Vooruitgang: De overheid investeert €124,5 miljoen in Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT)

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Nederland maakt de weg vrij voor dierproefvrije wetenschappelijke innovatie door een nieuw – humaan – biomedisch onderzoekscentrum te financieren dat medische behandelingen zal ontwikkelen zonder op dieren te testen.

Het Nationaal Groeifonds heeft maar liefst € 124,5 miljoen uitgetrokken voor de oprichting van het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CBPT), een belangrijke stap voorwaarts in dierproefvrije wetenschap.

Wat is het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie?

Het onderzoekscentrum zal baanbrekend werk verrichten op het gebied van biomedisch onderzoek – zonder dieren te kwellen. De missie is om veiligere en effectievere behandelingen te ontwikkelen voor een reeks ziekten, van astma tot taaislijmziekte.

Het baanbrekende centrum betekent een paradigmaverschuiving in de ontwikkeling van geneesmiddelen en zal partijen samenbrengen die betrokken zijn bij alle aspecten van de ontwikkeling van nieuwe dierproefvrije strategieën – van concept tot toepassing. Het CPBT zal wetenschappers, bedrijven en regelgevende instanties laten zien dat veilige en effectieve medicijnen ontwikkeld kunnen worden zonder dierproeven, en het zal training bieden om alle partijen te helpen dierproefvrije strategieën te integreren in het systeem voor de ontwikkeling van medicijnen.

Waarom dit belangrijke vooruitgang is

Jaarlijks worden in Europa meer dan negen miljoen dieren gebruikt voor experimenten. Levende, voelende wezens worden legaal vergiftigd, onderworpen aan psychologisch leed, opzettelijk (dood)ziek gemaakt, onderworpen aan hersenbeschadiging, verlamd, blootgesteld aan irriterende stoffen voor huid of ogen, verbrand, vergast, gedwongen gevoed, geëlektrocuteerd, verstoken van voedsel, water of slaap – en bijna allemaal gedood.

Miljoenen anderen worden gefokt om te lijden door schadelijke  genetische modificaties, worden gebruikt als fokmachines in de wrede toeleveringsketen van dierproeven of kwijnen weg in kooien tot ze sterven zonder te zijn gebruikt in een experiment of voor de fok.

Het aantal dierproeven in Nederland door de jaren heen.

Dierproefvrij onderzoek is de toekomst

Mensen verschillen biologisch op verschillende manieren van andere dieren. Testen op andere diersoorten is niet alleen wreed, maar ook slechte wetenschap die wetenschappelijke doorbraken in de weg staat.

Wist je dat ibuprofen nierfalen en maagzweren veroorzaakt bij katten en honden of dat morfine, een verdovend middel bij mensen, het tegenovergestelde effect heeft bij geiten en paarden? Veel nuttige medicijnen die al tientallen jaren veilig door mensen worden gebruikt, zoals penicilline of tamoxifen (een behandeling voor borstkanker), zouden misschien nooit op de markt zijn gekomen als ze onderworpen waren aan het huidige testsysteem met dierproeven.

‘s Werelds vooruitstrevende wetenschappers ontwikkelen en gebruiken methoden voor het bestuderen van ziekten en het testen van producten die het gebruik van dieren kunnen vervangen en die daadwerkelijk relevant zijn voor de menselijke gezondheid.

Welk onderzoek wordt er gedaan bij CPBT?

In eerste instantie zal het CPBT zich concentreren op amyotrofe laterale sclerose, taaislijmziekte, artrose en reumatoïde artritis, en astma en chronische obstructieve longziekte. De onderzoeken op deze gebieden kunnen vervolgens dienen als blauwdruk voor andere gebieden van humaan biomedisch onderzoek.

Onderwijs, training en bewustwording verbeteren

Het CPBT zal ook onderwijs, training en ondersteuning bieden om de acceptatie en toepassing van dierproefvrije biomedische innovaties te bevorderen. PETA’s wetenschappelijk adviseur voor dierproeven in Nederland, Dr. Janneke Hogervorst, is betrokken bij deze initiatieven. Samen met Prof. Daniela Salvatori van het CPBT heeft Dr. Hogervorst de Global Education Hub on animal-free innovation opgezet, met als missie het delen en verspreiden van kennis, best practices en dierproefvrije leermiddelen over de hele wereld.

Dieren in laboratoria hebben nog steeds hulp nod

Het CPBT en de invetstering van de overheid erin scheppen een precedent voor andere landen om te volgen. Maar, zoals beschreven in PETA’s Research Modernisation Deal, moeten regeringen meer doen dan financiële prikkels geven om een einde te maken aan dierproeven.

De Research Modernisation Deal schetst zes belangrijke stappen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een routekaart om een einde te maken aan het gebruik van dieren in onderzoek en testen en de invoering van dierproefvrije methoden te versnellen.

Dring jij er bij de overheid op aan actie te ondernemen voor apen, konijnen, muizen en andere dieren?