Bestrijd klimaatverandering met een dieetverandering

Geplaatst op door PETA Nederland

Hoewel gebruik maken van het openbaar vervoer, winkelen met herbruikbare tassen en korter douchen allemaal zeer lovenswaardig zijn, heeft geen enkele van deze acties een even grote impact op het milieu als wat je eet. Vooral als het gaat om watervervuiling en -verspilling, de vernietiging van het regenwoud en klimaatverandering is de veeteelt de grootste boosdoener. Hieronder vind je een lijstje van datgene wat je moet weten en doen om Nederland te helpen de klimaatdoelen te halen om per 2020 de CO2-uitstoot met minstens 25 procent te verminderen, zoals beloofd in het klimaatverdrag van Parijs en tijdens het Urgenda-tribunaal.

Waterverspilling: er is 15.000 liter water voor nodig om 1 kilo biefstuk te produceren.
Vleesproductie verspilt vele tonnen water: er is 15.000 liter water voor nodig om 1 kilo vlees te produceren. Dat is ongeveer 50 badkuipen vol. Vergelijk dat eens met de slechts 1.790 liter water die ervoor nodig is om 1 kilo tarwe te produceren. Dat is minder dan één badkuip aan water. Je bespaart daarom meer water door 450 gram vlees van je bord te laten dan door twee maanden lang niet te douchen.

Watervervuiling: veeteelt is een belangrijke oorzaak van waterverontreiniging.
De Verenigde Naties heeft gezegd dat de veehouderij “een belangrijke speler in het groeiende waterverbruik” is en “waarschijnlijk de grootste bron van waterverontreiniging binnen een sector”.

Regenwoudvernietiging: 90 procent van het Amazoneregenwoud dat sinds 1970 is gekapt wordt gebruikt voor de vleesproductie.
De veeteelt verwoest ook het regenwoud: voor elke hamburger afkomstig van koeien die op voormalig regenwoudland worden gehouden wordt 5 vierkante meter regenwoud gekapt. Elke zes seconden wordt er 4000 vierkante meter regenwoud gekapt voor de veehouderij – in totaal dagelijks ongeveer 58.000 vierkante meter. Dat betekent dat er wereldwijd ongeveer zeven voetbalvelden aan regenwoud per minuut wordt platgewalst om meer ruimte te creëren voor dieren in de veeteelt. Meer dan 90 procent van het regenwoud in de Amazone dat sinds 1970 is gekapt wordt nu gebruikt voor de vleesproductie.

Broeikasgassen: een vegan levensstijl bestrijdt klimaatverandering effectiever dan overschakelen van een standaardauto naar een hybride.
Veeteelt is een van de grootste bronnen van koolstofdioxide-, stikstofoxide- en methaangassen, de top drie van broeikasgassen. Een studie concludeerde dat het dieet van een vleeseter verantwoordelijk is voor meer dan zeven keer zoveel broeikasgassen dan dat van een vegan. Een vegan is verantwoordelijk voor het vrijkomen van ongeveer 1,5 ton minder koolstofdioxide in de atmosfeer dan een vleeseter. Er is meer dan 11 keer zoveel fossiele brandstof voor nodig om één calorie uit dierlijke eiwitten te maken dan voor één calorie uit plantaardige eiwitten. De universiteit van Chicago ontdekte bovendien dat een vegan dieet effectiever is in het bestrijden van klimaatverandering dan overschakelen van een standaardauto naar een hybride.

Elke keer dat je aan tafel gaat kun je de planeet helpen!

De VN zegt dat het houden van dieren voor voedsel “in de top twee of drie staat van de grootste milieuvervuilers, zowel op lokale als op wereldwijde schaal.” De belangrijkste stap die we als individu kunnen zetten om klimaatverandering een halt toe te roepen is stoppen met het eten van vlees, eieren en zuivelproducten.

Vraag ons gratis vegan startpakket aan en draag vandaag nog jouw steentje bij om onze planeet en dieren te redden!