Geen promotie van dierlijke producten: Steun het EU-initiatief

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Dierlijke landbouw wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van onze grootste huidige problemen – waaronder de klimaatcrisis en pandemieën. De consumptie van dierlijke producten brengt niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee, maar is ook verantwoordelijk voor ongelofelijk veel dierenleed. Het Europees burgerinitiatief (EBI) ‘End the slaughter age’ (nooit meer slachten) is door de gelijknamige organisatie gelanceerd om ervoor te zorgen dat het EU-beleid duurzame, dier- en milieuvriendelijke oplossingen biedt.

Lees hier meer over de doelstellingen van het EBI en hoe jij ertoe kunt bijdragen dat de Europese Commissie deze kwestie aanpakt.

Klimaat, milieu, gezondheid en dierenwelzijn: EU-burgerinitiatief voor het einde van subsidies voor dierlijke producten

Pandemieën, de klimaatcrisis, vernietiging en vervuiling van het milieu, uitsterven van soorten en honger in de wereld – al deze problemen zijn grotendeels gebaseerd op de agrarische veeteelt. Ethische en ecologische diervrije alternatieven voor producten zoals vlees zijn een duurzame oplossing. Hiervoor is echter een brede maatschappelijke verschuiving naar een plantaardig dieet nodig. Doeltreffende maatregelen zouden bestaan in beleidsbeslissingen van de EU ter bevordering van plantaardige en cellulaire alternatieven en het uitsluiten van de veeteelt van landbouwsubsidies.

Dierlijke producten – en daarmee dierenleed en –sterfte – worden nog steeds zwaar gesubsidieerd.

Dat is precies wat het Europees burgerinitiatief ‘End the Slaughter Age’ (Nooit meer slachten) beoogt:

1. Niet langer landbouwsubsidies verstrekken voor veehouderij, en ethische en ecologische alternatieven, zoals cellulaire landbouw en de productie van plantaardige eiwitten, daarvoor voortaan wel in aanmerking laten komen.

2. De productie en verkoop van op gewassen gebaseerde of cellulaire landbouwproducten stimuleren.

EU moet duurzame vegan alternatieven bevorderen in plaats van dierlijke producten – hoe je kunt helpen

Het EBI ‘End the slaughter age’ heeft een miljoen handtekeningen nodig om de Europese Commissie ertoe aan te zetten de kwestie van het uitsluiten van de veehouderij van landbouwsubsidies aan te pakken en te overwegen in plaats daarvan diervrije alternatieven te bevorderen.

Door het burgerinitiatief te ondertekenen, kun je helpen een maatschappelijke verandering op gang te brengen in de richting van een dier- en milieuvriendelijke voedselvoorziening in Europa.

Opmerking: PETA is niet een van de organisatoren van dit Europees burgerinitiatief; daarom kunnen wij geen informatie verstrekken over het stemproces, technische problemen en andere zaken.