Tweede Kamer neemt 8 moties tegen dierproeven aan – komt de regering in actie?

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

UPDATE: De regering heeft gereageerd op de aangenomen parlementaire moties om af te stappen van dierproeven.

Na substantiële campagne-inspanningen van PETA, waaronder de onthulling van een spandoek bij het Binnenhof in Den Haag en gesprekken met beleidsmakers, staat uitfasering van dierproeven voor het eerst sinds 2016 weer op de radar van de overheid. PETA verwelkomt de reactie van de minister dat de overheid gaat werken aan beleid voor de uitfasering van dierproeven waar ze zich voorheen alleen wilde richten op de infasering van dierproefvrije methoden.

Helaas dient de reactie van de regering grotendeels om de status quo te handhaven – er zijn nog geen concrete doelen, doelstellingen of deadlines gepland door de regering om een einde te maken aan dierproeven, ondanks het feit dat het parlement een ongekende acht moties met betrekking tot dierproeven heeft aangenomen. Daarnaast is de motie die oproept om de relevantie van dierproeven in kaart te brengen en manieren te onderzoeken om een einde te maken aan dierproeven met weinig tot geen relevantie volledig genegeerd. Het kabinet sluit de ogen voor de alom erkende beperkte relevantie van dierproeven voor de menselijke gezondheid en gaat zelfs voorbij aan het feit dat de autoriteit die vergunningen afgeeft voor dierproeven heeft aangegeven vaak moeite te hebben om te beoordelen of de voorgestelde dierproeven relevant zijn voor mensen.

Er is dus nog veel werk te doen. PETA zal blijven eisen dat de overheid een actieplan ontwikkelt om dierproeven te beëindigen en de wetenschapsadviseur van PETA voor Nederland is uitgenodigd om mee vorm te geven aan het beleid voor het uitfaseren van dierproeven. Jij kunt helpen door onze petitie te ondertekenen waarin we er bij de regering op aandringen om PETA’s Research Modernisation Deal te omarmen en de overgang naar dierproefvrije wetenschap te versnellen.

Origineel blog:

Het vergde gesprekken met Kamerleden, een bevolkingsenquête, petities ondertekend door onze supporters, een open brief ondertekend door 25 Nederlandse wetenschappers, en voorgestelde moties, maar PETA heeft het Nederlandse parlement met succes aangespoord om een reeks moties in te dienen en aan te nemen om experimenten op dieren te verminderen.

Dieren die in experimenten worden gebruikt kunnen worden geïsoleerd in kooien, getraumatiseerd en onderworpen aan gruwelijke pijnen. In plaats van ze te behandelen als intelligente, gevoelige wezens met emoties en een wil om te leven, vergiftigen, verminken, en doden onderzoekers dieren voor testen waarvan de resultaten vaak nutteloos zijn wanneer ze op mensen worden toegepast.

De Tweede Kamer nam acht moties aan die de overheid ertoe aanzetten stappen te ondernemen om het aantal dierproeven terug te dringen. De moties dringen er bij de regering op aan om het volgende te doen:

1. In kaart te brengen welke dierproeven weinig tot geen voorspellende waarde hebben, en om te onderzoeken hoe deze slecht transleerbare dierproeven kunnen worden uitgefaseerd
2. De verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te stimuleren, om zo het zoeken naar alternatieven snel, eenvoudig en effectief te maken en daarmee te kunnen voldoen aan de wet en het aantal overbodige dierproeven te verminderen
3. Met een actieplan te komen om tot een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proefdieren te komen
4. Met een plan van aanpak te komen om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen, om zo een bijdrage te leveren aan beter onderzoek, betere medicijnen en een significante vermindering van het aantal proefdieren
5. In het kader van de transitie naar proefdiervrije innovaties Nederlandse initiatieven, die bijdragen aan een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven, voorrang te geven bij het verstrekken van de benodigde financiering
6. Een tijdpad te maken om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren
7. Binnen de Transitie Proefdiervrije Innovatie werk te maken van het OMA-model, waarbij niet de dierproef, maar de onderzoeksvraag en de daarvoor meest succesvolle methode centraal staat
8. Waar mogelijk knelpunten op de route van lab naar praktijk op te lossen, en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Kamer

Maar het is nog geen klinkklare overwinning: de Nederlandse regering is haar eerdere toezegging om dierproeven uit te faseren ook niet nagekomen.

Verbroken belofte

De Nederlandse overheid beloofde in 2016 een voorbeeldfunctie te vervullen door een plan te ontwikkelen om dierproeven uit te faseren, maar heeft die doelstelling niet gehaald. Sinds 2016 stagneert het aantal dierproeven.

Innovatieve methoden – zoals computermodellering, high-tech menselijke patiëntsimulatoren, onderzoek met menselijke vrijwilligers en in vitro testen – genereren betrouwbare resultaten waar mensen daadwerkelijk baat bij kunnen hebben, zonder dat ze onmetelijk dierenleed veroorzaken.

Neem bijvoorbeeld onderzoek naar beroertes. In 2020 stierven in Nederland zo’n 8.800 mensen aan een beroerte. Toch hebben experimenten op dieren die gericht zijn op het helpen van patiënten met een beroerte een mislukkingspercentage van 100%. Effectievere behandelingen zijn hard nodig, maar kostbare tijd en middelen worden verspild aan wrede, onbetrouwbare dierproeven terwijl patiënten wachten.

Jij kunt helpen
We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de regering deze keer haar werk doet en gevolg geeft aan de aangenomen moties. Jij kunt helpen.

Teken alsjeblieft onze petitie waarin we de Nederlandse minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit aansporen om PETA’s Research Modernisation Deal te omarmen en de transitie naar dierproefvrije wetenschap in Nederland te versnellen.