114.884 aanhangers van PETA-zusterorganisaties spreken zich uit voor apen in het grootste primatenonderzoekslaboratorium van Europa.

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Gisteren was het Wereldapendag, maar de primaten in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk hebben niets te vieren.

In het grootste primatenlaboratorium en fokcentrum van Europa worden ongeveer 1.500 apen gebruikt voor de fok en op veel van hen wordt geëxperimenteerd. Zeer intelligente, sociale makaken en penseelaapjes – die in hun natuurlijke leefomgeving uitgestrekte graslanden en weelderige bossen verkennen en doorkruisen, worden vaak geschoren, ruw getatoeëerd, in dwangkooien geplaatst, en besmet met slopende ziekten. Ze lopen vaak verwondingen op doordat ze gedrogeerd worden en kunnen in het volle zicht van hun soortgenoten worden gedood.

Deze Wereldapendag hebben meer dan 110.000 medelevende mensen zich aangesloten bij PETA en onze internationale zusterorganisaties om van de Nederlandse overheid te eisen dat zij snel en daadkrachtig actie onderneemt om gevoelige, intelligente primaten immens leed in het BPRC te besparen.

De tweedekamerleden die de petitie en de handtekeningen gisteren tijdens de digitale inlevering hebben ontvangen, waren het volledig eens met het verzoek en beloofden dit tijdens de volgende parlementaire vergadering over dierproeven met de ministers te zullen bespreken.

Het bewijs van het overweldigende falen van dierproeven blijft toenemen. Wetenschappers van over de hele wereld zijn het erover eens dat gegevens die worden verzameld door apen opzettelijk te vergiftigen, ze hersenletsel toe te brengen of ze te besmetten met infectieziekten niet gemakkelijk op mensen kunnen worden toegepast.

Het is dus geen verrassing dat de markt voor mensrelevante in vitro-technologie voor gebruik in biomedisch onderzoek en het testen van de veiligheid en werkzaamheid van chemische stoffen en geneesmiddelen snel groeit. Als het BPRC en de Nederlandse overheid, die het centrum financiert, de ontwikkelingen in biomedische doorbraken willen voorblijven, dan moeten ze afstappen van onbetrouwbare dierproeven en toewerken naar superieure, diervrije methoden.

PETA prijst de Nederlandse regering voor haar streven om een wereldleider te worden op het gebied van diervrije wetenschap, maar zolang apen in het BPRC een levende nachtmerrie blijven doorstaan, zal dit doel nooit worden bereikt.

In onze petitie dringen we er bij de regering op aan om de volgende stappen te ondernemen:

  • Het BPRC helpen bij het ontwikkelen van een plan om het fokken en het gebruik van primaten in experimenten te beëindigen en de dieren zo snel mogelijk over te brengen naar gerenommeerde opvangcentra
  • Eisen dat het BPRC regelmatig en transparant verslag uitbrengt over de voortgang van de beëindiging van het fokken met en experimenteren op dieren
  • Het ontwikkelen van een plan om het gebruik van alle primaten in experimenten in heel Nederland te beëindigen
  • Het verhogen van de financiering voor de ontwikkeling van diervrije onderzoeksmethoden

De primatensoorten die het meest gebruikt worden in laboratoria over de hele wereld zijn onder andere resusapen, Java-apen, penseelaapjes, bavianen en doodshoofdaapjes. In hun natuurlijke omgeving kunnen deze apen kilometers afleggen, zoeken naar een verscheidenheid aan voedsel, socialiseren met familie en vrienden en zich bezighouden met verschillende andere activiteiten – zoals het beklimmen van heuvels, zwemmen, en de zorg voor hun jongen.

In laboratoria over de hele wereld kunnen ze alleen worden gekooid, worden hun de sociale interactie die ze zo hard nodig hebben om op te kunnen bloeien onthouden en worden ze beroofd van elke zinvolle controle over hun leven.

We moeten afzien van alle experimenten met apen of andere dieren. Het is tijd voor de Research Modernisation Deal!

PETA’s Research Modernisation Deal brengt een strategie in kaart voor het vervangen van het gebruik van dieren in biomedisch onderzoek en voorgeschreven proeven. Door meer te investeren in diervrije methoden zouden wetenschappers in heel Europa betere behandelingen voor menselijke ziekten en betrouwbaardere methoden voor de beoordeling van toxiciteit kunnen ontwikkelen. Dit zou ook helpen een einde te maken aan het bijna onvoorstelbare lijden van miljoenen muizen, ratten, honden, primaten, konijnen, vissen, apen en andere dieren.

Teken alsjeblieft onze petitie waarin we de regering aansporen om beleid door te voeren dat een einde maakt aan dierproeven en een duidelijke strategie en tijdlijn geeft om dit doel te bereiken.