PETA’s ‘New Deal’ om biomedisch onderzoek en wettelijk verplichte veiligheids- en werkzaamheidstesten te moderniseren

Geplaatst op door Dan Howe

Hoewel COVID-19 de ernstigste pandemie in de recente geschiedenis is, biedt de pandemie ook een kans om onderzoek te moderniseren. Voor de allereerste keer worden vaccins rechtstreeks op mensen getest zonder de resultaten van langdurige en dodelijke dierproeven af te wachten. Overal ter wereld hebben sluitingen van universiteiten als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus geleid tot het opschorten of stopzetten van dierproeven.

Hierdoor staan we op een kruispunt. We kunnen ofwel doorgaan met ‘de normale gang van zaken’ door dieren te kwellen en te doden in experimenten – wat verdere hindernissen voor de menselijke gezondheid opwerpt – of we kunnen echte wetenschap omarmen. Als we in crisistijd dierproeven kunnen elimineren, dan kan dat altijd.

Wetenschappers van PETA’s zusterorganisaties hebben onderzoek gedaan naar het falen van het dierproevenparadigma om mensen die aan een ziekte lijden te helpen, en ze hebben een plan: de Research Modernisation Deal.

Het huidige systeem werkt niet

De volgende problemen in het huidige onderzoekssysteem moeten worden aangepakt:

 • Minder dan 10% van de veelbelovende basiswetenschappelijke ontdekkingen vindt binnen 20 jaar een toepassing in de klinische praktijk.
 • Het faalpercentage van nieuwe geneesmiddelen die met behulp van dieren zijn ontwikkeld in specifieke ziekteonderzoeksgebieden bedraagt meer dan 95%. Hier zijn enkele voorbeelden:
  • de ziekte van Alzheimer: 99.6%
  • kanker: 96.6%
  • hiv/aids-vaccin: 100%
  • beroertes: 100% (op basis van 1000 nieuwe, op dieren geteste middelen die in 100 klinische proeven zijn getest)

Houd in gedachten dat beroertes in 2017 in Nederland hebben geleid tot de ziekenhuisopname van bijna 50.000 mensen en de gezondheidszorg bijna 1,5 miljard euro hebben gekost. Hoewel er meer dan 1000 experimentele behandelingen zijn ontwikkeld om hersencellen tijdens acute beroertes te beschermen, is geen van deze behandelingen effectief gebleken bij de mens.

Ook dierproefgerichte benaderingen van de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen zitten vol problemen – sommige testmethoden dateren van 50 tot 60 jaar geleden. In een rapport van de Amerikaanse National Academy of Science wordt opgemerkt dat de huidige aanpak van de beoordeling van de veiligheid van chemische stoffen – waarbij doorgaans gebruik wordt gemaakt van dieren – tijdrovend en duur is, met een overbelast systeem tot gevolg.

We hebben een betere aanpak nodig – en wetenschappers van PETA’s zusterorganisaties hebben er een bedacht: de Research Modernisation Deal.

The Research Modernisation Deal

Waar gaat de Research Modernisation Deal over?

PETA’s Research Modernisation Deal zet een stappenplan uiteen voor het vervangen van het gebruik van dieren in experimenten door methoden die relevant zijn voor de mens. Het omvat de volgende stappen:

 1. Beëindig onmiddellijk het gebruik van dieren op gebieden waar al is aangetoond dat dieren slechte en onbetrouwbare voorspellers voor mensen zijn en vooruitgang hebben belemmerd.
 2. Voer kritische wetenschappelijke beoordelingen uit om gebieden te identificeren waar het gebruik van dieren de gezondheid van mens en milieu niet heeft bevorderd en daarom zou moeten worden beëindigd.
 3. Voer transparante, robuuste prospectieve en retrospectieve evaluaties in voor alle projecten waarin dieren worden gebruikt, met een openbare commentaarperiode.
 4. Werk wereldwijd samen met organisaties en instanties aan de harmonisatie en bevordering van de internationale acceptatie van diervrije testmethoden voor wettelijk verplichte testvereisten.
 5. Verhoog de fondsen voor dierproefvrij onderzoek en verminder de fondsen voor dierstudies.
 6. Zorg voor gedegen opleidingen en trainingen voor onderzoekers en regelgevers over de voordelen van en hoe gebruik te maken van diervrije onderzoeks- en testmethoden.

PETA verzet zich tegen alle dierproeven en voert campagne voor de onmiddellijke stopzetting van het gebruik van alle dieren. Regelgevende en wetenschappelijke autoriteiten moeten het falen van dierproeven erkennen en, als eerste stap, onmiddellijk een einde maken aan alle dierproeven op ziekteonderzoeksterreinen waarvan bekend is dat dierproeven er geen resultaten opleveren die de mens helpen. Dat niet doen zou onethisch zijn, goede wetenschap in de weg staan, middelen verspillen en dieren schaden. Het is tijd voor de Research Modernisation Deal!

Spoor de regering aan om de Research Modernisation Deal te omarmen

Onderteken alsjeblieft onze petitie waarin we de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – die verantwoordelijk is voor de Transitie Proefdiervrije Innovatie – aansporen de Research Modernisation Deal te omarmen om de overgang naar dierproefvrije wetenschap in Nederland te versnellen.