Nog steeds bijna een half miljoen experimenten op dieren in Nederlandse laboratoria

Geplaatst op door Debra Wolford

Uit een nieuw rapport dat vorige week door de Nederlandse overheid is uitgebracht blijkt dat het aantal ingrepen dat wordt uitgevoerd op dieren in laboratoria in Nederland stagneert. In 2019 werden er 448.656 ingrepen uitgevoerd op dieren, waarna het overgrote deel van hen werd gedood – een kleine toename van 257 ten opzichte van het voorafgaande jaar.

De Nederlandse overheid kondigde al in 2016 haar ambitie aan om een voorloper te zijn op het gebied van proefdiervrije innovatie. Helaas hebben dit doel en de mooie initiatieven die in het kader van de Transitie Proefdiervrije Innovatie zijn gestart om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen tot nu toe nog niet geleid tot het sparen van dierenlevens. Het wordt tijd dat de wetenschappelijke gemeenschap achter de transitie gaat staan en de daad bij het woord voegt. PETA dringt er bij de Nederlandse overheid op aan om financieringsinitiatieven te versnellen, dierproeven waarvan de geringe translationele waarde al is bewezen onmiddellijk te beëindigen en samen met alle wetenschappers in het land te werken aan het omarmen en verder ontwikkelen van betrouwbare, mens-relevante, diervrije methoden.

Er is een enorme hoeveelheid bewijs dat de resultaten van dierproeven in het beste geval een zeer slechte benadering zijn van wat er bij de mens kan gebeuren – of in het slechtste geval gevaarlijk misleidend. Dat komt door fundamentele biologische verschillen tussen mensen en andere dieren en de extreme angst en stress die dieren in laboratoria ervaren, waardoor de vertaling van de resultaten van dier naar mens nog verder wordt ontkracht.

De meeste dieren werden niet eens ‘gebruikt’ door experimentatoren

Dit is niet eens het hele hartverscheurende verhaal. Een duizelingwekkend aantal van 329.105 dieren kwijnde weg in kooien zonder dat ze werden gebruikt voor fokdoeleinden of voor ingrepen voordat ze uiteindelijk stierven of werden gedood. Dat is weer een onaanvaardbare stijging – van 5.261 dieren – ten opzichte van het jaar daarvoor.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, is verantwoordelijk voor dierenwelzijn in Nederland. Ze zei dat dit aantal haar een “ongemakkelijk gevoel” geeft omdat het staat voor “levende wezens met gevoel en met een intrinsieke waarde”. Daar zijn we het helemaal mee eens.

PETA US

Over gegevens van drie van de vier proefdieren wordt niet in de vakliteratuur gerapporteerd

Uit een onderzoek in Nederland, het eerste in zijn soort, bleek dat slechts een op de vier proefdieren in een wetenschappelijk artikel werd genoemd. Het onderzoek analyseerde het gebruik van meer dan 5.500 dieren in biomedische experimenten door een Nederlandse universiteit gedurende een periode van twee jaar. De onderzoekers zijn van mening dat het patroon vergelijkbaar zou kunnen zijn bij instellingen over de hele wereld. Dat betekent dat de gegevens die zijn verzameld van drie van de vier proefdieren zo nutteloos zijn dat onderzoekers of wetenschappelijke tijdschriften niet eens de moeite nemen op ze te publiceren – wat weer eens de vraag oproept waarom de experimenten überhaupt zijn uitgevoerd.

We weten al dat minder dan 10% van de veelbelovende basisonderzoeksresultaten binnen 20 jaar routinematig worden gebruikt als behandelmethode en dat dierproeven daarbij als een ernstig probleemgebied worden beschouwd.

We moeten dringend af van verspillende dierproeven en overstappen op dierproefvrije, voor de mens relevante methoden, zoals geavanceerde computermodellen en onderzoeksmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke cellen en weefsels. Dat bespaart niet alleen geld maar redt ook mensen- en dierenlevens.

Het is tijd voor de Research Modernisation Deal!

De huidige stagnatie in de overgang naar diervrije wetenschap kan alleen worden overwonnen door middel van een dramatische paradigmaverschuiving door de wetenschappelijke gemeenschap.

PETA’s Research Modernisation Deal brengt een strategie in kaart voor het vervangen van het gebruik van dieren in biomedisch onderzoek en regelgevende tests. Door meer te investeren in diervrije methoden zouden wetenschappers betere behandelingen voor menselijke ziekten kunnen ontwikkelen en betrouwbaardere methoden voor de beoordeling van de toxiciteit.

Tot slot – en dit is van cruciaal belang – zou dit helpen een einde te maken aan het bijna onvoorstelbare lijden van miljoenen muizen, ratten, honden, primaten, konijnen, vissen en andere dieren.

Teken alsjeblieft onze petitie waarin we er bij de overheid op aandringen om een einde te maken aan dierproeven: