PETA-advertenties dringen er bij Nederlandse politici op aan een einde te maken aan dierproeven nu verkiezingen in volle gang zijn

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Terwijl er in Nederland wordt gestemd, dringt een digitale advertentiecampagne van PETA er bij het volgende parlement op aan om de belofte na te komen om dierproeven uit te faseren en uiterlijk in 2025 wereldleider te zijn op het gebied van dierproefvrije innovatie – een belofte die in 2016 werd gedaan en die niet is nagekomen.

In de advertenties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden verkiezingskandidaten opgeroepen: “Herstel de verbroken belofte”.

Het is vijf jaar geleden dat de regering haar anti-vivisectiebelofte deed, maar nog steeds worden er ongeveer evenveel dieren vergast, onder dwang gevoederd, gedrogeerd en gedood in waardeloze experimenten.

Sinds 2016 stagneert het aantal procedures dat in Nederlandse laboratoria op dieren wordt uitgevoerd op ongeveer een half miljoen per jaar. De groep die als taak heeft dierproefvrije innovatie te versnellen – de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) – heeft haar missieverklaring ontdaan van de deadline van 2025.

Je kunt hier meer te weten komen over het oorspronkelijke doel en de manieren waarop dieren in de steek zijn gelaten.

Wat doet PETA eraan?

PETA heeft contact opgenomen met verkiezingskandidaten om er bij hen op aan te dringen een formele belofte te steunen waarin zij toezeggen zich opnieuw in te zetten voor het beëindigen van dierproeven; een duidelijke strategie te ontwikkelen met tijdschema’s om dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleidingen uit te faseren; en de financiering over te hevelen naar dierproefvrij onderzoek.

Zo’n 1700 medestanders stuurden ongeveer 70.000 e-mails naar verkiezingskandidaten om hen te vragen de belofte te ondertekenen. Het resultaat was dat drie partijen en een kandidaat van een vierde partij dit hebben gedaan. Hartelijk dank aan iedereen die actie heeft ondernomen!

Wat is de volgende stap?

Zodra het nieuwe parlement is beëdigd, zal PETA met de gekozen Kamerleden van deze partijen samenwerken om Nederland weer op het spoor te krijgen om dierproeven uit te faseren.

We zullen er ook bij de nieuwe regering op aandringen om haar belofte serieus te nemen en van Nederland een echte wereldleider te maken op het gebied van dierproefvrije innovatie. Sluit je bij ons aan door onze nieuwe petitie te tekenen om te helpen alle dierproeven in het land uit te faseren: