Europese Commissie steunt geleidelijke afschaffing van dierlijk gebruik in experimenten en chemische tests, maar negeert wensen van burgers over cosmetica

Geplaatst op door Esther DeJong

De Europese Commissie heeft vandaag een plan gelanceerd om dierproeven voor chemicaliën in heel Europa geleidelijk af te schaffen, maar zal het EU-verbod op dierproeven voor cosmetica niet beschermen. Dit als reactie op de “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” Europees burgerinitiatief (EBI) ondertekend door 1,2 miljoen Europese burgers.

Terwijl we het plan verwelkomen om dierproeven voor chemicaliën uiteindelijk af te schaffen en de voorstellen voor de langere termijn om het gebruik van dieren in onderzoek en onderwijs te verminderen en uit te faseren, negeerde de Commissie op schandalige wijze de oproepen van burgers om het verbod op dierproeven voor cosmetica te handhaven ondanks een duidelijke ethische en wetenschappelijke noodzaak om verder te gaan dan het gebruik van dieren in laboratoria.

Roger Kingbird / We Animals Media

Het EBI roept op tot aanscherping van het EU-verbod op dierproeven voor ingrediënten in cosmetica, tot een overgang naar dierproefvrije methoden voor chemische veiligheidstests, en tot toezegging voor een plan om alle dierproeven geleidelijk uit te faseren. Hieronder doorlopen we elk van deze doelstellingen, de reactie van de Commissie en wat dit betekent voor dieren.

Het slechte nieuws: de Europese Commissie slaagt er niet in het verbod op dierproeven voor cosmetica te beschermen en te versterken

PETA onthulde bijna 10 jaar geleden dat ondanks de introductie in 2009 van een EU-verbod op dierproeven voor ingrediënten van cosmetica, dierproeven voor chemicaliën die door industriële werknemers worden gehanteerd, nog steeds vereist zijn door de REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) van de EU-regelgeving. Het is verontrustend dat de voorgestelde updates van REACH aangeven dat dierproeven voor chemicaliën, waaronder cosmetica, de komende jaren zullen toenemen.

In plaats van gehoor te geven aan de eisen van meer dan 1,2 miljoen EU-burgers, heeft de Commissie echter niet onmiddellijk actie ondernomen om een einde te maken aan het lijden van dieren die worden gebruikt bij cosmeticatests. In plaats daarvan kiest het ervoor om te wachten op de resultaten van een lopende rechtszaak, waarbij PETA betrokken is.

Dit is niet goed genoeg en wij veroordelen de passiviteit van de kant van de Commissie volledig.

De veiligheid van cosmetische producten en hun ingrediënten kan – en is nu al – gegarandeerd door het gebruik van dierproefvrije methoden. Dit kan worden bereikt voor de gezondheid van consumenten en werknemers en voor de bescherming van het milieu.

Op schandalige wijze heeft de Commissie haar standpunt herhaald dat ingrediënten van cosmetica door de strot van ratten, muizen, konijnen en andere dieren kunnen worden geduwd onder de REACH-verordening inzake chemicaliën en dat de resultaten van die tests kunnen worden gebruikt om de verkoop van die goederen mogelijk te maken op de EU-markt. Een dergelijk standpunt heeft het EU-marketing verbod voor cosmetica vernietigd, dat bedoeld is om ervoor te zorgen dat alleen dierproefvrije methoden worden gebruikt om de veiligheid van cosmetische producten en hun ingrediënten te beoordelen.

L214 - Ethique & Animaux

Goed nieuws: het einde van chemische dierproeven is nabij

Ten slotte heeft de Commissie gehoor gegeven aan onze oproepen en zal zij een stappenplan opstellen om uiteindelijk een einde te maken aan alle dierproeven voor industriële chemicaliën, pesticiden, biociden en geneesmiddelen voor mens en dier.

De route is bedoeld om de weg te schetsen voor het uitbreiden en versnellen van de ontwikkeling, validatie en implementatie van dierproefvrije methoden, evenals middelen om hun opname in verschillende regelgevingen te vergemakkelijken.

Precieze details moeten nog worden onthuld, maar we zullen een beroep doen op de Commissie om ervoor te zorgen dat er snel vooruitgang wordt geboekt en dat er maatregelen worden genomen om zo snel mogelijk een deskundig wetenschappelijk comité op te richten voor dierproefvrije beoordelingsbenaderingen.

Europese Commissie onderzoekt plannen voor een EU-brede actie om het gebruik van dieren te verminderen

Elk jaar lijden in de EU ongeveer 8 miljoen dieren in laboratoria, waaronder konijnen, muizen, katten en honden. Stoffen worden met geweld door hun keel toegediend en ze worden geïnfecteerd met slopende ziekten, genetisch gemanipuleerd, krijgen hersenbeschadiging door operaties, worden blootgesteld aan hevige pijn en worden gebruikt in fokprogramma’s die zijn ontworpen om deze cyclus van lijden te bestendigen.

We verwelkomen het nieuws dat de Commissie de ontwikkeling van een beleidsmaatregel voor de Europese Onderzoeksruimte onderzoekt om het gebruik van dieren in onderzoek en wettelijk verplichte tests terug te dringen. Dit betekent dat alle relevante autoriteiten en EU-lidstaten moeten worden gemobiliseerd om harder te werken aan het versnellen van de acceptatie van dierproefvrije methoden en dit zal een positieve invloed hebben op het uiteindelijke doel om een einde te maken aan al het gebruik van dieren. De door de Commissie voorgestelde maatregelen vormen echter niet de grondige hervorming die de EU-burgers via het EBI eisen.

De Commissie moet nu zinvolle wijzigingen in de bestaande wetgeving en het bestaande beleid voorstellen om de lidstaten, regelgevers en beoordelingsinstanties op weg te helpen naar het uitfaseren van alle vormen van gebruik van dieren in laboratoria. Daarom roepen we al deze autoriteiten op om de doelstellingen van het EBI na te streven.

Wat zei de Europese Commissie?

Positieve toezeggingen van de Commissie in reactie op het EBI zijn onder meer:

  • Een stappenplan ontwikkelen om een einde te maken aan alle verplichte dierproeven voor industriële chemicaliën, pesticiden, biociden en geneesmiddelen voor mens en dier
  • De oprichting onderzoeken van een wetenschappelijk comité van deskundigen om advies te geven over de ontwikkeling en toepassing van dierproefvrije benaderingen
  • Een actie van de Europese Onderzoeksruimte voorstellen om nationaal beleid te coördineren om het gebruik van dieren in laboratoria te vervangen en de ontwikkeling en implementatie van dierproefvrije methoden te versnellen
  • Het organiseren van een of meer workshops met experts om toekomstige prioritaire onderzoeksgebieden te bepalen om de overgang naar dierproefvrije wetenschap te versnellen

Het is nu tijd voor verandering.

PETA, Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, de European Coalition to End Animal Experiments en Humane Society International/Europe lanceerden het EBI in augustus 2021. We verzekerden ons van de steun van schoonheidsmerken The Body Shop en Dove en brachten een netwerk samen van Europese NGO’s.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel Europese organisaties samenkomen om dieren in laboratoria te helpen.

Tijdens de campagne eisten meer dan 1,2 miljoen medelevende mensen  uit alle hoeken van Europa een einde aan dierproeven en voegden hun namen toe aan het initiatief.

Wat is de volgende stap?

We zullen blijven aandringen op verandering voor dieren en betere testmethoden in Europa. Meld je aan voor onze E-nieuwsbrief via Peta.nl om de laatste updates over de campagne te volgen:

Dieren in laboratoria hebben nog steeds jouw hulp nodig

Terwijl je hier bent, kom in actie om te voorkomen dat er wrede tests plaatsvinden in Nederland. Dring er bij de minister op aan om te helpen stoppen met alle cosmeticatests op dieren.