PETA Netherlands « Ga terug naar PETA.nl  
  Campagnes   Actie alarm   Mediacentrum   Over PETA   Donateur worden
 
Zoek
Campagnes
Eten
Gebruiken in experimenten
Gebruiken voor vermaak
Dragen
Hoofdrubrieken
Meld u aan voor
e-mailupdates
Sluit je aan bij het Actie Netwerk!
Download het Veganistische Starterspakket
Flyers
Neem Contact Op
SHOP in PETA's webwinkel


Verwante informatie in andere talen
PETA.org PETA.org
PETALatino.com PETALatino.com
PETA.de PETA.de
PETA.nl PETAFrance.com
PETAUK.org PETA.org.uk
PETAIndia.com PETAIndia.com
PETA.org.au PETA.org.au
  PETA Asia
  亚洲善待动物组织
  Animal Rahat

Veel gestelde vragenDe hier gegeven antwoorden zijn zeker niet de enig mogelijke reactie op algemeen gestelde vragen. Ze zijn bedoeld als suggestie en bron van inspiratie om eigen antwoorden te formuleren. We raden aan om ze niet uit het hoofd te leren en te herhalen, maar ze liever te verwerken in uw eigen reactie.

"Wat bedoelt u met 'dierenrechten'?"

Dierenrechten betekenen dat dieren een bepaalde waardering verdienen; waardering voor wat in hun eigen belang is ongeacht of ze leuk zijn, nuttig voor mensen of bedreigd als soort, en ongeacht of mensen iets om ze geven. Net als een volwaardig mens ook rechten heeft, zelfs als hij of zij niet leuk of nuttig is en zelfs als iemand een hekel aan hem of haar heeft. Het betekent dat je erkent dat het niet aan ons is om dieren te gebruiken voor voedsel, kleding, amusement of experimenten.

"Wat is het verschil tussen 'dierenrechten' en 'dierenwelzijn'?"

Bij dierenwelzijn wordt geaccepteerd dat dieren belangen hebben, maar dat die ondergeschikt zijn zo lang er enig voordeel voor mensen is waaraan men meent die belangen te mogen opofferen. Dierenrechten houden in dat dieren, net als mensen, belangen hebben die niet opgeofferd of ondergeschikt mogen worden alleen omdat mensen daar voordeel van hebben. Maar zo'n rechtspositie betekent niet dat deze absoluut is; aan dierenrechten moeten, net als bij mensen, grenzen worden gesteld en rechten kunnen zeker met elkaar botsen. Dierenrechten betekenen dat het niet aan ons is om dieren te gebruiken voor voeding, kleding, amusement en experimenten. Dierenwelzijn staat dit gebruik toe zo lang aan 'humane' richtlijnen wordt voldaan.

"Welke rechten zouden dieren moeten hebben?"

Dieren hebben het recht op gelijke waardering van hun belangen. Bijvoorbeeld, een hond heeft er zeker belang bij om niet onnodig pijn te worden toegebracht. Daarom zijn we verplicht dat belang te waarderen en te respecteren dat de hond het recht heeft dat hem of haar niet onnodig pijn wordt gedaan. Maar dieren hebben niet altijd dezelfde rechten als mensen, omdat hun belangen niet altijd dezelfde zijn als de onze en aan sommige rechten hebben ze niets. Bijvoorbeeld, een hond heeft geen belang bij verkiezingen en daarom heeft hij geen stemrecht, omdat dat net zo zinloos is voor een hond als voor een kind.

"Waar trek je de grens?"

De vermaarde mensenvriend Albert Schweitzer, die tijdens zijn leven heel veel tot stand bracht voor zowel mensen als dieren, nam de tijd om zich te bukken en een worm van een heet wegdek op de koele aarde te zetten. Zich bewust van de problemen en verantwoordelijkheden die de ethiek met zich meebrengt, zei hij dat we "dagelijks moeten leven van keuze tot keuze en daar iedere keer zo verstandig en barmhartig mogelijk over moeten beslissen". We kunnen niet al het lijden stoppen, maar dat betekent niet dat we niets moeten doen. In de hedendaagse samenleving met zijn schijnbaar onbeperkte mogelijkheden, zijn er voor de meeste mensen in vrijwel alle gevallen "aardiger en vriendelijker" manieren om zich te voeden, kleden, amuseren en om te studeren dan door dieren te doden.

"Hoe zit het met planten?"

Momenteel is er geen reden om aan te nemen dat planten pijn kunnen ervaren, omdat ze geen centraal zenuwstelsel, zenuwuiteinden en hersens hebben. De belangrijkste theorie waarom dieren pijn kunnen ervaren, is dat het een vorm van zelfbescherming is. Als je iets aanraakt dat zeer doet en dat je mogelijk kan verwonden, leer je door de pijn die dit veroorzaakt om het voortaan met rust te laten. Omdat planten zich niet kunnen voortbewegen en niet de noodzaak hebben dat ze leren bepaalde zaken te vermijden, zou dit gevoel overbodig zijn. Planten verschillen fysiologische totaal van zoogdieren. In tegenstelling tot de lichaamsdelen van dieren, kunnen veel overblijvende planten, vruchten en groenten keer op keer geoogst worden zonder dat de plant of boom er dood aan gaat. Als iemand bezorgd is over de gevolgen van de landbouw op het milieu, heeft vegetarische voeding de voorkeur boven vlees, omdat het overgrote deel van de tegenwoordig geproduceerde granen en groenten wordt gebruikt als veevoer. Door direct groenten te consumeren, in plaats van via dieren als koeien die 15 kilo plantaardig voedsel nodig hebben om er 1 kilo vlees van te maken, bespaar je heel veel landbouw (en vernietig je minder grond).

"Het is fijn voor u om in dierenrechten te geloven, maar zeg anderen niet wat ze moeten doen."

Nu vertelt u mij dus wat ik moet doen! Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar vrijheid van denken betekent niet altijd vrijheid van handelen. Je bent vrij te denken wat je wilt zo lang je er anderen niet mee schaadt. Je mag denken dat dieren gedood mogen worden, dat zwarte mensen als slaaf moeten leven of dat vrouwen mogen worden geslagen, maar je hebt niet altijd het recht om die gedachten in praktijk te brengen. Om mensen te zeggen wat ze moeten doen, hebben we een samenleving met regels om het gedrag van mensen te sturen. De aard van hervormingsbewegingen is om anderen juist te zeggen wat ze moeten doen (gebruik mensen niet als slaven, val vrouwen niet seksueel lastig, enz.) en al die bewegingen ontmoeten in beginsel weerstand van mensen die willen doorgaan met het bekritiseerde gedrag.

"Dieren kunnen niet denken, begrijpen hun rechten niet en respecteren niet altijd de onze, dus waarom moeten wij hen dan naar onze morele ideeŽn behandelen?"

Omdat dieren zelf niet in staat zijn om onze regels te begrijpen en zich eraan te houden, evenmin als een kind. Dieren kunnen er meestal niet voor kiezen hun gedrag te veranderen, maar mensen hebben de intelligentie om te kiezen tussen gedrag dat een ander schaadt en gedrag dat dat niet doet.

"Wat is het standpunt van de dierenrechtenbeweging over abortus?"

De dierenrechtenbeweging telt zowel voor- als tegenstanders van abortus, net zoals er voor- en tegenstanders van dierenrechten bij de anti-abortusbeweging zitten. En zoals de anti-abortusbeweging zich niet uitspreekt over dierenrechten, zo spreekt de dierenrechtenbeweging zich niet uit over abortus.

"Is PETA anti-abortus?"

Nee. Als organisatie zijn we niet voor 'Baas in eigen buik' of anti-abortus, omdat dat ons statutaire doel niet is. We zijn een dierenrechtenbeweging en ons standpunt is dat het niet aan ons is om dieren te eten, je erin te kleden, ermee te experimenteren of te gebruiken voor amusement. Inderdaad hebben we ook anti-abortusleden, maar onze boodschap is er een van mensen die geven om al het leven. Mensen die diep in hun hart overtuigd zijn dat het verkeerd is om een ongeboren kind het leven te ontnemen, vragen we om ook rekening te houden met het leven van andere prachtige schepselen der natuur die niet dood willen.

"Het is bijna onmogelijk het gebruik van alle dierlijke producten te vermijden; als je dus dierenleed blijft veroorzaken zonder het te weten, wat is dan het nut?"

Het is onmogelijk je leven te leiden zonder iets van schade te veroorzaken; we hebben allemaal wel eens per ongeluk een mier of mug doodgemaakt, maar dat betekent niet dat we maar opzettelijk onnodig leed moeten berokkenen. Alleen omdat je wel eens per ongeluk iemand met je auto kunt aanrijden, is dat geen reden om er expres op in te rijden.

"Hoe zit het met tradities, gebruiken en banen die het moeten hebben van het gebruik van dieren?"

De uitvinding van de auto, de afschaffing van de slavernij en het stoppen van de Tweede Wereldoorlog maakten het ook nodig dat mensen zich moesten omscholen of ergens anders gaan werken. Dit hoort nu eenmaal bij alle sociale vooruitgang; het is geen reden om de vooruitgang te stoppen.

"Maken dierenrechtenactivisten zich niet schuldig aan 'terrorisme'?"

De dierenrechtenbeweging is geweldloos. Een van de centrale uitgangspunten voor de meeste dierenrechtenactivisten is dat ze het toebrengen van schade aan dieren, mensen of wat dan ook afwijzen. Maar iedere grote organisatie telt wel een splintergroep die gelooft in geweld.

"Hoe rechtvaardigt u de miljoenen schade aan eigendommem door het Dierenbevrijdingsfront (DBF)?"

Het is van alle tijden dat sommige mensen het nodig vinden de wet te breken om onrechtvaardigheid te bestrijden. Het verzet in de oorlog is een voorbeeld van mensen die de wet overtraden om een hoger doel te bereiken. Het DBF, zoals de mensen zich noemen die illegaal optreden om op te komen voor dierenrechten, maken dingen stuk zoals hersenonderzoekinstrumenten en onthoofdingsapparaten om levens te redden. Ze steken lege gebouwen in de brand, waarin dieren worden gemarteld en gedood. DBF "invallen" hebben bewijzen opgeleverd van gruwelijke wreedheden die anders nooit ontdekt waren of zouden worden geloofd. Dit resulteerde in officiŽle dossiers met criminele beschuldigingen tegen laboratoria, het aanklagen van proefnemers voor het overtreden van dierenwelzijnswetten en in sommige gevallen tot permanente sluiting van corrupte laboratoria. Vaak werden DBF invallen gevolgd door veroordelingen uit brede wetenschappelijke kringen van de praktijken die plaatsvonden in de laboratoria die doelwit waren.

"Hoe rechtvaardigt u het besteden van uw tijd aan dieren, terwijl er zo veel mensen zijn die hulp nodig hebben?"

Er zijn zeer serieuze problemen in de wereld die onze aandacht verdienen; wreedheid tegen dieren is er een van. We moeten proberen lijden te verlichten waar we maar kunnen. Dieren helpen is niet meer of minder belangrijk dan mensen helpen; ze zijn beide belangrijk. Dierenleed en mensenleed zijn aan elkaar verwant.

"De meeste dieren die gebruikt worden voor voedsel, bont of dierproeven zijn daar speciaal voor gefokt."

Ergens speciaal voor gefokt zijn verandert niets aan de biologische mogelijkheid van dieren om pijn en angst te voelen.

"God schiep de dieren voor ons; de bijbel geeft ons de heerschappij over dieren."

Heerschappij is niet hetzelfde als tirannie. De Koningin van Engeland heeft de heerschappij over haar onderdanen, maar dat betekent niet dat ze hen kan opeten, als kleding gebruiken of ermee kan experimenteren. Als we heerschappij over dieren hebben, dan is dat om ze te beschermen en niet om ze voor onszelf te gebruiken. Er is in de bijbel geen rechtvaardiging te vinden voor onze hedendaagse gedragingen waardoor het milieu wordt aangetast, wilde diersoorten worden uitgeroeid en miljarden dieren per jaar worden gemarteld en gedood. De bijbel getuigt van eerbied voor het leven; een liefhebbende God zou ontsteld zijn over de manier waarop dieren worden behandeld.

"Was Hitler ook geen voorstander van dierenrechten?"

Hoewel de nazi's de bedoeling hadden een anti-vivisectiewet aan te nemen, is het niet gebeurd. Er was zelfs een wet die eiste om eerst proeven met dieren te doen alvorens ze uit te voeren op mensen. Proeven op mensen vervingen niet die op dieren. In tegendeel, dierproeven maakten proeven op mensen mogelijk. John Vyvyan vatte het in het boek The Dark Face of Science correct samen: "Er waren veel en gevarieerde proeven op gevangenen, maar ze hadden een ding gemeen: ze waren allemaal een voortzetting of aanvulling op proeven met dieren. Iedere keer wordt eerder onderzoek uit de wetenschappelijke literatuur genoemd als bewijs; en in de concentratiekampen van Buchenwald en Auschwitz werden proeven op mensen en dieren tegelijkertijd uitgevoerd als onderdeel van hetzelfde programma." Maar zelfs als dit niet het geval was, kan de waarde van een idee niet bepaald worden door het karakter van de bedenker. Als Hitler in de evolutie geloofde, betekent dat dan dat wij niet in de evolutie moeten geloven? En als Gandhi ook in de evolutie geloofde; op wie van de twee moeten we dan afgaan? Een idee moet beoordeeld worden op zijn eigen waarde.

"Dieren in kooien in de bio-industrie of in laboratoria lijden niet zo erg omdat ze niet beter weten."

Het onmogelijk maken van de meest basale instinctieve gedragingen veroorzaakt enorm veel leed. Zelfs apen die sinds hun geboorte in een kooi zitten, willen zich kunnen bewegen, verzorgen, ledenmaten kunnen uitstrekken en lichaamsoefeningen doen. Kuddedieren en zwermdieren raken overstuur als ze gedwongen alleen moeten leven of als ze in zulke grote aantallen bij elkaar worden gezet dat ze hun eigen groep niet meer herkennen. Bovendien lijden alle dieren in gevangenschap intens aan verveling; soms zo erg dat het kan leiden tot zelfbeschadiging of ander destructief gedrag.

"Als het uitbuiten van dieren slecht is, zou het wel verboden zijn."

Rechtmatigheid is iets anders dan moraliteit. Wie wel of geen rechten heeft, wordt voornamelijk bepaald door de mening van wetgevers. De wet verandert als de publieke opinie of de politieke motivatie verandert, maar bij ethische kwesties gaat dat veel moeizamer. Kijk maar eens naar een aantal andere zaken die ooit legaal waren: kinderarbeid, slavernij en vrouwenonderdrukking.

"Bent u wel eens in een slachthuis of proefdierlaboratorium geweest?"

Nee, maar voldoende mensen hebben er ter plekke gefilmd en erover geschreven om te weten wat zich daar afspeelt. Je hoeft evenmin met je neus op het mishandelen van dieren te staan om het te kunnen bekritiseren als dat je zelf verkracht moet zijn of als kind geslagen om er over te oordelen. Niemand kan getuige zijn van al het leed in de wereld, maar dat wil niet zeggen dat we niet moeten proberen het te stoppen.

"Dieren zijn niet zo intelligent of ontwikkeld als mensen."

Als het bezit van een superieure intelligentie de ene mens niet het recht geeft de ander te misbruiken, waarom zou het mensen dan wel het recht geven om dieren te misbruiken? Er zijn dieren die onmiskenbaar intelligenter, creatiever, bewuster, communicatiever en taalvaardiger zijn dan sommige mensen, zoals een chimpansee in vergelijking met een kleuter of iemand met een ernstige geestelijke handicap. Zouden dan de intelligentere dieren wel rechten moeten hebben en de minder intelligente mensen niet?

"De omstandigheden in bio-industrie of pelsdierfokkerijen zijn niet erger dan in het wild, waar dieren sterven door verhongering, ziektes of worden opgegeten. Dieren die we houden worden in ieder geval gevoerd en beschermd."

Dit argument werd ook gebruikt om te claimen dat zwarte mensen beter af waren als slaaf op een plantage dan als vrije mannen en vrouwen. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over mensen in de gevangenis, maar toch wordt de gevangenis als een van de zwaarste straffen in onze samenleving beschouwd. Dieren in de bio-industrie lijden zo vreselijk dat het ondenkbaar is dat ze in het wild slechter af zouden zijn. In het wild is niet "wild" voor de dieren die er leven; het is hun thuis. Ze hebben hun vrijheid en kunnen zich bezig houden met hun natuurlijke activiteiten. Het feit dat ze in het wild mogelijk zouden kunnen lijden, is geen reden om ze zeker te laten lijden in gevangenschap.

Veel gestelde vragen over dierproeven
Veel gestelde vragen over jacht en dieren in het wild
Veel gestelde vragen over vegetarisme
Veel gestelde vragen over bont
Word PETA-donateur!
China's Schokkende Bonthandel
Leg de Veggie Eed af!
Volg ons: Facebook

Belangrijke onderwerpen
Sharon Osbourne onthult wrede chinchilla-bonthandelSharon Osbourne onthult wrede chinchilla-bonthandel
Leona Lewis: Kleding zou niet mogen bloeden!Leona Lewis: Kleding zou niet mogen bloeden!
Schapen geschopt, gestompt en verminkt voor wolSchapen geschopt, gestompt en verminkt voor wol
Popsensatie Sia wil dat u uw eigen huid draagt.Popsensatie Sia wil dat u uw eigen huid draagt.
Joss Stone komt op voor exotische dierenJoss Stone komt op voor exotische dieren
Labels ‚Äď weet u wat u draagt?Labels ‚Äď weet u wat u draagt?
Zogenaamde 'diervriendelijke' angorafokkerijen blootgelegdZogenaamde 'diervriendelijke' angorafokkerijen blootgelegd
De 'duurzame wol' mythe ontrafeldDe 'duurzame wol' mythe ontrafeld
Praxis stopt met verkoop van dierenPraxis stopt met verkoop van dieren
Help apen te redden van wrede experimenten in RijswijkHelp apen te redden van wrede experimenten in Rijswijk
Sterven voor wasmiddel?Sterven voor wasmiddel?
De 'duurzame wol leverancier' van Patagonia: lammetjes levend gevildHelp mee voorkombare chemische experimenten op dieren in de EU te stoppen
De 'duurzame wol leverancier' van Patagonia: lammetjes levend gevildDe 'duurzame wol leverancier' van Patagonia: lammetjes levend gevild
Krokodillen en alligators gefokt voor 'luxe' productenKrokodillen en alligators gefokt voor 'luxe' producten
Douche sc√®ne Pamela Anderson spetterend pleidooi voor milieuvriendelijk etenDouche scène Pamela Anderson spetterend pleidooi voor milieuvriendelijk eten
Thandie Newton: waarom zij geen zuivelproducten verdraagtThandie Newton: waarom zij geen zuivelproducten verdraagt
Tom Hardy's grootste fan heeft vier benenTom Hardy's grootste fan heeft vier benen
Dierenmishandeling onthuld bij Nederlandse fokkersDierenmishandeling onthuld bij Nederlandse fokkers
'Glazen muren' met Paul McCartney'Glazen muren' met Paul McCartney
P!nk is 'liever naakt'P!nk is 'liever naakt'
Spreek u uit tegen dierproeven voor cosmetica in EuropaSpreek u uit tegen dierproeven voor cosmetica in Europa
Honden geknuppeld en gedood in leerindustrieHonden geknuppeld en gedood in leerindustrie
Cruelty Assured: De waarheid achter bontCruelty Assured: De waarheid achter bont
Overwinning: Supertrash stopt verkoop angoraOverwinning: Supertrash stopt verkoop angora
Dieren gedood tijdens militaire trainingsoefeningen.Dieren gedood tijdens militaire trainingsoefeningen.
Vraag Air France-KLM te stoppen met het transport van apen naar laboratoria om gemarteld te wordenVraag Air France-KLM te stoppen met het transport van apen naar laboratoria om gemarteld te worden
Onderzoeken tonen schapen die gedood en verwond worden voor wol Onderzoeken tonen schapen die gedood en verwond worden voor wol
Het doodsteken van stieren is geen 'cultuur'Het doodsteken van stieren is geen 'cultuur'
Pink komt op voor schapenPink komt op voor schapen
De wreedheid achter foie grasDe wreedheid achter foie gras
Beloof nooit naar een circus met dieren te gaanBeloof nooit naar een circus met dieren te gaan
Vivienne Westwood - zoals je haar nog nooit eerder hebt gezienVivienne Westwood – zoals je haar nog nooit eerder hebt gezien
Doe het net als Naughty Boy: castreer en steriliseerDoe het net als Naughty Boy: castreer en steriliseer
Undercover onderzoek onthult wrede angorawol industrieUndercover onderzoek onthult wrede angorawol industrie
Air India krabbelt terug en vliegt dieren naar laboratoriaAir India krabbelt terug en vliegt dieren naar laboratoria
» Lees meer

     Over PETA      Disclaimer      Privacy Beleid      Wedstrijdvoorwaarden     
E-mail deze pagina      Neem contact op      © 2016 Stichting PETA Nederland. Lees ons volledige beleid.    

 
Click here to return to PETA.org