Juridische stappen: Actievoerders dagen de Europese Commissie uit wegens nalatigheid voor dieren

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Er zijn documenten ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg om aan te tonen dat de Europese Commissie haar belofte om wetgeving in te voeren om dieren die lijden in kooien te helpen, niet nakomt.

De ‘stop de kooien’-campagne was historisch omdat het het eerste Europese burgerinitiatief (EBI) was dat met success een behoorlijke toezegging van de Commissie wist te verkrijgen. PETA-entiteiten werkten samen met Compassion in World Farming en een coalitie van 170 dierenrechten-, dierenwelzijn-, en milieuorganisaties in heel Europa om meer dan 1,4 miljoen handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van een verbod op het gebruik van kooien in de veeteelt. De Commissie heeft een duidelijke toezegging gedaan om voor het einde van 2023 wetsvoorstellen in te dienen voor een EU-verbod op het houden van dieren in kooien, maar is die belofte niet nagekomen.

Het burgercomité van het EBI (Stop de kooien) – gefinancierd door Compassion in World Farming – moet helaas opnieuw proberen geschiedenis te schrijven door als eerste de commissie ter verantwoording te roepen over haar nalatigheid om actie te ondernemen naar aanleiding van een EBI. Als de rechtszaak succesvol is, zal de commissie door de rechtbank gedwongen worden om haar voorstellen binnen een duidelijk en redelijk tijdsbestek te publiceren en toegang te verlenen tot haar dossier over het initiatief.

Meer dan 300 miljoen varkens, kippen, konijnen, eenden, kwartels en ganzen lijden in kooien in de EU – allemaal worden ze onderworpen aan wreedheid en ellende. Zeugen worden gedwongen hun biggen te zogen in een krat die zo klein is dat ze zich niet eens kunnen omdraaien, konijnen en kwartels worden levenslang in kale kooien gehouden en eenden en ganzen worden opgesloten en gedwongen gevoerd om foie gras te produceren.

De beste manier om te helpen voorkomen dat dieren in kooien lijden is door vegan te worden. Het verwerpen van de dagelijkse wreedheid die plaatsvindt op veehouderijen en in slachthuizen in Nederland, in heel Europe en elders is net zo eenvoudig als het maken van een paar eenvoudige en heerlijke veranderingen als je gaat zitten voor het avondeten. Bekijk PETA’s gratis vegan startpakket voor tips, recepten en advies.

Supporters van de #EndTheCageAge-campagne kunnen ook hun steun betuigen door het nieuws over de rechtszaak te delen op social media en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (@vonderleyen) te taggen.

Het delen van onze content kan betekenen dat je ook je persoonlijke gegevens deelt met het gekozen social media platform. Klik hier voor meer informatie.