In aanloop naar de verkiezingen dringen nieuwe advertenties van PETA er bij Nederlandse leiders op aan tot het stoppen van dierproeven

In aanloop naar de verkiezingen dringen nieuwe advertenties van PETA er bij Nederlandse leiders op aan tot het stoppen van dierproeven

Amsterdam – Terwijl Nederland zich opmaakt om te stemmen in de komende verkiezingen, dringt een nieuwe digitale advertentiecampagne van PETA er bij het volgende parlement op aan om terug te komen op de belofte om dierproeven geleidelijk uit te bannen en in 2025 wereldleider te worden in dierproefvrije innovatie – een belofte die voor het eerst werd gedaan in 2016 en die niet is nagekomen. De advertenties, geplaatst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, dringen er bij de nieuwgekozen parlementsleden op aan om te stoppen met vivisectie.

Foto’s zijn hier beschikbaar.

 

Op dit moment worden in Nederlandse laboratoria nog steeds ongeveer een half miljoen procedures per jaar op dieren uitgevoerd, en de groep die tot taak heeft dierproefvrije innovatie te versnellen – het Transitieprogramma voor Innovatie zonder Gebruik van Dieren (TPI) – heeft haar missieverklaring van de deadline in 2025 ontdaan. PETA vraagt kandidaten een formele toezegging te steunen waarin zij beloven zich opnieuw in te zetten voor het beëindigen van dierproeven; een duidelijke strategie te ontwikkelen met tijdschema’s om dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleiding geleidelijk uit te bannen; en de financiering te heroriënteren naar proefdiervrij onderzoek.

“Het is vijf jaar geleden dat de regering voor het eerst haar anti-vivisectie belofte deed, en nog steeds worden dieren vergast, gedwongen gevoed, gedrogeerd en gedood in waardeloze experimenten,” zegt PETA UK wetenschapsadviseur Janneke Hogervorst. “PETA dringt er bij het nieuwe parlement op aan om haar beloftes serieus te nemen en Nederland een echte wereldleider te maken op het gebied van dierproefvrije innovatie.”

Vivisectie is niet alleen schadelijk voor dieren, het verspilt ook belastinggeld en levert twijfelachtige resultaten op. Uit een eerste onderzoek in zijn soort in Nederland is gebleken dat slechts een op de vier dieren die voor experimenten werden gebruikt, uiteindelijk in een wetenschappelijk artikel werd vermeld. In de studie werd het gebruik van meer dan 5500 dieren in biomedische experimenten in een periode van twee jaar aan een Nederlandse universiteit geanalyseerd, waarbij de vraag werd gesteld waarom de experimenten überhaupt werden uitgevoerd.

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om op te experimenteren” – verzet zich tegen speciesisme, een menselijk suprematistisch wereldbeeld. Kijk voor meer informatie op PETA.nl of volg de groep op Twitter of Facebook.

Contact:

Jennifer White +44 (0) 20 7837 6327; [email protected]

#