NIEUWE VIDEO: Import van apen voor experimenten is gewelddadig en gevaarlijk

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Wist je dat 84% van de apen die in de Europese Unie voor experimenten worden gebruikt, uit Afrika of Azië komen? Apen worden weggerukt uit hun leefomgeving in het bos aan de andere kant van de wereld en gebruikt om de toeleveringsketen van de laboratoriumfokkerij overeind te houden. In 2019 werden in de Europese Unie 10.203 apen gebruikt in dierproeven, en meer dan duizend van deze apen waren de jongen van in het wild gevangen ouders.

Bekijk deze video om te zien hoe PETA licht werpt op deze clandestiene, smerige wereld waarin apen worden verhandeld voor geld en de gevaren voor dieren en mensen worden genegeerd:

 

Geweld is de dagelijkse gang van zaken
Het begint wanneer jagers in Cambodja, China, Indonesië, Mauritius of Vietnam moederapen in de val lokken, hun baby’s loswrikken en in zakken stoppen, en de moeders – en eventuele andere troepleden die de aanval overleven – in kratten proppen. Sommige apen zullen rechtstreeks aan laboratoria worden verkocht, terwijl anderen eerst naar commerciële apenfokkerijen zullen worden gestuurd, waar de moeders gedwongen zullen worden in smerige, geestdodende omstandigheden te leven en zich voort te planten. Verwondingen en ziekte komen in deze fabrieken angstaanjagend vaak voor, en veel van de apen sterven. Alle baby’s worden kort na de geboorte bij hun moeder weggehaald.

De apen die overleven op deze apenfokkerijen – die overeenkomsten vertonen met markten voor levende dieren – worden in kleine houten kratten gepropt en met honderden tegelijk in vliegtuigen geladen voor een donkere en angstaanjagende vlucht naar hun zekere dood. De reis duurt soms dagen, en de apen worden achtergelaten om in hun eigen uitwerpselen te rotten.

In laboratoria worden apen verminkt, vergiftigd, verstoken van voedsel en water, met geweld vastgezet in dwangapparatuur, besmet met pijnlijke en dodelijke ziekten en psychologisch gekweld.

Experimentatoren doden de meeste apen wanneer ze met hen klaar zijn of wanneer hun lichaam te uitgeput is om verder te gaan. Slechts weinigen komen er levend uit, en geen van hen komt ooit weer thuis.

Soorten bedreigd door dierproeven
Deze afschuwelijke uitbuiting van apen is een belangrijke reden waarom sommige soorten nu met uitsterven worden bedreigd. De beschermingsstatus van de java-aap (Macaca fascicularis) is onlangs door de International Union for Conservation of Nature verhoogd van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’. In EU-laboratoria zijn deze java-apen de apen die het meest worden gebruikt. Hier volgen enkele schokkende cijfers over het gebruik van apen in de EU in 2019:
• 10.203 apen zijn gebruikt in proeven, waarvan 7.475 voor de eerste keer.
• 84% van de apen die voor het eerst was gebruikt, werd geboren in Afrika en Azië.
• 87% van de voor het eerst gebruikte apen was van de nu met uitsterven bedreigde java-aapsoort.
• 1.077 apen die in proeven werden gebruikt, waren de jongen (F1-generatie) van in het wild gevangen ouders

Duidelijk en reëel gevaar voor de bevolking
De invoerhandel in apen is niet alleen gevaarlijk voor de apen zelf. Vanwege genetische gelijkenis is het risico op de overdracht van bacteriën en virussen van apen op mensen groter dan bij welke andere diergroep dan ook. Van primaten is bekend dat zij een hele reeks akelige ziekteverwekkers en ziekten bij zich dragen en overdragen, waaronder het herpes-B-virus, tuberculose, microben die resistent zijn tegen antimicrobiële stoffen, ebola-achtige virussen, simian hemorrhagic fever-virus, shigellose, salmonella, campylobacter, malaria, dengue en lepra. Dergelijke virussen zijn in primatenkolonies in laboratoria in de EU aangetroffen.

Hoewel commerciële apenimporteurs verplicht zijn te screenen op dodelijke ziekteverwekkers die op mensen kunnen overgaan, worden die vaak over het hoofd gezien, kunnen niet allemaal worden opgespoord en komen sommige ervan pas maanden of jaren later aan het licht. En nieuwe, nog niet-geïdentificeerde virussen die pandemieën kunnen veroorzaken, vormen ook een risico.

Stapels dode apen en loze beloften
Ondanks tientallen jaren van beloften en honderdduizenden dode apen, hebben experimenten met deze dieren niet geleid tot effectieve vaccins voor tuberculose, malaria, of andere gevreesde menselijke ziektes. Het is tijd om een einde te maken aan deze barbaarse en dodelijke uitbuiting.

Spoor de regering aan om de Research Modernisation Deal te omarmen
Onderteken alsjeblieft onze petitie waarin we de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – die verantwoordelijk is voor de Transitie Proefdiervrije Innovatie – aansporen de Research Modernisation Deal te omarmen om de overgang naar dierproefvrije wetenschap in Nederland te versnellen.