Waarom vleesconsumptie leidt tot het massaal uitsterven van wilde dieren

Geplaatst op door Yvonne Lemmen

Hoewel veel mensen op de hoogte zijn van de broeikasgassen die worden uitgestoten en de hoeveelheid water die wordt verbruikt voor de productie van vlees en zuivel, wordt de vernietiging van leefgebieden vaak over het hoofd gezien. De verwoesting van kwetsbare milieus zoals het Amazoneregenwoud om voer te verbouwen voor dieren in de intensieve vee-industrie kan funest zijn voor de wereldwijde biodiversiteit.

Een rapport van het Wereld Natuur Fonds heeft onthuld dat 60 procent van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit te wijten is aan vleesconsumptie en dat dit naar verwachting alleen maar zal verslechteren.

De vee-industrie neemt ongeveer een derde van het aardoppervlak in beslag, verwoest bossen en graslanden en reduceert unieke ecosystemen tot weidegrond voor dieren of landbouwgrond voor hun voer.

Zevenennegentig procent van de sojagewassen ter wereld wordt gebruikt om dieren te voeden, niet mensen. Om te kunnen voldoen aan de verwachte wereldwijde vraag naar vlees zou de productie van soja met wel 80 procent moeten stijgen vόόr het jaar 2050, waardoor de overgebleven leefomgevingen van wilde dieren mogelijk weggevaagd worden.

Vleesproductie is ontzettend inefficiënt: er kan tot 16 kilo graan nodig zijn voor het produceren van maar 1 kilo vlees. Het vee ter wereld alleen consumeert een hoeveelheid voedsel die gelijk staat aan de caloriebehoefte van 8,7 miljard mensen, meer dan de hele wereldbevolking.

Er is vastgesteld dat de gemiddelde Europeaan jaarlijks indirect 61 kilo soja consumeert door vlees, eieren en zuivel te eten. In plaats van het inefficiënte en milieubedreigende doorsluizen van soja via vee zou het gebruikt kunnen worden om mensen direct te voeden.

We moeten de verwoestende impact van de veeteelt inzien, die niet alleen betrekking heeft op mensen maar ook op de leefgebieden van wilde dieren. Lees hier hoe de overstap naar een vegan levensstijl je impact op het milieu kan verminderen:

15 feiten over hoe een vegan levensstijl klimaatverandering stopt