Waslijst aan leed: bijna 22 miljoen dieren kwijnden weg in EU-laboratoria in 2017

Voor onmiddellijke publicatie:

5 februari 2020

Contact:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

WASLIJST AAN LEED: BIJNA 22 MILJOEN DIEREN KWIJNDEN WEG IN EU-LABORATORIA IN 2017

Waslijst aan leed: bijna 22 miljoen dieren kwijnden weg in EU-laboratoria in 2017

Amsterdam – De Europese Commissie heeft cijfers gepubliceerd over het aantal dieren dat in 2017 in EU-landen in wetenschappelijke procedures is gebruikt. Ondanks de EU-wetgeving, die als uiteindelijk doel heeft om alle dierproeven te vervangen door superieure, niet op dieren gebaseerde onderzoeksmethoden, werden er 9,39 miljoen dieren uitgehongerd, gefokt om slopende ziekten te hebben, in stukken gesneden, beschoten met geweren of anderszins getraumatiseerd in wrede experimenten. Dit verbluffend hoge aantal sluit de miljoenen dieren uit die om hun lichaamsdelen zijn gedood, als fokmachine zijn gebruikt of gewoon zijn afgedankt omdat ze niet op het ‘juiste’ moment aan de ‘juiste’ testcriteria voldeden. In reactie hierop dienen PETA en haar Europese zusterorganisaties een petitie in die is ondertekend door meer dan 117.000 mensen waarmee de EU wordt opgeroepen om alle dierproeven te beëindigen terwijl hun twijfelachtige waarde wordt beoordeeld.

PETA prijst de Nederlandse regering voor de belofte om bepaalde soorten toxiciteitstests met dieren tegen 2025 af te bouwen. Maar zolang onderzoekers in Nederland dieren in ongeveer een half miljoen procedures per jaar blijven gebruiken, moeten we blijven werken aan het beëindigen van deze wrede en ineffectieve tests.

“Weinig dierproeven – hoe pijnlijk of irrelevant ook – zijn wettelijk verboden,” zegt PETA UK Science Policy Adviser dr. Julia Baines. “Toch is hun systematisch falen om mensen ten goede to komen op het gebied van neurodegeneratieve aandoeningen, psychische aandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker, obesitas en meer goed gedocumenteerd. PETA roept de EU op om onze afhankelijkheid van deze ouderwetse procedures te heroverwegen en de financiering en ontwikkeling van humane en voor de mens relevante technologie te bevorderen. Dit is ongetwijfeld de toekomst van de wetenschap en de menselijke gezondheid.”

Bewijs dat is gepubliceerd in The BMJ (voorheen bekend als het British Medical Journal) toont aan dat 90% van het basisonderzoek – waarvan het merendeel dierproeven bevat – niet leidt tot behandelingen bij de mens. Overheidsfunctionarrisen in de VS geven ook toe dat 95% van alle nieuwe medicijnen die veilig en effectief zijn in dierproeven falen in proeven bij de mens, ofwel omdat ze ongewenste bijwerkingen veroorzaken ofwel omdat ze simpelweg niet werken.

Na jaren wachten op bijgewerkte informatie bevestigt het rapport dat de huidige wetgeving geen bescherming biedt aan dieren in Europese laboratoria, waarvan er nog steeds miljoenen sterven. De cijfers in het rapport omvatten in totaal 16,2 miljoen muizen, 1,7 miljoen ratten en 2,5 miljoen vissen – die voornamelijk worden gebruikt omdat ze goedkoop zijn, vervangbaar worden geacht, makkelijk te hanteren zijn en minder ‘sentimentele waarde’ hebben in vergelijking met andere soorten – evenals 416.594 konijnen, 603.187 vogels, 13.918 honden, 1.883 katten, 8.432 primaten en andere dieren. Deze levende, voelende wezens worden vaak buiten het zicht van het publiek opgesloten in ruimtes zonder ramen met nauwelijks genoeg ruimte om op te staan, laat staan te klimmen, te graven, naar eten te zoeken of te spelen. Ze worden meestal gescheiden van hun familie en beroofd van alles wat natuurlijk en belangrijk voor hen is.

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om op te experimenteren” – ondersteunt het gebruik van wetenschappelijk en ethisch verantwoorde diervrije methoden, die ook de mens en het milieu beter beschermen. Ga voor meer informatie naar PETA.nl.

#