gedwongen inname van gifstoffen, infecties die pijn en lijden veroorzaken, pijnlijke operaties en vervolgens vaak de dood voor de ogen van hun soortgenoten. Dit alles en meer gebeurt nu en het moet stoppen! – Jen Hochmuth, Science Policy Advisor bij PETA in haar speech voorafgaand aan de mars.

© Jeffrey Wijling

Activisten met een duidelijke boodschap voor de overheid.

Het aantal dierproeven in Nederland daalt niet.

In 2022 steeg het aantal dierproeven met 3% tot 492.380. Dat is bijna een half miljoen experimenten! En laten we de 341.887 dieren die niet werden gebruikt in experimenten en alleen maar wegkwijnden, slechts om daarna gedood te worden, niet vergeten. Zij waren niet van het goede geslacht of hadden niet de goede genetische eigenschappen om te worden gebruikt in een experiment.

Dit betekent dat alleen al in 2022 meer dan 800.000 dieren leden in Nederlandse laboratoria. Dieren worden gebruikt als niets anders dan harige reageerbuizen – weggegooid als gevoelloze, levenloze voorwerpen wanneer ze geen “nut” meer hebben.

Het aantal experimenten is sinds 2016 niet gedaald, ondanks alle vooruitgang in proefdiervrije methoden voor onderzoek en testen. Waarom daalt dit aantal niet? Zowel het publiek als politici eisen een einde aan dierproeven. We weten dat dierproeven vaak geen nauwkeurige voorspellingen doen over wat er bij mensen gebeurt. Er zijn betere, mensgerichte proefdiervrije methoden. En toch, ondanks het overheidsprogramma voor de Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI) dat in 2018 van start ging, blijven de cijfers hardnekkig hoog.

Gelukkig is er ook goed nieuws – de overheid heeft onlangs €124,5 miljoen geïnvesteerd in het baanbrekende nieuwe Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT), dat zal worden opgezet in Utrecht. Het doel van dit centrum is om te laten zien dat de hele keten van de ontwikkeling van medicijnen tot de acceptatie door regelgevende instanties kan worden gedaan zonder gebruik te maken van dieren, en om een aanjager te zijn voor onderwijs over proefdiervrije innovatie. PETA UK’s wetenschapsadviseur voor dierproeven in Nederland, Dr. Janneke Hogervorst, is betrokken bij dit educatieve werk. Samen met Prof. Daniela Salvatori, een van de initiatiefnemers van het CPBT, zette  zij de Global Education Hub over proefdiervrije innovatie op, die zal dienen voor de verspreiding van kennis over en best practices in onderwijs over diervrije onderzoeksmethoden en over diervrije onderwijstools. De overheidsinvestering in het CPBT is een grote stap in de goede richting, maar zonder een strategie voor het actief uitfaseren van dierproeven zullen zowel mensen als dieren nog lang blijven lijden. Dierproeven zijn niet alleen wreed en onethisch; ze brengen de menselijke gezondheid in gevaar, verspillen kostbare middelen en verlengen het menselijk lijden door effectieve behandelingen uit te stellen.

De overheid moet een strategie ontwikkelen om dierproeven uit te faseren.

Alleen innovatie is niet genoeg; het verouderde systeem moet actief worden ontmanteld. Hoewel de Nederlandse regering heeft beloofd daar aan te gaan werken, ontbreekt het vooralsnog aan inititatieven op dat gebied. PETA blijft zich inzetten voor het beëindigen van dierproeven via petities, demonstraties, gesprekken met autoriteiten die betrokken zijn bij dierproeven, en het vergroten van het publieke bewustzijn. PETA’s Research Modernisation Deal beschrijft een strategie met concrete stappen om af te stappen van dierproeven.

Help een einde te maken aan wrede en nutteloze experimenten met dieren

Teken alsjeblieft onze petitie waarin we er bij de regering op aandringen om PETA’s Research Modernisation Deal te omarmen en de overgang naar dierproefvrije wetenschap te versnellen.